Search result for

*jigs*

(79 entries)
(0.0552 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jigs, -jigs-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jigsaw[N] ตัวต่อ, See also: จิ๊กซอว์, Syn. jigsaw puzzle, puzzle
jigsaw[N] เลื่อยที่ใช้ในการตัดโลหะหรือไม้แผ่นบางๆ
jigsaw[N] สถานการณ์ที่ลึกลับซับซ้อน
jigsaw puzzle[N] ภาพต่อ, See also: จิ๊กซอว์, Syn. jigsaw, puzzle

English-Thai: Nontri Dictionary
jigsaw(n) เลื่อยเล็ก,เลื่อยเส้นโค้ง,เลื่อยสลักลาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jigs and fixturesอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I make exceptions when fingerprints are found at a Jigsaw murder sceneผมลืมเก็บรอยนิ้วมือ ที่เราพบในที่เกิดเหตุของจิ๊กซอว์ Saw VI (2009)
When I learned he and Perez were being targeted by Jigsawตอนที่คุณพบว่า สตรัมและ เปเรซ เป็นเป้าหมายของจิ๊กซอว์ Saw VI (2009)
It was my call, Detective. I knew that Jigsaw wasn't working alone but until I knew for certain who was helping himมันคือการตัดสินใจของฉัน คุณนักสืบ ฉันรุ้ว่าจิ๊กซอว์ไม่ได้ทำงานตามลำพัง Saw VI (2009)
Pamela Jenkins, the resident Jigsaw sensationพาเมล่า เจนกินส์ Saw VI (2009)
Jigsaw.จิ้กซอว์ Saw VI (2009)
These are the Jigsaw pieces carved from previous victimsนี่คือชิ้นส่วนต่างๆของเหยื่อรายเก่าๆของจิกซอว์ Saw VI (2009)
I've examined every body of the Jigsaw Killer.ฉันได้สอบปากคำเหยื่อของจิ๊กซอว์หมดแล้ว Saw VI (2009)
Doyouknowpolice,whathadyou believe ? John Kramer (Jigsaw) has dead.แม้ว่าตำรวจจะสันนิฐานว่าจอห์น เครเมอร์ หรือจิ๊กซอว์นั้น ตายไปแล้ว Saw VI (2009)
Jigsaw[ killer]thatmaybedead , But the murders continue.จิ๊กซอว์อาจจะตายไปแล้ว แต่การฆ่ายังดำเนินต่อไป Saw VI (2009)
Let's say that, Strahm killed Seth Baxter specifically to set you up as an accomplice to Jigsaw.สมมติว่า สตรัม ได้ฆ่า Seth Baxter และเป็นส่วนหนึ่งของจิ๊กซอว์ที่ซับซ้อน Saw VI (2009)
- every crime scene is a jigsaw puzzle.- ในทุกๆสถานที่ที่เกิดเหตุ มันเป็นเหมือนชิ้นส่วนของจิ้กซอ. Dirty Harry (2009)
I've used hair jigs and pork rind, rubber jigs for largemouth.ผมเคยใช้เบ็ดลวด เกี่ยวด้วยหนังหมู เบ็ดยาง สำหรับตกปลาปากกว้าง Night of Desirable Objects (2009)
Peter, do you remember that jigsaw puzzle we put together when you were a kid?ปีเตอร์ นายยังจำเกม ตัวต่อจิ๊กซอได้มั้ย? เราเอามาวางเรียงกัน ตอนนายยังเป็นเด็กน่ะ? Fracture (2009)
Uh... the jigsaw?เกมจิ๊กซอรึ? Fracture (2009)
Putting together a jigsaw of a nude centerfold was Walter's idea of how to explain- What was it?ประกอบเข้าด้วยกัน ภาพจิ๊กซอ เป็นภาพเปลือยหน้ากลาง ซึ่งเป็นความคิดของวอลเตอร์ เพื่ออธิบาย-- มันคืออะไรล่ะ? Fracture (2009)
- What have we got here? - That's Jill Tuck, Jigsaw's widow.หรือในการฆาตกรรม \ ดี Saw 3D: The Final Chapter (2010)
S.U.R. V.I. V.E. My Story of Overcoming Jigsaw rolls into town this weekend.คุณเป็นปรากฏการณ์ของสหรัฐอเมริกาเลยไม่ใช่เหรอ ขอบคุณคุณผู้หญิง Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Now, you survived a trap created by the infamous Jigsaw killer, correct?ทุกคนควรจะถามเช่นนั้น /มันเป็นอย่างไรบ้าง Saw 3D: The Final Chapter (2010)
We got the Jigsaw survivor group tomorrow. Thirty minutes of face time with other survivors.ไม่นี่ ไม่มีอะไรเลย / เอาน่า Saw 3D: The Final Chapter (2010)
