Search result for

*chronicles*

(57 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chronicles, -chronicles-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have read of such things in the ancient chronicles.ข้าจำได้ว่าเคยอ่านเจอในบันทึกโบราณ Excalibur (2008)
Previously on Terminator sarah chronicles... we're developing a human-interactive a.i.ความเดิมตอนที่แล้ว... . เราพัฒนา การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับมนุษย์ The Good Wound (2009)
the sarah connor chronicles... where's the metal?ความเดิมตอนที่แล้ว... . โลหะนั่นอยู่ไหน? Desert Cantos (2009)
The Sarah Connor Chronicles... You are stuck in a can under the oceanคุณอยู่ในเรือใต้ทะเล Today Is the Day: Part 2 (2009)
Previously on Terminator The Sarah Connor Chronicles...ความเดิมตอนที่แล้ว To the Lighthouse (2009)
Ancient chronicles speak of a heinous curse.บันทึกโบราณ กล่าวถึงคำสาปร้าย The Lady of the Lake (2009)
Well, in these chronicles, I mean, the battle just sounds like...แต่ในบันทึกนี้ สงครามมันดูเหมือน Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
It seems we will have to amend the Chronicles. Huh?ดูเหมือนว่าเราคงต้องบันทึกตำนานเพิ่มเติมซะแล้ว Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
The Chronicles of Dean Dangerous.ของ The Chronicles of Dean Dangerous นั่นต้องเป็นหนังสือที่ห่วยที่สุด Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
So a quick recap, in case you've been too busy knocking boots with the young Grayson to remember what happened on last week's episode of "The Tyler Chronicles."ผมจะสรุปแบบรวบรัด ในกรณีที่คุณง่วนอยู่กับการมีเซ็กกับหนุ่มเกรสันเกินกว่า จะจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนที่แล้วของ\"เดอะไทเลอร์โครนิเคิล\" Loyalty (2011)
Think of it as inner dialogue. I'm reading the novelization of Chronicles of Riddick.ฉันกำลังอ่าน Chronicles of Riddick ฉบับนิยาย Introduction to Finality (2012)
But I found the clues that will safely take us through, in the Chronicles of St. Anselm.แต่ว่า พ่อพบเงื่อนงำที่จะพาเรา ผ่านไปได้อย่างปลอดภัย, ในบันทึกเหตุการณ์ในอดีตของเซ้นต์เอนซัลม์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Previously on Terminator: The Sarah Connor Chroniclesความเดิมตอนที่แล้ว Terminator The Sarah Connor Chronicles Goodbye to All That (2008)
Previously on terminated The sarah connor chronicles... Whatever happened with the explosion flipped a switch.ความเดิมตอนที่แล้ว ตอนเกิดระเบิดมีบางอย่าง\ กระทบถูกสวิตช์ Automatic for the People (2008)
Previously on terminator,The sarah connor chronicles.ความเดิมตอนที่แล้ว... Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Previously on Terminator The Sarah Connor Chroniclesความเดิมตอนที่แล้ว... Self Made Man (2008)
Previously on "Terminator, the Sarah Connor Chronicles"...ความเดิมตอนที่แล้ว... Brothers of Nablus (2008)
Previously on "Terminator, the Sarah Connor Chronicles"ความเดิมตอนที่แล้ว Mr. Ferguson Is Ill Today (2008)
Previously on Terminator The Sarah Connor Chroniclesความเดิมตอนที่แล้ว... Complications (2008)
That is unprecedented in the Meredith chronicles.นั่นไม่เคยมีมาก่อนในตำนานของเมเรดิธ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
The Sarah Connor Chronicles:The Sarah Connor ChroniclesSamson & Delilah (2008)
The Sarah Connor Chronicles:The Sarah Connor ChroniclesEarthlings Welcome Here (2008)
The Sarah Connor Chronicles:The Sarah Connor ChroniclesMr. Ferguson Is Ill Today (2008)
The Sarah Connor Chronicles:The Sarah Connor ChroniclesComplications (2008)
"Hey let's go see Chronicles of Riddick!"."Hey, lasst uns Chronicles of Riddick!" sehen. I Dream of Jesus (2008)
"That's Summer Glau "from The Sarah Connor Chronicles.Das ist Summer Glau aus "The Sarah Connor Chronicles". The Terminator Decoupling (2009)
