ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นพื้น

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นพื้น-, *เป็นพื้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นพื้น[ADV] basically, See also: fundamentally, mainly, principally, Syn. เป็นหลัก, Example: ขนมไทยใช้แป้งและน้ำตาลเป็นพื้น, Thai definition: เป็นส่วนสำคัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It would be so hard for him to recede into the background.มันจะยากมากสำหรับเขาที่จะลดลงเป็นพื้นหลัง 12 Angry Men (1957)
Now we must replenish the lands that were ravaged by the humans with new, improved feeding grounds.บัดนี้เราต้องกวาดล้างเเผ่นดิน ซึ่งมนุษย์เคยครอบครอง โดยมิให้มันใช้เป็นพื้นที่หากิน Beneath the Planet of the Apes (1970)
And that's the basis of this declaration of independence?แล้วนั่นเป็นพื้นฐาน ของการประกาศเอกราชรึไง Gandhi (1982)
And he came from Data Processing.เป็นพื้นที่ ๆแสนวิเศษมาก Big (1988)
It's hallowed ground.มันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์. Hocus Pocus (1993)
That is sacred ground. I'm sorry, but only the Wachati are allowed there.นั่นเป็นพื้นดินศักดิ์สิทธิ์ มีแต่ชาววาชาติเท่านั้นที่เหยียบได้ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
No, Occam's Razor is a basic scientific principle which says:ไม่มีสาธารณรัฐโคลัมเบียเป็นพื้นฐาน หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่กล่าวว่า: Contact (1997)
And everybody that you care about will be gone, dead and buried.เป็นพื้น และทุกคนที่คุณดูแลเกี่ยวกับ จะหายไปการตายและถูกฝังอยู่ Contact (1997)
They are driven by the basest of impulses... the most basic of needs.พวกมันมีแรงกระตุ้นให้ไล่ล่า... . ส่วนมากเป็นพื้นฐานของการความต้องการ Resident Evil (2002)
Is this here your actual living area?นี้ที่นี่เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่แท้จริงของคุณ? Showtime (2002)
The Aztec calendar was metric. Based on multiples of ten.ปฏิธินแอสเทคใช้หน่วยเมตริก ซึ่งเป็นพื้นฐานของการคูณสิบ AVP: Alien vs. Predator (2004)
It's as flat as a pancake.เป็นพื้นที่ราบเหมือนแพนเค้กเลยครับ The Great Raid (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นพื้น[adv.] (pen pheūn) EN: for the most part ; basically ; fundamentally ; mainly ; principally   FR: pour la majeure partie ; fondamentalement

English-Thai: Longdo Dictionary
reclaimed land(n) การถมทะเลหรือคลองให้เป็นพื้นดิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bread-and-butter[ADJ] สำคัญมาก, See also: เป็นพื้นฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
categorical imperativen. กฎที่ว่าการกระทำของคนนั้นควรเป็นการบริหารซึ่งเป็นพื้นฐานของกฎทั่วไป
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเด่น,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเอก,ดีถึงขนาด,อมตะ,เป็นพื้นฐาน,เป็นหลัก,มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี,เป็นแบบอย่าง,เป็นประเพณี,เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน,แบบกรีกและโรมัน,เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง,นักวรรณค
staple(สเท'เพิล) n. สินค้าหลัก,วัตถุดิบหลัก,ผลิตภัณฑ์หลัก,อาหารหลัก (เช่นขนมปัง/ข้าวหรือเกลือ) ,ใย (ขนสัตว์ ฝ้ายป่าน ปอหรืออื่น ๆ) ,ส่วนสำคัญ,หัวข้อสำคัญ. adj. สำคัญ,ที่เป็นพื้น,เป็นหลัก,เป็นแก่น vt. แยกชนิดตามอาหารหลัก วัตถุหลักหรือเส้นใย n. ลวดรูปตัว'U'หรือตะปูรูป 'U'
subjacent(ซับเจ'เซินทฺ) adj. อยู่ใต้,ข้างล่าง,เป็นพื้นฐาน,เป็นรอง., See also: subjacency n., Syn. underlying
substantial(ซับสแทน'เชิล) adj.,n. (สิ่งที่) มากมาย,ยิ่งใหญ่,มีเนื้อหา,มีใจความ,มีแก่นสาร,มีตัวตน,เป็นเนื้อหนังมังสา,เป็นพื้นฐาน,มั่งคั่ง,มีอิทธิพล,อุดมสมบูรณ์,แน่นหนา,เป็นความจริง,เป็นของจริง.., See also: substantiality n. substantialness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
elemental(adj) เป็นส่วนประกอบ,เกี่ยวกับธาตุ,เป็นปัจจัย,สำคัญ,เป็นพื้นฐาน
plane(adj) ราบ,แบน,เป็นแนวราบ,เป็นพื้นระนาบ
rudimentary(adj) เป็นพื้นฐาน,เกี่ยวกับขั้นต้น,ขั้นปฐม,แรกเริ่ม
staple(adj) เป็นหลัก,สำคัญยิ่ง,เป็นพื้น,เป็นแก่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top