Search result for

*collector*

(169 entries)
(0.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: collector, -collector-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collector[N] นักสะสม, Syn. gatherer, hobbyist, antiquary, assembler, accumulator
collector[N] ผู้เก็บ, See also: พนักงานเก็บ (เงิน, ตั๋ว, ขยะ ฯลฯ), คนเก็บ, Syn. gatherer, compiler, assembler, amasser, accumulator, hoarder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bill collectorn. คนเก็บเงิน
collector(คะเลค'เทอะ) n. คนเก็บ,สิ่งหรือเครื่องมือเก็บ,คนสะสม,อุปกรณ์รวมตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
collector(n) ผู้รวบรวม,พนักงานเก็บภาษี,ผู้สะสม,นักสะสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parabolic trough collectorตัวเก็บรังสีแบบรางพาราโบลา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar collectorตัวเก็บรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar air system collectorตัวเก็บรังสีอาทิตย์ระบบอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
orientation of collectorการจัดทิศทางตัวเก็บรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
orbiting station collectorตัวเก็บรังสีแบบสถานีโคจร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air-cooled collectorตัวเก็บรังสีแบบหล่อเย็นด้วยอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
CPC collector; compound parabolic concentrating collector; compound parabolic concentratorตัวเก็บรังสีแบบซีพีซี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
concentrating collectorตัวเก็บรังสีแบบรวม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
concentric-tube collectorตัวเก็บรังสีแบบท่อร่วมศูนย์กลาง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
compound parabolic concentrator; compound parabolic concentrating collector; CPC collectorตัวเก็บรังสีแบบซีพีซี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
compound parabolic concentrating collector; compound parabolic concentrator; CPC collectorตัวเก็บรังสีแบบซีพีซี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
collectorผู้เก็บเงิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
collector efficiency factorแฟกเตอร์ประสิทธิภาพตัวเก็บรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
continuous tracking collectorตัวเก็บรังสีแบบติดตามต่อเนื่อง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cylindrical collectorตัวเก็บรังสีแบบทรงกระบอก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
focusing collectorตัวเก็บรังสีแบบโฟกัส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
flat-plate collectorตัวเก็บรังสีแบบแผ่นราบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
evacuated-tube collectorตัวเก็บรังสีแบบท่อสุญญากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
V-trough collectorตัวเก็บรังสีแบบรางตัววี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tubular collectorตัวเก็บรังสีแบบท่อ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
honeycomb collectorตัวเก็บรังสีแบบรังผึ้ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
heat collector loopวงจรตัวเก็บความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solar collectorแผงรวมแสงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Collectors and collectingนักสะสมและการสะสม [TU Subject Heading]
Refuse collectorsคนเก็บขยะ [TU Subject Heading]
Solar collector industryอุตสาหกรรมแผงรวมแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Solar collectorsแผงรวมแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Collectors Scintillatorsอุปกรณ์รวบรวมสัญญาณ [การแพทย์]
