ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*finery*

F AY1 N ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: finery, -finery-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finery(n) เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา, Syn. ornaments, frippery
finery(n) เตาหลอมเหล็ก
refinery(n) โรงกลั่น, See also: โรงน้ำตาล, โรงกลั่นน้ำมัน, Syn. brewery, distillery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finery(ไฟ'เนอรี) n. เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา, เตาหลอมสำหรับเปลี่ยนเหล็กหล่อ (cast-iron) เป็นเหล็กเหนียวที่ตีเป็นรูปร่างขึ้นได้ (wrought-iron)
refinery(รีไฟ'เนอรี) n. โรงกลั่น, โรงกลั่นน้ำมัน, โรงทำน้ำตาล, โรงงานสกัด

English-Thai: Nontri Dictionary
finery(n) เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับประดา
refinery(n) โรงกลั่นน้ำมัน, โรงฟอก, โรงทำน้ำตาล, โรงงานสกัด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conversion Refineryโรงกลั่นน้ำมันประเภท Hydro skimming Refinery ที่มี cracking เพิ่มเข้ามา, โรงกลั่นน้ำมันประเภท Hydro skimming Refinery ที่มี cracking เพิ่มเข้ามา ซึ่งจะทำหน้าที่แตกตัวโมเลกุลของสารไฮโดรคาร์บอนต่างๆให้เป็นน้ำมันที่มีคุณค่าสูง, Example: โรงกลั่นน้ำมันประเภทนี้จะให้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหนัก เช่น น้ำมันเตา น้อยกว่าที่ผลิตได้จากโรงกลั่นน้ำมันประเภท Hydro skimming เพราะน้ำมันหนักที่กลั่นได้จะถูกทำให้แตกตัวที่หน่วย cracking เปลี่ยนสภาพเป็นน้ำมันเบาชนิดต่างๆ ที่มีมูลค่าสูงขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Skimming Refineryโรงกลั่นน้ำมัน, Example: ประกอบด้วยหน่วยกลั่นบรรยากาศ และหน่วยกลั่นสุญญากาศ หรือ โรงกลั่นน้ำมันที่มีเฉพาะ Separation process ซึ่งจะกลั่นน้ำมันโดยอาศัยความแตกต่างของจุดเดือดของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโมเลกุลแต่อย่างใด [ปิโตรเลี่ยม]
Hydro skimming Refineryโรงกลั่นน้ำมันที่ประกอบด้วยหน่วยกลั่นบรรยากาศ หน่วยกลั่นสุญญากาศ และหน่วย Reforming , โรงกลั่นน้ำมันที่ประกอบด้วยหน่วยกลั่นบรรยากาศ หน่วยกลั่นสุญญากาศ และหน่วย Reforming (ดูคำ Reforming), Example: ทำหน้าที่เปลี่ยนน้ำมันที่มีค่าออกเทนต่ำไปเป็นน้ำมันที่มีค่าออกเทสูง โดยการเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของสารไฮโดรคาร์บอน [ปิโตรเลี่ยม]
Sugar refinery workersคนงานโรงงานน้ำตาล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's an oil refinery and a scrap yard.มีโรงกลั่นน้ำมัน ป่าช้ารถ Heat (1995)
Refinery only pays by check.โรงกลั่นจ่ายเป็นเช็ค Heat (1995)
A refinery and a scrap yard.โรงกลั่นกับป่าช้ารถ Heat (1995)
Can you imagine yourself in such finery, Griet?ลองนึกภาพตัวเองใส่ชุดแบบนี้บ้างสิ กรีท Girl with a Pearl Earring (2003)
Sitting here at night, watching the romantic lights of the old finery.นั่งอยู่ตรงนี้ในยามค่ำคืน มองดู / แสงไฟที่โรแมนติก กับเครื่องอาภรณ์โบราณที่หรูหรา Ladder 49 (2004)
Have we heard back from our unit that was sent out to the refinery?ได้ข่าวจากทีมที่ส่งไปโรงกลั่นรึยัง Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Bet you're wondering why I'm wearing my Sunday finery.พวกนายคงสงสัย ว่าทำไมฉันถึงใส่ชุดหรูขนาดนี้ Chuck Versus the Three Words (2010)
Apparently Mariana's quite taken to Cheshire and her big house and her choice of carriages and all the finery money can buy.แน่นอนว่ามาเรียน่ากำลังจะไปที่เชอไชร์ ไปอยู่คฤหาสถ์หลังใหญ่ โดยรถม้าคันงาม สวมเสื้อผ้าสุดหรูที่หล่อนมีเงินซื้อได้สบาย The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Labor strike in an oil refinery.แรงงานประท้วงในโรงกลั่นน้ำมัน The Guardian (2010)
You see, my parents died in the Big Blast, a TransWorld oil refinery explosion that destroyed much of the city.ครอบครัวผมตายไปในการระเบิดครั้งใหญ่ ในอุบัติเหตุโรงกลั่นน้ำมัน TransWorld ระเบิด และทำลายพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองไปเกือบทั้งหมด Upside Down (2012)
Can you smell the sugar refinery?ได้กลิ่นเขากลั่นน้ำตาลไหม? All Out of Blood (2012)
It's as in tune with the times as a blaze at an oil refinery, and I love that.รถคันนี้ถูกปรับแต่ง ให้เข้ากับสมัยขาดแคลนน้ำมัน และผมชอบ Episode #18.2 (2012)
I have seized my fair share of property, one of which is this old oil refinery.ผมอยากแบ่งปันความยุติธรรม และทรัพย์สิน หนึ่งในนั้น คือโรงกลั่นน้ำมันเก่า Who Are You, Really? (2013)
