Search result for

*blindfold*

(74 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: blindfold, -blindfold-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blindfold[VT] ปิดบัง, See also: ทำให้ไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง, Syn. blinker
blindfold[N] สิ่งที่ใช้ปิดตา, See also: ผ้าปิดตา
blindfold[VT] เอาผ้าปิดตา, See also: เอาผ้าผูกตา
able to do something blindfold[IDM] สามารถทำบางสิ่งได้ง่ายและเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blindfold(ไบล'โฟลดฺ) {blindfolded,blindfolding,blindfolds} vt. ปิดตา,หลอกลวง,ปิดบัง -n. ผ้าปิดตา,สิ่งที่ใช้ปิดตา adj. ปิดตาไว้,ตาถูกปิด, See also: blindfolder n. ดูblindfold

English-Thai: Nontri Dictionary
blindfold(adj) ซึ่งปิดตา
blindfold(n) ผ้าปิดตา
blindfold(vt) ปิดบัง,หลอกลวง,กลบเกลื่อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So maybe this whole blindfold thing--ทำไมต้องปิดตาด้วย Adverse Events (2008)
She walked around the city for two weeks, blindfolded.เดินร่อนไปทั่วเืมืองอยู่สองอาทิตย์ ทำเป็นตาบอด New York, I Love You (2008)
Aren't you going to offer me a cigarette and a blindfold?คุณไม่ให้บุหรี่กับผ้าปิดตาเหรอ WarGames: The Dead Code (2008)
You put on a blindfold and listen to my kid sing, And you will swear you're hearing ronnie spector.คุณต้องลองปิดตา แล้วฟังลูกผม คุณจะนึกว่าเป็นเสียง รอนนี่ สเปคเตอร์ Wheels (2009)
So Hunt blindfolded his guys and made them put their faces right up to the snowblower.และฮัน ก็ปิดตาคนของเขา และทำให้พวกมัน อยู่บนในหน้าพวกเขา ตรงไป ที่เครื่องเป่าหิมะ Holidaze (2009)
- I'll take a cigarette and a blindfold. - No, no.ฉันมีบุหรี่ ผ้าปิดตา Would I Think of Suicide? (2009)
The notion of transwarp beaming... is like trying to hit a bullet with a smaller bullet... whilst wearing a blindfold, riding a horse.แนวคิดการบีมขณะวาป ก็เหมือนการยิงกระสุนด้วยกระสุนที่เล็กกว่า แล้วผูกผ้าปิดตา และขี่ม้าอยู่ Star Trek (2009)
What do you say we ditch this little blindfold here and go full monty, huh?เรามาแกะผ้าปิดตาออก แล้วค่อยคุยกัน ดีมั้ย? นายว่ายังไง? Lazarus (2010)
I'm not going to use a blindfold. I'm just going to fight like Merlin here. HE WHIMPERSข้าจะไม่ใช้ผ้าปิดตาแล้วน่ะ ข้าจะสู้ให้เหมือนข้าเป็นเมอร์ลินเชียว "ข้าคือเมอร์ลิน อย่าทำร้ายข้าเลย" The Tears of Uther Pendragon (2010)
I don't know. They had me blindfolded.ผมไม่รู้ พวกมันเอาผ้าปิดตาผม To Keep Us Safe (2010)
And the blindfold, the horizontal line.และตัวอักษรที่ปิดตา... The Blind Banker (2010)
No. They kept me blindfolded most of the time.ไม่ พวกมันปิดตาฉันไว้ตลอด Everything Is Illumenated (2010)
You were blindfolded.คุณโดนปิดตาไม่ใช่เหรอ Everything Is Illumenated (2010)
Look, if you eat, I'll take off the blindfold.ฟังนะ ถ้าเธอกิน ฉันจะเอาผ้าผูกตาออกให้ Middle Man (2010)
They blindfolded me and drove me around.Mac Sr. got life for the Nashua job, which most of you should remember. The Town (2010)
Dad's here. I have to blindfold you.พ่อมา ผมต้องปิดตาแม่ Crazy, Stupid, Love. (2011)
Oh, I don't know. Some game. He won't let me take this dumb blindfold off.แม่ก็ไม่รู้ เกมของพ่อเค้า เค้าไม่ให้แม่ถอดนี่ออก Crazy, Stupid, Love. (2011)
Because you went to the trouble of putting a blindfold on him.เพราะว่าคุณจะเจอปัญหาใหญ่ จากการที่แอบทำอะไรลับหลังเขา Bullet Points (2011)
I light a candle and rip off a piece of my tunic, which I fashion into a blindfold.ฉันจุดเทียน ถอดผ้ารัดเอวออก แล้วเอามันมาทำเป็นผ้าปิดตา Advanced Dungeons & Dragons (2011)
But I didn't see either of them. I was blindfolded.แต่ฉันก็ไม่ได้เห็นพวกเขาทั้งคู่ เพราะว่าฉันโดนปิดตา Nebraska (2011)
And who doesn't keep a silk blindfold in their bedside table?แล้วใครกันที่ไม่มีที่ปิดตาผ้าไหม ไว้ที่โต๊ะข้างเตียงกันบ้าง? Riding in Town Cars with Boys (2011)
Will the prisoners request to be blindfolded?นักโทษ เจ้าต้องการให้ปิดตาไหม? Carnage of Krell (2011)
- He knows where we are. - He was blindfolded the whole way here.เขารู้ที่อยู่ของเรา เขาถูกปิดตามาตลอดทางมาที่นี่ Triggerfinger (2012)
You didn't need clothes for mistress Katya's blindfolded trust exercise, but I would wear something more suitable when I thank you officially for saving my life.เธอไม่ต้องการเสื้อผ้าหรอก สำหรับผ้าผูกตาของแคตย่า เเต่ฉันจะใส่อะไรก็ตามที่เหมาะสมมากกว่านี้ Con-Heir (2012)
