Search result for

*counseling*

(96 entries)
(0.0327 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: counseling, -counseling-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abortion counselingการให้คำปรึกษาการทำแท้ง [TU Subject Heading]
Counseling ; Counseling ofการให้คำปรึกษา [TU Subject Heading]
Counseling in elementary educationการให้คำปรึกษาในการศึกษาขั้นประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Counseling in higher educationการให้คำปรึกษาในการศึกษาขั้นอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Counseling in secondary educationการให้คำปรึกษาในการศึกษาขั้นมัธยมศึกษา [TU Subject Heading]
Counseling in vocational educationการให้คำปรึกษาในการศึกษาทางอาชีพ [TU Subject Heading]
Drug abuse counselingการให้คำปรึกษาด้านการติดยา [TU Subject Heading]
Educational counselingการให้คำปรึกษาทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Family counselingการให้คำปรึกษาครอบครัว [TU Subject Heading]
Group counselingการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม [TU Subject Heading]
Health counselingการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ [TU Subject Heading]
Hotlines (Counseling)ฮอตไลน์ (การให้คำปรึกษา) [TU Subject Heading]
Mental health counselingการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต [TU Subject Heading]
Psychoanalytic counselingการให้คำปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ [TU Subject Heading]
Rehabilitation counselingการให้คำปรึกษาในการฟื้นฟูสมรรถภาพ [TU Subject Heading]
Counselingแนะแนว,การปรึกษา,การให้คำปรึกษา [การแพทย์]
Counseling and Reassurance, Psychologicคำแนะนำและความมั่นใจ [การแพทย์]
Counseling Serviceให้คำปรึกษา [การแพทย์]
Counseling, Client-Centeredการปรึกษาแบบผู้ขอปรึกษาเป็นศูนย์กลาง [การแพทย์]
Counseling, Continuing Consistentได้รับกำลังใจและคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Counseling, Cooperativeการปรึกษาแบบร่วมมือกัน [การแพทย์]
Counseling, Directiveการปรึกษาแบบนำทาง [การแพทย์]
Counseling, Generalการแนะนำทั่วๆไป [การแพทย์]
Counseling, Non-directiveการปรึกษาแบบไม่นำทาง [การแพทย์]
Counseling, Non-Directiveการปรึกษาแบบไม่นำทาง [การแพทย์]
Counseling, Personalการแนะนำส่วนตัว [การแพทย์]
Counseling, Premaritalให้คำแนะนำก่อนแต่งงาน,การแนะนำก่อนสมรส [การแพทย์]
Genetic Counselingการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์, [การแพทย์]
Guidance and Counseling Serviceบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He attends this grief counseling thing twice a weekเขากังวลเรื่องน่าเศร้านี้ 2 ครั้งใน 1สัปดาห์ Not Cancer (2008)
I'm in the same grief counseling group.ฉันก็เหมือนกัน กลุ่มซึมเศร้ากังวล Not Cancer (2008)
In the grief counseling or in the other-ในความโศกเศร้าหรือเรื่องอื่น Not Cancer (2008)
Welcome to couples counseling.ขอต้อนรับสู่ที่ปรึกษาชีวิตคู่ Dying Changes Everything (2008)
-Don't insult me with promises. -We will go to counseling.-อย่าดูถูกฉันด้วยคำสัญญาแบบนี้เลย/N-เราจะไปหาที่ปรึกษา Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Ellen is in counseling three or four times a week.เอลเลนถูกเตือน 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ I Lied, Too. (2009)
- Counseling...- ก็ยังเป็นทนาย.. I Lied, Too. (2009)
Ellen's in counseling three or four times a week.เอลเลนเข้ารับการบำบัด อาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
A woman in grief counseling referred monique bryant to me.ผู้หญิงในที่ให้คำปรึกษาเรื่องความเศร้าโศก แนะนำโมนิก ไบรอัน ให้ฉัน Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Um, someone in grief counseling referred her to me.บางคนในกลุ่มบำบัดเรื่องความเศร้าแนะนำให้ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Counseling.การบำบัด I Agree, It Wasn't Funny (2009)
From grief counseling.จากกลุ่มบำบัด New York Sucks (2009)
You were asking about grief counseling.กำลังถามเรื่องการบำบัดความเศร้า You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
I mean, you all no doubt know for some time now, following her counseling.ข้าหมายถึง ท่านทั้งหลายรู้ดีว่า จากที่นางได้ให้คำแนะนำมา Agora (2009)
Counseling a fellow psychologist is like... lt's like talking to myself.ให้คำปรีกษา คือสิ่งที่จิตแพทย์ต้องทำ มันเหมือนกับการพูดกับตัวเอง The Fourth Kind (2009)
Oh, you're in counseling. That's great.คุณไปรับการปรึกษากันมา ดีมากค่ะ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I'd stay in counseling if I were you.ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันคงจะไปปรึกษาต่อเรื่อย ๆ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Brad gives me a huge bonus and you repay him by telling his wife that they need marriage counseling?แบรดให้โบนัสผมก้อนโต แล้วคุณตอบแทนเขา โดยการบอกเมียเขาว่าพวกเขาควรไปปรึกษาเรื่องชีวิตคู่เหรอ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Would you like to begin with some couples counseling?คุณอยากพบที่ปรึกษาแบบสำหรับคู่สามีภรรยามั้ยครับ The Story of Lucy and Jessie (2009)
You know, I'm thinking of doing some career counseling in song.ฉันคิดจะลอง ให้การแนะแนวด้วยเพลง Ballad (2009)
And I thought, since you were already in church, we might see the pastor and schedule some counseling sessions.และผมว่า ไหนๆ เราก็อยู่ในโบสก์แล้ว เราก็น่าจะมาหาบาทหลวง แล้วขอนัดพบที่ปรีกษาบำบัด Nice Is Different Than Good (2009)