Cyclone Collectorsเครื่องแยกผงแห้งจากอากาศที่อ่อนกำลังลง [การแพทย์]
Dust Collector Counterเครื่องเก็บฝุ่นละอองและนับฝุ่นละออง [การแพทย์]
Fraction Collectorsเครื่องเก็บเป็นส่วน [การแพทย์]
collector draincollector drain, ทางระบายน้ำรวม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, I just had a meeting with the collector.- ผมแค่มาพบปะเหล่านักสะสมน่ะ There Might be Blood (2008)
Collectors.นักสะสม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- It might be a debt collector! - Hello?มันอาจจะเป็นคนทวงหนี้ \ ฮัลโหล Confessions of a Shopaholic (2009)
He's been following me around pretending to be a debt collector.เค้าตามฉันไปทั่ว แกล้งทำเป็นคนทวงหนี้ Confessions of a Shopaholic (2009)
And final notices and debt collectors.และการเตือนครั้งสุดท้าย และคนตามหนี้ Confessions of a Shopaholic (2009)
This is a publication for collectors.เป็นฉบับพิเศษต้องสะสมน่ะ Dragonball: Evolution (2009)
Then he reveals himself, as a collector of souls and pursue owner of the cursed object.หลังจากนั้นมันจะเปลี่ยนเป็น ผู้ล่าวิญญาณ Drag Me to Hell (2009)
A private collector-นักสะสมที่รู้จักกัน- The Grandfather (2009)
(Sighs) uh,mid-Range collectors just aren't buying right now.เออ ช่วงกลาง คอเล็กเตอร์ \ ยังซื้อไม่ได้ตอนนี้ Seder Anything (2009)
That's allan levy, the art collector.นั่นคือ แอลเลน เลวี่ นักสะสมงานศิลปะ Seder Anything (2009)
You've been saying the mid-Range art market is dead,so i thought it might be nice for you to meet a few high-End collectors.เธอบอกว่าตลาดงานด้านศิลปะชั้นกลางกำลังจะตายลง งั้นก็คงดีที่จะได้พบกับผู้สะสมงานชั้นสูง Seder Anything (2009)
When we win regionals, Those claps are going to be collector's items.พอเราชนะระดับเขต หนังสือรุ่น จะเป็นของสะสมหายาก Mattress (2009)
She was a collector.เธอชอบสะสม The Scarlet Letter (2009)
Oh,kristin was a collector.คริสติน ชอบสะสม The Scarlet Letter (2009)
You know, Clay Bennett is an avid art collector. Yeah.คุณคงรู้ว่าเคลย์ เบนเนต เป็นนักสะสมศิลปะตัวยง Dude, Where's My Groom? (2009)
- Are you a collector?คุณเป็นนักสะสมเหรอ Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
- That piece was coming from a collector in Australia.- กำลังส่งมา จากนักสะสมในออสเตรเลีย When in Rome (2010)
Are you a coin collector?นี่คือเหรียญของคุณใช่ไหม When in Rome (2010)
Oh, far and wide, other collectors, uh, aficionados, hobbyists.ก็ทั่วๆไป รวบรวมมาจาก นักสะสมทคนอื่นๆ พวกคลั่งของเก่า พวกสะสมของเก่า เป็นงานอดิเรก Polly Wants a Crack at Her (2010)
Because I am a collector, Sheriff.เพราะว่าผมเป็นนักสะสมไง นายอำเภอ Slight of Hand (2010)
The local tax collector said that falls had movedคนเก็บภาษีท้องถิ่นบอกว่าฟอลส์ย้ายออกไป Johari Window (2010)
How do I know you ain't some bill collector?ฉันจะรู้ได้ไง ว่านายจะไม่ไช่พวกเก็บตั๋วเงิน Turning and Turning (2010)
She's a collector.เธอคือนักสะสม The Uncanny Valley (2010)
She's a collector.เธอเป็นนักสะสม The Uncanny Valley (2010)
So when we say collector,ฉะนั้นเมื่อเรากล่าวถึงนักสะสม The Uncanny Valley (2010)
And keep in mind, collectors and serial killersและจำเอาไว้ว่า นักสะสมกับฆาตกรต่อเนื่อง The Uncanny Valley (2010)
That this collector does to objects.เหมือนที่นักสะสมนี้ทำกับวัตถุ The Uncanny Valley (2010)
Look, collectors are good, honest people.ฟังนะ พวกนักสะสมเป็นคนดี เชื่อถือได้ The Uncanny Valley (2010)