They're everywhere, and they remind me of what I went through, what Jigsaw did to me.สิ่งที่จิ๊กซอว์ทำกับฉัน ซิดนีย์ กรุณาต่อเลย Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Another Jigsaw survivor has come forward.ขณะที่เมืองกำลังหวาดกลัว กับฆาตกรจิ๊กซอว์ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
As the city stays crippled in fear from the Jigsaw killings, chilling new words from the latest survivor provide a reminder of the physical and mental toll these deadly games can take.ข้อมูลจากผู้รอดตายคนสุดท้าย หวนระลึกถึงผลลัพธ์ทางร่างกายและจิดใจ ที่เป็นสาเหตุของเกมแห่งความตายนี้ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
- Familiar? - No. He's a Jigsaw survivor who's milking it on talk shows.ภรรยาและผู้ช่วยของเขาก็หายตัวไปด้วย Saw 3D: The Final Chapter (2010)
And a jigsaw puzzle - it just isn't very goodและเมื่อชิ้นส่วนจิ๊กซอหายไปบางส่วน ก็จะไม่เป็นการดีเลย The Edge (2010)
When I do Jigsaw puzzles at Nana's house,ตอนที่หนูเล่น ต่อภาพจิกซอที่บ้านนานา Revelation Zero: Part 1 (2010)
But it was a gradual process, and it's like a jigsaw puzzle.และมันก็เหมือนกับเกมจิ๊กซอว์ คุณมีชิ้นส่วนที่เหมาะสมและ ลดลงทุกอย่างเข้าด้วยกัน What Are We Really Made Of? (2010)
After studying thousands of these jigsaw puzzles, physicists began to understand what they were looking at.นักฟิสิกส์เริ่มที่จะเข้าใจในสิ่ง ที่พวกเขากำลังมองหาที่ ร็อบ รอเสอ ทำงานตรวจจับยักษ์ What Are We Really Made Of? (2010)
Whenever you finally finish that Jigsaw puzzle...เมื่อไหร่ที่เธอต่อจิ๊กซอเสร็จแล้ว... The First Chang Dynasty (2012)
World's sickest jigsaw puzzle.ปริศนาจิ๊กซอว์ที่คลื่นไส้ของโลก Trou Normand (2013)
My mom always said, start a jigsaw with the corners.แม่ของผมมักจะพูดว่า เริ่มต่อจิ๊กซอว์ตรงมุมก่อน Trou Normand (2013)
Like everyone else, he believed that the jigsaw puzzle of geography was complete.ที่ปริศนาจิ๊กซอว์ของ ภูมิศาสตร์เสร็จสมบูรณ์ มีสามทวีปได้ Unafraid of the Dark (2014)
Mixed up, but I have an obsession with Jigsaw puzzles.ผสมขึ้น , แต่ฉันชอบเกี่ยวกะปริศนาจิ๊กซอว์ The Candidate (2015)
And, we're like two jigsaw pieces, you know, the weird curvy edges...เราเหมือนจิ๊กซอว์สองชิ้นที่มีรอยหยักแปลกๆ Deadpool (2016)
Like a jigsaw puzzle.เหมือนเกมต่อจิ๊กซอว์ Deadpool (2016)
I see the corporation as part of a jigsaw in society as a whole which if you remove it the picture's incomplete.ผมเห็นว่าบรรษัทเป็นชิ้นส่วนหนึ่ง ในจิ๊กซอว์ของสังคมทั้งหมด ถ้าคุณเอาชิ้นส่วนนี้ออกไป The Corporation (2003)
Jigsaw piece.ชิ้นส่วนจิ๊กซอ Saw (2004)
The newspapers started calling him the "Jigsaw killer."หนังสือพิมพ์ให้ฉายาเขาว่า "นักฆ่าจิ๊กซอ" Saw (2004)
Looks like our friend Jigsaw likes to book himself front row seats to his sick games.ดูเหมือนจิ๊กซอว์เพื่อนเราคนนี้/Nเขาจองที่นั่งแถวหน้าเพื่อดูเกมของเขาเองด้วย Saw (2004)
Sounds like our friend Jigsaw.ดูเหมือนจะเป็นจิ๊กซอว์เพื่อนเรานะ Saw (2004)
We're pouring two jigsaw puzzles out, 500 pieces each.เราเทจิ๊กซอว์รวมกันทั้ง 2 ชุด แต่ละชุดมีจำนวน 500 ชิ้น Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
I know that it is still early, but up to now is Jigsaw pattern.ฉันรู้ว่ามันเร็วไป แต่นี่มันเป็นรูปของตัวต่อจิ๊กซอว์ Saw II (2005)
I cannot help you. I am a Jigsaw expert.ฉันไม่สามารถช่วยคุณได้ ฉันเป็นนักต่อจิ๊กซอล์ตัวยง Saw II (2005)
- Jigsaw.- จิ๊กซอร์ Saw II (2005)