I don't need counseling, Orson. I need a divorce.ฉันไม่ต้องการที่ปรีกษาค่ะ ออลสัน ฉันต้องการหย่า Nice Is Different Than Good (2009)
Don't tell me we don't need counseling.อย่าบอกว่าเราไม่ต้องการสิ Nice Is Different Than Good (2009)
Do you know why counseling is mandatory for cbi agents who've been involved in a shooting?คุณรู้หรือเปล่าว่าทำไมการบำบัดถึงสำคัญ ต่อจนท. ที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์ยิงมา The Scarlet Letter (2009)
You need help, counseling.เธอต้องการความช่วยเหลือ The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
I get it. I volunteer counseling these families.ฉันรู้ดี ฉันเป็นอาสาสมัครที่ปรึกษา คุ้นเคยดีกับเรื่องนี้ Hopeless (2009)
Psychological counseling on a weekly basisต้องได้รับการให้คำปรึกษาทางจิตรายสัปดาห์ Advanced Criminal Law (2009)
Are you counseling him or something?คุณกำลังให้คำปรึกษาเขา หรืออะไรรึ? A Bright New Day (2009)
What I want to know is why they aren't all freaked out and getting trauma counseling.สิ่งที่ผมอยากจะรู้คือ ทำไมพวกเขาไม่กลัว และไม่มีอาการขวัญผวาใดๆ เลย The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
i...volunteer with a new mom counseling group.พวกเขาบอกว่ามันช่วยให้ลืม ความรู้สึกสูญเสียได้ Cradle to Grave (2009)
How's the counseling going?ที่ปรึกษาว่าไงมั่งล่ะ? Brothers (2009)
She did all the grief counseling last night.เธอให้คำปรึกษาความเศร้าโศกทั้งหมดเมื่อคืน Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
We went through addiction counseling together,เราไปเข้ากลุ่มเลิกเหล้าห้องเดียวกันด้วยกัน Chapter Sixteen 'The Art of Deception' (2010)
Now, our health union covers counseling.เขาจะมาที่โรงเรียน พบคุณที่ห้อง The Power of Madonna (2010)
I happen to have my Masters in counseling, and when I heard that our school district's one and only psychologist had committed suicide, well, I decided to volunteer my services.ฉันจบโทจิตวิทยา พอรู้ว่า จิตแพทย์ของ ร.ร.เรา ฆ่าตัวตาย ฉันเลยอาสามาช่วย Bad Reputation (2010)
It was counseling on your mind that this haven that we were in was not gonna last forever.แต่เราก็ตระหนักอยู่ตลอดในหัว.. ว่าเราจะไม่ได้อยู่บนสวรรค์อย่างงี้ตลอดไป Melbourne (2010)
I'd really look into some counseling.ผมอยากให้เข้าไปรับการให้คำปรึกษาจริงๆครับ I.F.T. (2010)
And, uh, since we didn't do any premarital counseling...และ เนื่องจากทางเราไม่มี การให้บริการคำปรึกษาก่อนแต่ง Let No Man Put Asunder (2010)
Oh, we don't need any premarital counseling.โอ้ เราไม่ต้องการหรอก คำปรึกษาก่อนแต่ง Let No Man Put Asunder (2010)
He probably had counseling at some pointเขาอาจจะมีที่ปรึกษา ในบางที ...A Thousand Words (2010)
Counseling. That's crap!ให้คำปรึกษาเขาซะด้วย ช่างเป็นเรื่องน่าขยะแขยง! The Couple in the Cave (2010)
My dads went to couples counseling because one of them put up wallpaper in the den without asking the other, and they said it was the only thing that kept them from killing each other.พ่อของฉันต้องไปพบจิตแพทย์ เพราะหนึ่งในนั้น ติดวอลเปเปอร์ในห้อง โดยไม่บอกอีกฝ่าย แล้วพวกเขาก็บอกว่า นั่นเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้พวกเขา Special Education (2010)
Uh, that's why I set up this counseling session.หนูอยากขอคำปรึกษา Special Education (2010)
Ever since rocky horror he's had some issues with you, you know, with us spending time together, and, um, actually, it was counseling Finn and Rachel that made me realize that sometimes the withholding of the truthตั้งแต่การแสดงร๊อคกี้เฮอโรร์คราวก่อน เขามีปัญหาบางอย่างกับคุณน่ะ คุณรู้นิ เราสองคนได้ใช้เวลาร่วมกัน และ เอ้อ.. Special Education (2010)
Well, maybe we should go to another counseling session with miss Pillsbury.เราคงต้องไปขอคำปรึกษา จากคุณพิลสเบอรี่ Special Education (2010)
Can't have couple's counseling if you're not a couple.คงไปขอคำปรึกษาเรื่องคู่ไม่ได้ ถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรกัน Special Education (2010)
Counseling? Here's some counseling. Stop being a fucking bitch.จะไปปรึกษาปัญหาชีวิตคู่เหรอ โธ่ นังบ้า Love & Other Drugs (2010)
And thanks to my counseling, she's available now.และขอบคุณที่ให้คำปรึกษา มันช่วยได้มากเลย A Night of Neglect (2011)
And I think you work so hard at helping other people-- Counseling them--ผมว่าคุณทำงานหนัก เพื่อช่วยคนอื่น เป็นที่ปรึกษา Born This Way (2011)
Hey, like if you need counseling, I've got you covered.เฮ้ ฉันชอบการปรึกษา ให้คลอบคลุม Setup (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตักเตือน[N] warning, See also: caution, admonition, counseling, advice, Syn. การตำหนิ, การติ, การต่อว่า, การเตือน, การว่ากล่าว, Example: การตักเตือนจากผู้ใหญ่ช่วยให้เด็กมีอนาคตที่ดีได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตวิทยาการปรึกษา[n. exp.] (jittawitthayā kān preuksā) EN: counseling psychology   
จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ่ม[n. exp.] (jittawitthayā kān preuksā baēp klum) EN: group counseling   
การแนะแนวอาชีพ[n. exp.] (kān naenaēo āchīp) EN: career counseling , career guidance   FR: conseil en carrière [m]
การตักเตือน[n.] (kān takteūoen) EN: warning ; caution ; admonition ; counseling ; advice   

