ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*flavoured*

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: flavoured, -flavoured-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cherry flavoured. Want to taste?รส เชอรี่ด้วยนะ ลองชิมไม๊ Shrek 2 (2004)
Apparently, Big Tobacco and Big Fizzy Cola have formed this cartel to start selling wait for it fruity flavoured oxygen.Apparently, Big Tobacco and Big Fizzy Cola have formed this cartel to start selling - wait for it - fruity flavoured oxygen. Perfect Sense (2011)
Flavoured or bulk?เอามีกลิ่นไหม Confaegion (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้มข้น[V] be full-flavoured, See also: be rich, be strong, Syn. ข้น, แก่จัด, Ant. เจือจาง, Example: น้ำส้มแก้วนี้เข้มข้นมาก คงจะทำจากน้ำส้มสดแท้ๆ, Thai definition: มีความเข้มมากหรือเข้มจัด, Notes: ใช้กับรสชาติ
กลมกล่อม[ADJ] mellow, See also: full-flavoured, soft, sweet, rich, delicate, ripe, Example: โดยทั่วไปคนภาคกลางรับประทานอาหารที่มีรสชาติกลมกล่อมมีรสหวานเล็กน้อย, Thai definition: ที่เข้ากันพอดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้มข้น[v.] (khemkhon) EN: be full-flavoured ; be rich ; be strong   
ต้มส้ม[n.] (tom-som) EN: fish soup with ginger ; sweet and sour soup ; tamarind flavoured soup   
ต้มยำปลาช่อน[n. exp.] (tomyam plāchǿn) EN: tom yam pla chon ; sour and spicy soup with snakehead fish ; hot and sour snake-head fish soup flavoured with lemongrass, lime leave   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flavoured    (v) flˈɛɪvəd (f l ei1 v @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tán, ㄊㄢˊ, ] bitter taste in wine; rich; full flavoured, #873,079 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschmacklos {adj}unflavored [Am.]; unflavoured [Br.] [Add to Longdo]
gewürzt {adj}flavored [Am.]; flavoured [Br.] [Add to Longdo]
würzig {adj}full-flavoured [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あられ[, arare] (n) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, or sweetened with sugar, etc.) [Add to Longdo]
お浸し;御浸し[おひたし, ohitashi] (n) boiled greens in bonito-flavoured soy sauce (vegetable side dish) [Add to Longdo]
わさび醤油;山葵醤油[わさびじょうゆ, wasabijouyu] (n) soy sauce flavoured with grated wasabi (used for sashimi, etc.) [Add to Longdo]
合わせ醤油;合せ醤油[あわせじょうゆ, awasejouyu] (n) shoyu flavoured with katsuobushi broth; bonito-flavoured soy sauce [Add to Longdo]
浸し物[ひたしもの, hitashimono] (n) boiled greens flavored with soy (flavoured) [Add to Longdo]
切山椒;切り山椒[きりざんしょう, kirizanshou] (n) (See 山椒・さんしょう) sweetened mochi flavoured with Japanese pepper [Add to Longdo]
草団子[くさだんご, kusadango] (n) mugwort-flavored rice dumpling (flavoured) [Add to Longdo]
茶粥[ちゃがゆ, chagayu] (n) tea gruel; tea flavoured rice gruel [Add to Longdo]
茶飯[ちゃめし, chameshi] (n) rice boiled in tea (and) flavored with sake and shoyu (flavoured) [Add to Longdo]
柚餅子[ゆべし, yubeshi] (n) sweet yuzu-flavoured steamed dumpling [Add to Longdo]
竜田揚げ;立田揚げ(iK);竜田揚;立田揚(iK)[たつたあげ, tatsutaage] (n) fish (meat, etc.) flavoured with soy sauce and cooking sake, coated with dogtooth violet starch and then deep fried [Add to Longdo]
櫃まぶし[ひつまぶし, hitsumabushi] (n) eel fillets cooked over charcoal with soy flavoured sauce, cut in small pieces and serve on rice [Add to Longdo]
[あられ, arare] (n) (1) (See 雹) hail (esp. hailballs under 5 mm); graupel; (2) {food} dicing; small cubes; (3) (abbr) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, etc.) [Add to Longdo]
霰餅[あられもち, araremochi] (n) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, or sweetened with sugar, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 flavoured \flavoured\ adj.
   same as {flavored}; -- of foods. [Chiefly Brit.]
 
   Syn: flavored, seasoned.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top