- Who the hell is Jigsaw?ใครคือจิ๊กซอร์ Saw II (2005)
- How you like to be called Jigsaw.คุณชอบที่เค้าเรียกคุณว่าจิ๊ซอร์ใช่มั้ย Saw II (2005)
They were the police and the press that created that name Jigsaw.มันเป็นชื่อที่พวกตำรวจและสื่อตั้งให้ Saw II (2005)
The jigsaw piece that I cut for my subjects was more to be a symbol that at that subject was missing something, a vital piece of the human puzzle: the survival instinct.เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเหยื่อได้เสียบางอย่างไป ตัวต่อชิ้นส่วนมนุษย์ การดิ้นรนเอาชีวิตรอด Saw II (2005)
What I don't understand is how the hell could Jigsaw do all of this?ที่สงสัยก็คือ จิ๊กซอว์มันทำทั้งหมดนี่ได้ยังไง? Saw III (2006)
If the aim of Jigsaw's game was to get out before the bomb went off, then why was the door welded shut?ก็หากจิ๊กซอว์ต้องการให้เขา ออกมาก่อนที่มันจะระเบิด แล้วจะเชื่อมปิดประตูทำไม? Saw III (2006)
You're not Jigsaw, bitch.แกไม่ใช่จิ๊กซอว์ อีชั่ว Saw III (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jigsI felt it was a relatively difficult jigsaw puzzle.
jigsJigsaw refers to a fret saw - that's how the name's origin was derived.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวต่อ[N] jigsaw puzzle, See also: picture puzzle, Syn. ภาพต่อ, จิกซอว์, Example: เธอต่อรูปนี้ไม่เสร็จเพราะเธอหาตัวต่อบางตัวไม่เจอ, Count unit: ตัว, ชิ้น, Thai definition: ชุดของวัสดุที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ รูปต่างต่างๆ เมื่อนำชิ้นเล็กๆ เหล่านั้นมาต่อกันอย่างถูกต้องจะเห็นเป็นรูปภาพหรือรูปร่างขึ้นมา

CMU English Pronouncing Dictionary
JIGS    JH IH1 G Z
JIGSAW    JH IH1 G S AO2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jigs    (v) (jh i1 g z)
jigsaw    (n) (jh i1 g s oo)
rejigs    (v) (r ii2 jh i1 g z)
jigsaws    (n) (jh i1 g s oo z)
thingmajigs    (n) (th i1 ng m @ jh i g z)
thingumajigs    (n) (th i1 ng @ m @ jh i g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laubsägemaschine {f}; Laubsäge {f}; Stichsäge {f}; Wippsäge {f}jigsaw [Add to Longdo]
Puzzle {n}; Puzzlespiel {n}jigsaw (puzzle) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジグソー[, jiguso-] (n) (1) (abbr) (See 糸鋸) jigsaw; (2) (See ジグソーパズル) jigsaw (puzzle) [Add to Longdo]
ジグソーパズル(P);ジグゾーパズル;ジクソーパズル;ジクゾーパズル[, jiguso-pazuru (P); jiguzo-pazuru ; jikuso-pazuru ; jikuzo-pazuru] (n) jigsaw puzzle; (P) [Add to Longdo]
糸鋸[いとのこ, itonoko] (n) coping saw; fretsaw; jig saw; jigsaw [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拼图[pīn tú, ㄆㄧㄣ ㄊㄨˊ, / ] abbr. of 拼布圖形|拼布图形, jigsaw puzzle [Add to Longdo]
拼图玩具[pīn tú wán jù, ㄆㄧㄣ ㄊㄨˊ ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ, / ] jigsaw puzzle [Add to Longdo]
拼布图形[pīn bù tú xíng, ㄆㄧㄣ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] jigsaw puzzle [Add to Longdo]
拼板玩具[pīn bǎn wán jù, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ, ] jigsaw puzzle; wood block puzzle [Add to Longdo]
拼板游戏[pīn bǎn yóu xì, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ, / ] jigsaw puzzle; wood block puzzle [Add to Longdo]
线锯[xiàn jù, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄩˋ, 线 / ] fret saw; jigsaw [Add to Longdo]
钢丝锯[gāng sī jù, ㄍㄤ ㄙ ㄐㄩˋ, / ] jigsaw (saw with steel wire blade) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top