I'm getting readings from the refinery. It's destabilized. Sinking fast.ฉันได้รับการอ่านจากโรงกลั่น มันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึง จมอย่างรวดเร็ว Jupiter Ascending (2015)
The Tyrells' finery will be stripped away.เครื่องประดับของไทเร็ล จะถูกลอกออก The Gift (2015)
What will we find when we strip away your finery?จะพบอะไรหนอ เมื่อลอกเครื่องประทับท่านแล้ว? The Gift (2015)
Of course, but for you, that means seeking out money, finery, power.แน่นอน แต่สำหรับเจ้า นั่นหมายถึง ออกไปหาเงิน ชุดหรู ๆ อำนาจ Book of the Stranger (2016)
I know the refinery's not everyone's cup of tea, but it's steady, the pension's good, it's practically impossible to get sacked.ฉันรู้ว่าโรงกลั่น ไม่ใช่ที่โปรดของทุกคน แต่งานมันมั่นคง บำนาญก็ดี และไม่มีทางที่จะถูกไล่ออกเลย Salesmen Are Like Vampires (2017)
This isn't like when I resigned from the refinery.รถประจำตำแหน่งนะ แซม เราพูดถึงรถประจำตำแหน่งนะ Sexy Rollercoasters (2017)
You were sacked from the bloody refinery! You didn't resign!เลิกพูดว่ารถประจำตำแหน่ง เหมือนว่ามันเป็นพรมวิเศษได้แล้ว Sexy Rollercoasters (2017)
I'm on the roundabout outside the refinery.ฉันอยู่ตรงวงเวียนนอกโรงกลั่น The Secret of Sales (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกลั่นน้ำมัน(n) oil refinery
แพรพรรณ(n) finery, See also: coloured silk, raiment, clothing, Syn. ผ้า, ภูษา, อาภรณ์, Example: นางแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยชุดแพรพรรณผืนใหม่เอี่ยม, Thai Definition: เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
โรงกลั่น(n) refinery, Example: รัฐบาลอนุมัติให้บริษัทคาลเท็กซ์ได้สุทธิในการตั้งโรงกลั่น
โรงกลั่นน้ำมัน(n) oil refinery, Example: ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ำมันที่ทันสมัย ประกอบด้วยถังมหึมา และหอสูงจำนวนมาก
วิภูษณะ(n) decoration, See also: ornament, adornment, finery, Syn. เครื่องประดับ, เครื่องแต่ง, เครื่องตกแต่ง, Notes: (สันสกฤต)
วิภูษา(n) decoration, See also: ornament, adornment, finery, Syn. เครื่องประดับ, เครื่องแต่ง, เครื่องตกแต่ง, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรงกลั่น[rōng klan] (n) EN: refinery  FR: raffinerie [ f ]
โรงกลั่นน้ำมัน[rōng klan nām man] (n, exp) EN: oil refinery  FR: raffinerie de pétrole [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FINERY F AY1 N ER0 IY0
REFINERY R IH0 F AY1 N ER0 IY0
REFINERY'S R IH0 F AY1 N ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finery (n) fˈaɪnəriː (f ai1 n @ r ii)
refinery (n) rˈɪfˈaɪnəriː (r i1 f ai1 n @ r ii)
sugar-refinery (n) ʃˈugə-rɪfaɪnəriː (sh u1 g @ - r i f ai n @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炼油[liàn yóu, ㄌㄧㄢˋ ㄧㄡˊ, / ] oil refinery #18,186 [Add to Longdo]
炼油厂[liàn yóu chǎng, ㄌㄧㄢˋ ㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] oil refinery #25,275 [Add to Longdo]
石化厂[shí huà chǎng, ㄕˊ ㄏㄨㄚˋ ㄔㄤˇ, / ] petroleum plant; refinery [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufputz { m }; Putz { m }finery [Add to Longdo]
Glanz { m }; Pracht { f }finery [Add to Longdo]
Raffinerie { f } | Raffinerien { pl }refinery | refineries [Add to Longdo]
Zuckerfabrik { f }; Zuckerraffinerie { f } | Zuckerfabriken { pl }; Zuckerraffinerien { pl }sugar refinery | sugar refineries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
精油所[せいゆしょ, seiyusho] (n) oil refinery [Add to Longdo]
精錬所[せいれんしょ;せいれんじょ, seirensho ; seirenjo] (n) refinery; smelting works [Add to Longdo]
製糖所[せいとうじょ, seitoujo] (n) sugar refinery [Add to Longdo]
製油所[せいゆじょ, seiyujo] (n) oil refinery; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finery \Fin"er*y\, n.
   1. Fineness; beauty. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Don't choose your place of study by the finery of
       the prospects.            --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Ornament; decoration; especially, excecially decoration;
    showy clothes; jewels.
    [1913 Webster]
 
       Her mistress' cast-off finery.    --F. W.
                          Robertson.
    [1913 Webster]
 
   3. [Cf. {Refinery}.] (Iron Works) A charcoal hearth or
    furnace for the conversion of cast iron into wrought iron,
    or into iron suitable for puddling.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finery
   n 1: elaborate or showy attire and accessories

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top