ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

複雑さ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -複雑さ-, *複雑さ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
複雑さ[ふくざつさ, fukuzatsusa] (n) complexity; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Someone in Veldt's company with knowledge of the surgery, familiar with its intricacies--[JA] 手術についての知識をもつベルトの会社の誰か その複雑さをよく知っている - Critical (2012)
I could go on all night about the depth and complexity of his jumpers, and he can cook.[JA] 私は一晩中しゃべれます 彼のセーターの深さと 複雑さについて 彼は料理できます The Sign of Three (2014)
The intricacies of the bureaucracy, I can't get my head around.[JA] 官僚政治の複雑さは、理解できません get one's head around ~を理解する Kobol's Last Gleaming: Part 1 (2005)
Some cases are more complicated than others, but... after much deliberation, we regret to inform you, Frau Altmann, that the committee has decided that the five Klimt paintings hanging in the Belvedere will remain there.[JA] 事例により複雑さが 違いますが 熟慮の結果 アルトマンさんには 申し訳ありませんが Woman in Gold (2015)
I'm sure that even a child can understand that in an operation as complex as Christmas, there's always an insignificant margin of error.[JA] 子供でも クリスマス業務の 複雑さを 理解できるだろう 些細な誤差はつきもの Arthur Christmas (2011)
It's too complex.[JA] それを超えた複雑さ Serpent's Tooth (2011)
So what's Mr. Complicated's name?[JA] それで その複雑さんは何処の誰? To Protect and Serve Man (2012)
I wear a hood and I put arrows into criminals, so when it comes to complexity...[JA] 俺はフードを着て 犯罪者に矢を打つ それで 複雑さに関しては... Home Invasion (2013)
The complexity of the stitching in the belly of that fruit vendor, the attention to detail, attaching plastic to flesh.[JA] 縫い目の複雑さ 果物屋の 腹部の傷も 細部まで丁寧だった A Horse of a Different Color (2011)
To teach a machine the complexities of human nature--[JA] マシンに人間性の 複雑さを教えたわけか The High Road (2012)
Unique in all the universe in its complexity.[JA] その複雑さのすべての宇宙 でユニーク。 The Island (2005)
We learned a lesson in Human Behavior:[JA] その日 人の感情の複雑さを学んだ 3 Idiots (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top