ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*complexity*

K AH0 M P L EH1 K S AH0 T IY0   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: complexity, -complexity-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complexity[N] ความซับซ้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complexity(คัมเพลค'ซิที) n. ความซับซ้อน,ความสลับซับซ้อน,ลักษณะเชิงซ้อน,สิ่งที่ซับซ้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
complexity(n) ความซับซ้อน,สิ่งที่ซับซ้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
algorithmic complexityความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
complexity measureมาตรการวัดความซับซ้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computational complexityการคำนวณที่ซับซ้อน [TU Subject Heading]
Complexityการจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนซับซ้อน,ความยุ่งยากและซับซ้อน,ความซับซ้อน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
complexity (n vi vt ) ทำให้ยุ่ง,จุกจิก, ประกอบด้วยส่วนต่างๆที่จุกจิก,แทรกแซง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We see the simplicity of the circle, we see the maddening complexity of the endless numbers,เราเห็นความเรียบง่ายของวงกลม, ความซับซ้อนของตัวเลข Pi (1998)
So that leaves me with the simplicity of the grapefruit or the complexity of the pineapple.หรือไม่ก็หวานๆ เปรี้ยวๆ แบบสัปปะรด Red Eye (2005)
In a scene like this with such complexity,ในฉากที่มีความซับซ้อนเช่นนี้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I wish more than anything, but I can't imagine you with all your complexity all your perfection, all your imperfection.ฉันต้องการมากกว่าสิ่งใด แต่ ... ... ฉันไม่สามารถจินตนาการคุณกับทุกความซับซ้อนของคุณ ... ... ทุกความสมบูรณ์แบบของคุณทั้งหมดไม่สมบูรณ์ของคุณ Inception (2010)
The precision and complexity of our world is enough to make even the sanest cosmologist go just a little bit crazy.หนึ่งจักรวาล สี่กองกำลัง พันล้านกาแลคซี Is There a Creator? (2010)
They believed that at one time this structure had genuine complexity, coherence.พวกเขาเชื่อในเวลาหนึ่ง โครงสร้างพวกนี้เคยซับซ้อนอย่างแท้จริง ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของส่วนต่างๆ The Greater Good (2010)
Your tiny, little ogre brain couldn't begin to comprehend the complexity of my polygonic foldability skills.สมองยักษ์เล็กๆอย่างนายน่ะ คงยังไม่เริ่มเข้าใจ ถึงความซับซ้อนของความสามารถ ในการพับหลายเหลี่ยมหลายมุมของฉัน Shrek Forever After (2010)
So what you need is the right kind of complexity, and only a few structures -- as far as I can tell -- can do that, can pull out that extraordinary feat.ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องเป็นชนิดที่ เหมาะสมของความซับซ้อน และมีเพียงไม่กี่โครงสร้าง เท่าที่ฉัน สามารถบอกได้ สามารถทำที่สามารถดึงออกที่ฝีมือ ไม่ธรรมดา Is There Life After Death? (2011)
What we have here in our culture dishes with real, live, wet, squishy neurons with all their complexity, is immensely much more complicated than anything we can simulate on today's computers.สิ่งที่เรามีที่นี่ในอาหารวัฒนธรรมของ เรา กับความเป็นจริง, สด, เปียกเซลล์ ประสาทนุ่ม กับความซับซ้อนของพวกเขา ทั้งหมด Is There Life After Death? (2011)
Mm-hmm. Fascinating. The complexity.คอยรายงานฉันแล้วกัน น่าทึ่งมาก ความซับซ้อนนี่ Where There's a Will (2011)
The opulence and complexity of this magnificent chandelier... should only be found in the palaces of nobility.ความสวยงามตระการตาของโคมระย้าอันนี้ พบได้ในที่นี่เท่านั้นแหละ เตาผิง Dark Shadows (2012)
Based on the complexity of the code, it's obvious this unsub is operating on several different levels, so we need to start thinking in multiple dimensions.จากความซับซ้อน ของรหัส เห็นได้ชัดว่า อันซับคนนี้ปฏิบัติการณ์ ในหลายระดับ ดังนั้นเราต้องเริ่มคิด หลายมิติ True Genius (2012)
Well...a pattern of this complexity, they'd have to be a teenager.คือว่า.. ลักษณะ ของงานที่ซับซ้อนแบบนี้ คนทำต้องเป็นวัยรุ่น Heathridge Manor (2012)
He used a parameterized complexity, which is this...เขาใช้พารามิเตอร์ที่ซับซ้อน ซึ่งมัน... The Future in the Past (2012)
I am very proud to tell you that last week, in a joint FBI/CBI sting operation of great complexity and danger,ผมภูมิใจมากที่จะบอกคุณว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา FBI และ CBI ได้มีการ ออกอุบายเพื่อจับคนร้าย ซึ่งมีความซับซ้อนมากและเป็นอันตรายอย่างยิ่ง The Crimson Ticket (2012)
"who knows how to sell a number, but who is devoid of complexity and depth.""ใครจะรู้ว่าเขาจะทำเงินได้มากแค่ไหน" แต่ก็เป็นคนที่ไร้ความลึกซึ้งและความซับซ้อน Swan Song (2012)
Based on the complexity and the sophistication of the abductions, we think she is most likely between the ages of 30 and 40.ดูจากความซับซ้อน และความช่ำชองในการลักพาตัว เราคิดว่าเธอน่าจะอายุประมาณ 30-40 ปี The Good Earth (2012)