Collector. And I'm paying.สะสม และผมอยากจะซื้อมัน Episode #1.3 (2010)
Prized by collectors for its peerless grace among vintage European sports cars, one out of seven in existence.ราคานี้ถือว่าหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ในบรรดารถยุโรปโบราณทั้งหมด เป็นหนึ่งในเจ็ดที่ยังเหลืออยู่เชียวนะ The Substitute (2010)
It's a collector's item, and second,มันเป็นรายการของสะสม และอันดับสอง The Townie (2010)
I'm a collector of rare wallets.ฉันสะสมกระเป๋าตังค์เปล่าๆต่างหากเล่า It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
Penzer's racecar - worth about $150,000, maybe more to a collector.รถแข่งของเพนเซอร์ มูลค่าประมาณ 150,000 เหรียญ หรือมากกว่านั้น สำหรับนักสะสม The Boost Job (2010)
And the tax collectors steer clear of me and my customers.แล้วพวกเก็บภาษีก็หายไปจากข้า และจากลูกค้าของข้า Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
That "Life-saving Rope" is your debt collector, right?คุณ"เชือก"คนนั้น เป็นเจ้าหนี้ใช่ไหม? Episode #1.4 (2010)
It doesn't change into anything. It's a collector's item, Ma.มันไม่เปลี่ยนไปเป็นอะไรทั้งนั้นแหละ มันก็เป็นแค่ของสะสมน่ะ แม่ Transformers: Dark of the Moon (2011)
Do not hit my car! It's a collector's item!อย่ามาทุบรถกูนะเว้ย มันเป็นขอ Transformers: Dark of the Moon (2011)
- lt's more of a collector thing, the shoes.- มันเป็นยิ่งกว่าของสะสมอีก รองเท้านั่น Fright Night (2011)
- Can you still get film for those? - Yeah, I got some from my uncle. He was a collector.- ได้จากลุงฉัน เค้าเป็นนักสะสม Perfect Sense (2011)
There's collectors, there's sadists, there's Priests performing rituals.นักสะสม พวกซาดิซม์ ! หรืออาจจะเป็น พิธีกรรมของพวกนักบวช Something Wicked This Fae Comes (2011)
Just an uneducated... guess from an excited collector.ผมแค่ไม่มีความรู้... คงตื่นเต้นมากเกินไป Face Off (2011)
My boss thinks I'm out tracking down an ancient manuscript from a private collector.เจ้านายคิดว่าผมกำลังออกตามหา หนังสือโบราณ จากนักสะสมอยู่น่ะครับ Nebraska (2011)
Could be a collector's item someday.อาจเป็นของสะสมในอนาคตก็ได้ My Name Is Trouble (2011)
I don't suppose you know of any collectors of early Iron Man.ไม่แน่ใจว่าคุณรู้รึเปล่าเรื่องของนักสะสมของไอรอนแมน Heroes and Villains (2011)
Yes, Lydia, you are in a bubble, but once the pebble collector dumps you like they all do, you'll go right back to being the ice cream-binging, wine-swilling, neurotic mess you really are.ใช่ ลิเดีย เธออยู่ท่ามกลางฟองนั้น แต่ครั้งนึงพวกสวะ Watch While I Revise the World (2011)
Had collectors lining up to buy from him.มีนักสะสมเข้าแถวรอซื้อของจากเขา Mea Makamae (2011)
Collectors call that model right there the most desirable mg ever made.นักสะสมคลั่งรุ่นนี้มาก นั่นไง รุ่นที่เป็นที่ต้องการที่สุดของ MG ตั้งแต่ที่เคยผลิตมา Lonelyhearts (2011)
They came again today-- the bill collectors.พวกมันมากันอีกแล้ววันนี้ พวกเก็บเงินค่าน้ำค่าไฟ Murder House (2011)
True, but most body part collectors evolve to this level, and in many cases they exhumes bodies for parts before they start killing.ก็จริง แต่พวกสะสมชิ้นส่วนร่างกาย ที่มาถึงขั้นนี้ และในหลายกรณี พวกเขาจะขุดศพขึ้นมาเพื่อเอาอวัยวะ ก่อนที่จะเริ่มฆ่าคน There's No Place Like Home (2011)
The debt collector ...เพราะต้องใช้หนี้ Episode #1.9 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
collectorDon't tell me it was really a demand for money from debt collectors?
collectorHe is something of a stamp collector.
collectorThe garbage collector comes three times a week.
