ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*enthuse*

IH0 N TH UW1 Z   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: enthuse, -enthuse-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enthuse[VT] ทำให้กระตือรือร้น, Syn. excite, inspire
enthuse[VI] มีความกระตือรือร้น, See also: กระตือรือร้น, Syn. excite, inspire
enthuse over[PHRV] ทำให้เกิดศรัทธาอย่างใหญ่หลวงต่อ
enthuse about[PHRV] ทำให้เกิดศรัทธาอย่างใหญ่หลวงต่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, you don't sound so enthused.คุณดูไม่กระตือรือร้นเลยนะ The Deaths of Ian Stone (2007)
You don't sound so enthused.คุณดูไม่ค่อยกระตือรือร้นเลยนะ The Deaths of Ian Stone (2007)
I cannot tell you how enthused I am to deliver this.ฉันไม่สามารถบอกคุณได้ว่าฉันมี ความกระตือรือร้นในการส่งมอบนี้ Transformers: Age of Extinction (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุลีกุจอ[V] enthuse, See also: hurry, haste, make haste, be energetic, eager, Syn. กระวีกระวาด, รีบ, ขมีขมัน, Ant. เฉื่อยชา, Example: ประทุมกุลีกุจอช่วยแม่นวดแป้งขนมจีนเหมือนไม่มีเรื่องขุ่นเคืองใดๆ, Thai definition: ช่วยจัดช่วยทำอย่างเอาจริงเอาจัง
ชูกำลัง[V] stimulate one's spirits, See also: raise one's spirits, enthuse, reinvigorate, revitalize, Syn. บำรุงกำลัง, Example: ตัวยาแก่นจันทน์ชะมดจะช่วยชูกำลังทำให้หัวใจชื่นบาน, Thai definition: ทำให้มีกำลังดีขึ้น

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTHUSE IH0 N TH UW1 Z
ENTHUSED IH0 N TH UW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enthuse (v) ˈɪnθjˈuːz (i1 n th y uu1 z)
enthused (v) ˈɪnθjˈuːzd (i1 n th y uu1 z d)
enthuses (v) ˈɪnθjˈuːzɪz (i1 n th y uu1 z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begeisternto enthuse [Add to Longdo]
begeistert sein (für)to enthuse (about; over) [Add to Longdo]
begeistertenthused [Add to Longdo]
schwärmen (von; für) | schwärmendto enthuse (about; over) | enthusing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
身が入る[みがはいる, migahairu] (exp,v5r) to make one's best effort; to be enthused; to put your back into it [Add to Longdo]
息巻く[いきまく, ikimaku] (v5k,vi) (1) to rage; to storm (at); to be furious; (2) to enthuse; to speak passionately; to get worked up; to galvanize [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Enthuse \En*thuse"\, v. t. & i.
     To make or become enthusiastic. [Slang]
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top