I wear a hood and I put arrows into criminals, so when it comes to complexity...ฉันสวมฮู้ดแล้วไปยิงธนูใส่พวกอาญากร เพราะฉะนั้น ถ้าต้องรับมือกับเรื่องที่ซับซ้อนละก็ Home Invasion (2013)
I could go on all night about the depth and complexity of his jumpers, and he can cook.ผมพูดได้ทั้งคืนนะ เกี่ยวกับเสื้อไหมพรมของเขา และเขาสามารถทำอาหารได้ The Sign of Three (2014)
The prevailing belief was that the complexity and variety of life must be the work of an intelligent designer who created each of these millions of different species separately.ความเชื่อที่เกิดขึ้นคือการที่ซับซ้อน และความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตจะต้องทำงาน ของนักออกแบบที่ ชาญฉลาดที่สร้างขึ้นในแต่ละ Some of the Things That Molecules Do (2014)
Consider the human eye, a masterpiece of complexity.พิจารณาด้วยตาของมนุษย์ ผลงานชิ้นเอกของความซับซ้อน Some of the Things That Molecules Do (2014)
The complexity of the human eye poses no challenge to evolution by natural selection.ความซับซ้อนของการ โพสท่าสายตามนุษย์ ไม่มีความท้าทายที่จะวิวัฒนาการ โดยการคัดเลือกโดยธรรมชาติ Some of the Things That Molecules Do (2014)
Life can make enormous molecules of stunning size and complexity, freeing matter to improvise, evolve, and even love.ชีวิตสามารถทำให้โมเลกุลมหาศาล ขนาดที่สวยงามและความซับซ้อน พ้นเรื่องโพล่ง, Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
I mean, for instance, one of the hallmarks of mania is the rapid rise in complexity and the rates of fraud.ฉันหมายถึงตัวอย่างเช่น หนึ่งในเครื่องหมายรับประกัน คุณภาพของความบ้าคลั่ง คือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว The Big Short (2015)
I think that it's cool that your parents are willing to embrace the complexity of that idea.ฉันคิดว่ามันเจ๋งนะ สิ่งที่พ่อแม่นายกำลังทำอยู่ ยอมรับพวกมันซะ Paper Towns (2015)
♪ Our whole universe was in a hot, dense state ♪ ♪ Then nearly 14 billion years ago expansion started... Wait!~ The Big Bang Theory S04E09 ~ ~ The Boyfriend ComplexityThe Boyfriend Complexity (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
complexityHowever, I recommend you to take the JR Narita Express (a train leaves every 30-60 minutes from the airport), to avoid the complexity of changing trains.
complexityIt cannot plausibly be argued that behaviour of such complexity derives entirely from instinct.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยุ่งเหยิง[N] complexity, See also: disorderliness, complication, intricateness, Syn. ความสับสน, ความวุ่นวาย, ความไม่เป็นระเบียบ, Ant. ความเป็นระเบียบ, Example: บ้านเมืองเกิดความยุ่งเหยิงเมื่อเปลี่ยนผู้นำประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความซับซ้อน[n.] (khwām sapsøn) EN: complexity   FR: complexité [f]
ความยุ่งเหยิง[n.] (khwām yungyoēng) EN: complexity ; disorderliness ; complication ; intricateness   FR: désordre [m[ ; pagaille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLEXITY    K AH0 M P L EH1 K S AH0 T IY0
COMPLEXITY    K AH0 M P L EH1 K S IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
complexity    (n) kˈəmplˈɛksɪtiː (k @1 m p l e1 k s i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复杂性[fù zá xìng, ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] complexity, #14,607 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufwand {m} [math.]complexity [Add to Longdo]
Dynaxität {f} (Dynamik-Kompxeität)dynaxity (dynamics-complexity) [Add to Longdo]
Kompliziertheit {f}; Komplexität {f}complexity [Add to Longdo]
Umfang {m}complexity [Add to Longdo]
Verwicklung {f}; Verflochtenheit {f} | Verwicklungen {pl}complexity | complexities [Add to Longdo]
Vielschichtigkeit {f}complexity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
計算の複雑性[けいさんのふくざつせい, keisannofukuzatsusei] (n) {comp} computational complexity [Add to Longdo]
単複[たんぷく, tanpuku] (n) simplicity and complexity; singular and plural; single and double; singles and doubles (in tennis) [Add to Longdo]
繁簡[はんかん, hankan] (n) complexity and simplicity [Add to Longdo]
複雑さ[ふくざつさ, fukuzatsusa] (n) complexity; (P) [Add to Longdo]
複雑性[ふくざつせい, fukuzatsusei] (n) complexity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
計算の複雑性[けいさんのふくざつせい, keisannofukuzatsusei] computational complexity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Complexity \Com*plex"i*ty\, n.; pl. {Complexities}. [Cf. F.
   complexit['e].]
   1. The state of being complex; intricacy; entanglement.
    [1913 Webster]
 
       The objects of society are of the greatest possible
       complexity.              --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is complex; intricacy; complication.
    [1913 Webster]
 
       Many-corridored complexities
       Of Arthur's palace.          --Tennyson.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top