ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

茶飯

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -茶飯-, *茶飯*
Japanese-English: EDICT Dictionary
茶飯[ちゃめし, chameshi] (n) rice boiled in tea (and) flavored with sake and shoyu (flavoured) [Add to Longdo]
茶飯[さはんじ, sahanji] (n) commonly occurring thing; commonplace event; bread and butter item [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This is a daily occurrence.こんな出来事は日常茶飯である。
I have no time to listen to such everyday affairs.そんな茶飯事は聞いている暇がない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rape and torture are a daily occurrence.[JA] レイプや拷問は日常茶飯 Rambo (2008)
This is what we call satisfaction guaranteed.[CN] 這叫安樂茶飯 On the Edge (2006)
Blackouts were a... everyday occurrence.[JA] 停電があったのは... 日常茶飯 A House Divided (2014)
She couldn't swallow anything.[CN] 因此也茶飯不思 Shara (2003)
But I knew they must've had a regular supplier.[JA] だがな オレは日常茶飯事で 臓器が売買されてると睨んでたよ Those Kinds of Things (2011)
-Bigger and better things.[CN] - 越做越大的大茶飯 The Lesson (2005)
Happens every day.[JA] 日常茶飯事だぞ I Don't Wanna Know (2008)
And you do this all the time?[JA] 日常茶飯事? About a Boy (2015)
Miss. didn't you say you wanted to make a deal?[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}大姐,你不是說要吃大茶飯的? Biao jie, ni hao ye! xu ji (1991)
Things like this used to happen in the lab all the time.[JA] こんなことは研究室では 日常茶飯事だった Bound (2009)
And for my money, seeing how he customarily deals with rivals,[JA] 商売敵とモメるのは 日常茶飯事らしい Grilled (2009)
I haven't cooked a meal for my father-in-law. Some eggs for him won't be too many.[CN] 我沒有給公公做過一頓茶飯,還不帶幾個雞蛋 The Herdsman (1982)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top