collectorThe prices are those collectors would expect to pay at auction now.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวแปลภาษา[N] compiler, See also: collector, editor, translator, interpreter, Example: ตัวแปลภาษาจะช่วยให้ความสะดวกรวดเร็วในการแปลภาษาได้มากขึ้น
กระเป๋ารถ[N] conductor, See also: fare collector, ticket boy, ticket girl, ticket taker, conductress, Syn. กระเป๋า, กระเป๋ารถเมล์, Example: กระเป๋ารถบางคนมีกิริยาก้าวร้าวและหยาบคาย, Count unit: คน, Thai definition: พนักงานประจำรถโดยสารประจำทาง มีหน้าที่เก็บค่าโดยสาร
พนักงานเก็บตั๋ว[N] ticker collector, Syn. คนเก็บตั๋ว, Count unit: คน
พนักงานเก็บตั๋ว[N] ticket collector, Example: เขายืนพูดกับพนักงานเก็บตั๋วครู่หนึ่ง แล้วเดินกลับมาหาเพื่อนซึ่งนั่งซับน้ำฝนด้วยผ้าเช็ดหน้าอยู่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เก็บตั๋วจากผู้ที่ซื้อตั๋วไว้แล้วโดยได้รับค่าจ้างตอบแทน
คนเก็บเงิน[N] bill collector, Syn. คนเก็บสตางค์, พนักงานเก็บเงิน, Example: ฉันยื่นธนบัตรใบละ 500 ให้คนเก็บเงินโดยไม่คิดที่จะรับเงินทอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเก็บตั๋ว[n. exp.] (khon kep tūa) EN: ticker collector   
กระเป๋ารถ[n. exp.] (krapao rot) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress   FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]
กระเป๋ารถเมล์[n. exp.] (krapao rotmē) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress   FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]
ผู้เก็บเงิน[n.] (phū kep ngoēn) EN: collector (money)   FR: receveur ; caissier
สรรพากร[n.] (sanphākøn) EN: revenue ; tax collector   FR: contributions [fpl] ; revenus de l'État [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLECTOR    K AH0 L EH1 K T ER0
COLLECTOR    K L EH1 K T ER0
COLLECTORS    K AH0 L EH1 K T ER0 Z
COLLECTORS    K L EH1 K T ER0 Z
COLLECTOR'S    K AH0 L EH1 K T ER0 Z
COLLECTOR'S    K L EH1 K T ER0 Z
COLLECTORS'    K AH0 L EH1 K T ER0 Z
COLLECTORS'    K L EH1 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
collector    (n) (k @1 l e1 k t @ r)
collectors    (n) (k @1 l e1 k t @ z)
tax-collector    (n) - (t a1 k s - k @ l e2 k t @ r)
rent-collector    (n) - (r e1 n t - k @ l e2 k t @ r)
tax-collectors    (n) - (t a1 k s - k @ l e2 k t @ z)
rent-collectors    (n) - (r e1 n t - k @ l e2 k t @ z)
stamp-collector    (n) - (s t a1 m p - k @ l e2 k t @ r)
refuse-collector    (n) - (r e1 f y uu s - k @ l e2 k t @ r)
refuse-collector    (n) - (r e1 f y uu s - k @ l e2 k t @ z)
stamp-collectors    (n) - (s t a1 m p - k @ l e2 k t @ z)
ticket-collector    (n) - (t i1 k i t - k @ l e2 k t @ r)
ticket-collector    (n) - (t i1 k i t - k @ l e2 k t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auffangpilz {m}mushroom-type collector [Add to Longdo]
Büchersammler {m}bookcollector [Add to Longdo]
Doppel-Stromabnehmerwagen {m}double collector trolley [Add to Longdo]
Fettfanggitter {n}fat collector; fat trap [Add to Longdo]
Inkassobevollmächtige {m,f}; Schuldeneintreiber {m} [fin.]debt collector [Add to Longdo]
Mitnehmerwagen {m}collector trolley [Add to Longdo]
Privatsammler {m}; Privatsammlerin {f}private collector [Add to Longdo]
Sammel-Elektrode {f}; Kollektor {m}; Sammler {m}collector [Add to Longdo]
Sammler {m} | Sammler {pl}collector | collectors [Add to Longdo]
Sammlerwert {m}collector's value [Add to Longdo]
Schleifring {m}collector ring [Add to Longdo]
Stromabnehmer {m}bow collector [Add to Longdo]
Stromabnehmer {m} | Stromabnehmer {pl}current collector | current collectors [Add to Longdo]
Stromabnehmerbügel {m}current collector bracket [Add to Longdo]
Stromabnehmerwagen {m}current collector trolley [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごみ屋;塵屋(oK)[ごみや, gomiya] (n) (sens) ragman; garbage man; garbage collector [Add to Longdo]
もぎり[, mogiri] (n) ticket-collector [Add to Longdo]