The Sarah Connor Chronicles:The Sarah Connor ChroniclesThe Good Wound (2009)
the sarah connor chronicles... where's the metal?The Sarah Connor Chronicles Desert Cantos (2009)
Previously on Terminator the Sarah Connor Chronicles...Bisher bei Terminator: The Sarah Connor ChroniclesSome Must Watch While Some Must Sleep (2009)
The Sarah Connor Chronicles...The SarahConnorChronicles Today Is the Day: Part 1 (2009)
Previously on Terminator the Sarah Connor Chronicles...Bisher bei Terminator: The Sarah Connor Chronicles Today Is the Day: Part 2 (2009)
Henry Matthews, editor-in-chief of the Houston Chronicle.Henry Matthews, seines Zeichens Chefredakteur des Houston ChroniclesPuncture (2011)
[Crosswalk signal beeps]- Danke. Euer Ehren, darf ich den Sportteil des Chronicles vom 10. Oktober vorlegen? Love is Blind (2012)
Thought I should look as unfeminine as possible, given this morning's Chronicle.Dachte, ich sollte so unfeminin wie möglich aussehen, angesichts des Chronicles heute Morgen. These Troublesome Disguises (2014)
It is my way or the rope, daughter mine.Gazettes, Chronicles, Heralds und Sentinels, aber immer nur ein Thema. The Peace of Edmund Reid (2014)
(Emma) Previously on The Lizzie Borden Chronicles...Zuvor bei The Lizzie Borden Chronicles... Flowers (2015)
Previously on The Lizzie Borden Chronicles...Zuvor bei The Lizzie Borden Chronicles... Cold Storage (2015)
Emma Borden, will you marry me?Zuvor bei The Lizzie Borden Chronicles... Fugitive Kind (2015)
Previously on...Zuvor bei The Lizzie Borden Chronicles... The Sister's Grimke (2015)
Previously on The Lizzie Borden Chronicles...Zuvor bei The Lizzie Borden Chronicles... Capsize (2015)
Project X Zone Two, Assassin's Creed Chronicles Trilogy, As" Yeah, yeah.Rise of the Tomb Raider, Project X Zone 2, die Assassin's Creed Chronicles Trilogie... Bad Santa 2 (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHRONICLES    K R AA1 N AH0 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chronicles    (v) (k r o1 n i k l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chronik {f} | Chroniken {pl}chronicle | chronicles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
吾妻鏡;東鑑[あずまかがみ;あづまかがみ, azumakagami ; adumakagami] (n) Japanese medieval text that chronicles events of the Kamakura Shogunate [Add to Longdo]
春秋[しゅんじゅう(P);はるあき, shunjuu (P); haruaki] (n) (1) (See 五経) spring and autumn; spring and fall; months and years; (2) (しゅんじゅう only) the Chronicles of Lu or the Spring and Autumn Annals - one of the Five Classics; (P) [Add to Longdo]
日本書紀[にほんしょき, nihonshoki] (n) Nihon-shoki (the oldest chronicles of Japan) [Add to Longdo]
歴代史[れきだいし, rekidaishi] (n) chronicles; annals [Add to Longdo]
歴代志[れきだいし, rekidaishi] (n) The Chronicles (books of the Bible) [Add to Longdo]
歴代誌下[れきだいしか, rekidaishika] (n) Chronicles II (book of the Bible) [Add to Longdo]
歴代誌上[れきだいしじょう, rekidaishijou] (n) Chronicles I (book of the Bible) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苏珊[Sū shān, ㄙㄨ ㄕㄢ, / ] Susan (from the Narnia chronicles), #37,394 [Add to Longdo]
阿斯兰[ā sī lán, ㄚ ㄙ ㄌㄢˊ, / ] Aslan (from the Narnia chronicles), #99,593 [Add to Longdo]
历代志上[Lì dài zhì shàng, ㄌㄧˋ ㄉㄞˋ ㄓˋ ㄕㄤˋ, / ] First book of Chronicles [Add to Longdo]
历代志下[Lì dài zhì xià, ㄌㄧˋ ㄉㄞˋ ㄓˋ ㄒㄧㄚˋ, / ] Second book of Chronicles [Add to Longdo]
纳尼亚传奇[Nà ní yà chuán qí, ㄋㄚˋ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, / ] The Chronicles of Narnia, Children's stories by C.S. Lewis [Add to Longdo]
露茜[lù xī, ㄌㄨˋ ㄒㄧ, ] Lucy (from the Narnia chronicles) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top