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNSELING    K AW1 N S AH0 L IH0 NG
COUNSELING    K AW1 N S L IH0 NG

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beraten; empfehlen | beratend; empfehlendto counsel | counseling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カウンセリング[, kaunseringu] (n) counseling; (P) [Add to Longdo]
遺伝相談[いでんそうだん, idensoudan] (n) genetic counseling; genetic counselling [Add to Longdo]
結婚相談[けっこんそうだん, kekkonsoudan] (n) marriage counseling; marital counseling [Add to Longdo]
就職指導[しゅうしょくしどう, shuushokushidou] (n) career counseling (counselling) [Add to Longdo]
進路指導[しんろしどう, shinroshidou] (n) guidance counseling [Add to Longdo]
人生相談[じんせいそうだん, jinseisoudan] (n) counselling service (counseling); life matters advice service [Add to Longdo]
生徒指導[せいとしどう, seitoshidou] (n) (See 学習指導) student guidance; student counseling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counsel \Coun"sel\, v. t. [imp. & p. p. {Counseled} (-s[e^]ld)
   or {Counselled}; p. pr. & vb. n. {Counseling} or
   {Counselling}.] [OE. conseilen, counseilen, F. conseiller,
   fr. L. consiliari, fr. consilium counsel.]
   1. To give advice to; to advice, admonish, or instruct, as a
    person.
    [1913 Webster]
 
       Good sir, I do in friendship counsel you
       To leave this place.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To advise or recommend, as an act or course.
    [1913 Webster]
 
       They who counsel war.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Thus Belial, with words clothed in reason's garb,
       Counseled ignoble ease and peaceful sloth. --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 counseling \counseling\ n.
   direction or advice as to a decision or course of action.
 
   Syn: guidance, counsel, direction.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top