コレクター(P);コレクタ[, korekuta-(P); korekuta] (n) collector; (P) [Add to Longdo]
コレクターズ[, korekuta-zu] (n) collectors [Add to Longdo]
コレクターズアイテム[, korekuta-zuaitemu] (n) collector's item [Add to Longdo]
ソーラーコレクター[, so-ra-korekuta-] (n) solar collector [Add to Longdo]
愛蔵版[あいぞうばん, aizouban] (n) favourite printing (edition); favorite printing; collector's edition [Add to Longdo]
改札係[かいさつがかり, kaisatsugakari] (n) ticket examiner (collector, inspector) (in a railroad station) [Add to Longdo]
掛け取り[かけとり, kaketori] (n) bill collection or collector [Add to Longdo]
勘定取り[かんじょうとり, kanjoutori] (n) bill collector [Add to Longdo]
債鬼[さいき, saiki] (n) cruel creditor; bill collector [Add to Longdo]
借金取り[しゃっきんとり, shakkintori] (n) bill collection; bill collector; dun [Add to Longdo]
収集家[しゅうしゅうか, shuushuuka] (n) collector [Add to Longdo]
収税人[しゅうぜいにん, shuuzeinin] (n) tax collector [Add to Longdo]
収税吏[しゅうぜいり, shuuzeiri] (n) tax collector [Add to Longdo]
集金人[しゅうきんにん, shuukinnin] (n) bill collector [Add to Longdo]
集札係[しゅうさつがかり, shuusatsugakari] (n) ticket collector [Add to Longdo]
集塵機;集じん機[しゅうじんき, shuujinki] (n) dust collector [Add to Longdo]
除塵機[じょじんき, jojinki] (n) dust collector; dust extractor [Add to Longdo]
清掃員[せいそういん, seisouin] (n) garbage man; garbage collector [Add to Longdo]
税吏[ぜいり, zeiri] (n) tax collector; tax official [Add to Longdo]
切手収集家[きってしゅうしゅうか, kitteshuushuuka] (n) philatelist; stamp collector [Add to Longdo]
蔵書家[ぞうしょか, zoushoka] (n) book collector [Add to Longdo]
廃品回収業者[はいひんかいしゅうぎょうしゃ, haihinkaishuugyousha] (n) garbage man; garbage collector [Add to Longdo]
付き馬[つきうま, tsukiuma] (n) bill collector for the night's entertainment; followers [Add to Longdo]
付け馬;付馬[つけうま, tsukeuma] (n) bill collector for the night's entertainment; followers [Add to Longdo]
矢取り;矢取(io)[やとり, yatori] (n) arrow collector (at an archery range); collecting arrows [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汇流环[huì liú huán, ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] slip-ring; rotary electrical interface; collector ring [Add to Longdo]
收藏家[shōu cáng jiā, ㄕㄡ ㄘㄤˊ ㄐㄧㄚ, ] a collector (e.g. of artworks) [Add to Longdo]
清道夫[qīng dào fū, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˋ ㄈㄨ, ] street cleaner; garbage collector [Add to Longdo]
郭茂倩[Guō Mào qiàn, ㄍㄨㄛ ㄇㄠˋ ㄑㄧㄢˋ, ] Guo Maoqian (11th-12th century), Song poetry collector, editor of Collection of yuefu lyric poems 樂府詩集|乐府诗集 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コレクタ[これくた, korekuta] collector [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Collector \Col*lect"or\, n. [LL. collector one who collects: cf.
   F. collecteur.]
   1. One who collects things which are separate; esp., one who
    makes a business or practice of collecting works of art,
    objects in natural history, etc.; as, a collector of
    coins.
    [1913 Webster]
 
       I digress into Soho to explore a bookstall. Methinks
       I have been thirty years a collector. --Lamb.
    [1913 Webster]
 
   2. A compiler of books; one who collects scattered passages
    and puts them together in one book.
    [1913 Webster]
 
       Volumes without the collector's own reflections.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. (Com.) An officer appointed and commissioned to collect
    and receive customs, duties, taxes, or toll.
    [1913 Webster]
 
       A great part of this is now embezzled . . . by
       collectors, and other officers.    --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   4. One authorized to collect debts.
    [1913 Webster]
 
   5. A bachelor of arts in Oxford, formerly appointed to
    superintend some scholastic proceedings in Lent. --Todd.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top