ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revitalize

R IY0 V AY1 T AH0 L AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revitalize-, *revitalize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revitalize(vt) ให้ชีวิตใหม่, See also: ให้พลังใหม่, Syn. renew, revive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revitalize(รีไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตใหม่แก่, ให้พลังใหม่, ให้กำลังใหม่, ทำให้สดชื่นอีก, ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม, See also: revitalisation n. revitalization n., Syn. revive

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Neal, this is hardly the time to revitalize chivalry.นีล นี่ไม่ใช่เวลาเป็นสุภาพบุรุษนะ Taking Account (2011)
We're participating in a grant program set up to revitalize the city.เราเข้าร่วมโครงการกับโปรแกรมที่ยอมเข้าร่วม จัดตั้งในเมืองใหม่ A Kiss Before Lying (2012)
I'm afraid our plan to revitalize Montauk has, uh, run into a bit of a snag.ผมเกรงว่าแผนเกี่ยวกับ Montauk ของเรา จะ เอ่อ.. มีปัญหานิดหน่อย Union (2013)
To help revitalize starling city.เพื่อช่วยเหลือให้ชีวิตใหม่ กับสตาร์ลิ่ง ซิตี้ Draw Back Your Bow (2014)
[ female #1 ] Then, some Goat Milk Moisture Toner to revitalize that tired-looking skin.c.bg_transparentจากนั้น โทนเนอร์นมแพะ/c.bg_transparent c.bg_transparentเพื่อฟื้นฟูผิวที่ดูอ่อนล้า/c.bg_transparent Episode #1.7 (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นแข็ง(v) reinvigorate, See also: revitalize, Syn. เส้นตึง, Example: เถาเอ็นอ่อนใช้ต้มดื่มบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรง แก้เส้นแข็ง แก้ปวดเมื่อยเส้นเอ็น

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REVITALIZE R IY0 V AY1 T AH0 L AY2 Z
REVITALIZED R IY0 V AY1 T AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revitalize (v) rˈiːvˈaɪtəlaɪz (r ii1 v ai1 t @ l ai z)
revitalized (v) rˈiːvˈaɪtəlaɪzd (r ii1 v ai1 t @ l ai z d)
revitalizes (v) rˈiːvˈaɪtəlaɪzɪz (r ii1 v ai1 t @ l ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revitalize \Re*vi"tal*ize\, v. t.
   To restore vitality to; to bring back to life. --L. S. Beale.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revitalize
   v 1: restore strength; "This food revitalized the patient" [syn:
      {regenerate}, {revitalize}]
   2: give new life or vigor to [syn: {revitalize}, {revitalise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top