But, you don't have to blindfold me to get a little sugar.แต่แค่จะจูบฉันไม่ต้องปิดตาก็ได้ Truth and Consequences (2012)
We--we were blindfolded.เรา--เราถูกปิดตา Cherry Picked (2012)
The blindfolds!ผ้าปิดตา! Penance (2012)
You're thinkin' a little blindfold, maybe use your teeth.คุณกำลังคิดถึงเล็ก ๆ น้อย ๆ ปิดตาอาจจะใช้ฟันของคุณ. 2 Guns (2013)
Ha, ha. You took your blindfold off. I win!แม่แอบแกะผ้าผูกตา หนูชนะ The Conjuring (2013)
Get a blindfold!รับปิดตา Captain Phillips (2013)
Blindfold him.ปิดตาเขา. Captain Phillips (2013)
Wear blindfolds? Have myself carried out while asleep?ผูกผ้าปิดตาหรือ ให้คนอุ้มไปตอนหลับหรือ The Best Offer (2013)
Oh, funny thing, when a man's blindfolded, electro-shocked, beaten with sex toys, and hung like dry cleaning, he tends to sign just about anything.โอ ตลกมาก ก็คนมันถูกปิดตา ช๊อตไฟฟ้า ตีด้วยเซ็กส์ทอยส์ แล้วโดนแขวนเหมือนตากเสื้อ Pain & Gain (2013)
"About the blindfold today,"เรื่องผ้าปิดตาวันนี้ Zugzwang (2013)
Blindfold.ผ้าปิดตา Zugzwang (2013)
She thought I was cute but would only meet me if I wore a blindfold.เธอคิดว่าผมน่ารัก แต่จะยอมมาเจอผมเมื่อผมใช้ผ้าปิดตาเท่านั้น Zugzwang (2013)
I'm gonna make blindfolds fun again.ฉันจะทำให้การใช้ผ้าปิดตา เป็นเรื่องสนุกอีกครั้ง Zugzwang (2013)
What is that, a blindfold?นั่นอะไร ผ้าปิดตาเหรอ Zugzwang (2013)
Can I take the blindfold off?ผมเอาผ้าออกได้รึยัง Zugzwang (2013)
Maybe if you just took off this blindfold.Kidnapped (2013)
I don't know how it works, but maybe if you just took this blindfold off, you would see.ฉันทำอะไรวุ่นวายหรอ ? คุณไม่ต้องมาคอยถามคำถามในสิ่งที่ผมกำลังทำหรอก Kidnapped (2013)
- Hey, my blindfold. - Keep your mouth shut. You hear me?เฮย์, ฉันมองไม่เห็น/ เงียบปาก, เธอได้ยินมั้ย Sister's Keeper (2013)
He held a gun to my face. He blindfolded me. He tied me up.เขาเอาปืนจ่อหน้าฉัน/ ปิดตาฉัน มัดฉัน Sister's Keeper (2013)
Think of the blindfold.ลองคิดถึงเรื่องการปิดตาสิ The Long Bright Dark (2014)
It's kind of like a blindfold except you can't fuckin' breathe!มันเหมือนปิดตา ยกเว้นคุณไม่สามารถไอ้หายใจ! A Haunted House 2 (2014)
Let's do this. Oh, lady's blindfold.ให้ทำเช่นนี้ โอ้ปิดตาสุภาพสตรี A Haunted House 2 (2014)
You took your blindfold off.คุณเอาผ้าปิดตาออก A Haunted House 2 (2014)
They don't blindfold us, which means they don't care what we saw.พวกเขาไม่ได้ปิดตาเรา นั่นก็หมายความว่าพกเขาไม่สนใจว่าเราจะเห็นอะไร The Calm (2014)
Does the submissive consent to being blindfolded?ผู้เป็นบ่าวยินยอมให้ถูกปิดตาใช่มั้ย Fifty Shades of Grey (2015)
Just take off the blindfold.แค่เอาผ้าปิดตาออก Armageddon Protocol (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLINDFOLD    B L AY1 N D F OW2 L D
BLINDFOLDED    B L AY1 N D F OW2 L D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blindfold    (v) (b l ai1 n d f ou l d)
blindfolds    (v) (b l ai1 n d f ou l d z)
blindfolded    (v) (b l ai1 n d f ou l d i d)
blindfolding    (v) (b l ai1 n d f ou l d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verblendento blindfold [Add to Longdo]
verblendetblindfolds [Add to Longdo]
verblendeteblindfolded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
目隠し[めかくし, mekakushi] (n,vs) (1) something used to cover the eyes; blindfold; blinder; blinker; eye bandage; (2) concealing one's home such that the interior cannot be seen from outside [Add to Longdo]
目隠し鬼[めかくしおに, mekakushioni] (n) game of (blindfolded) tag similar to the children's swimming pool game "Marco Polo" [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闭塞眼睛捉麻雀[bì sè yǎn jīng zhuō má què, ㄅㄧˋ ㄙㄜˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄛ ㄇㄚˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] lit. to catch sparrows blindfolded; to act blindly, #659,048 [Add to Longdo]
障眼[zhàng yǎn, ㄓㄤˋ ㄧㄢˇ, ] lit. a blindfold; fig. to make one blind to sth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 blindfold \blind"fold`\, n.
   a flexible object placed over the eyes to prevent seeing;
   usually a strip of cloth wrapped around the head so as to
   cover the eyes.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blindfold \Blind"fold`\, v. t. [imp. & p. p. {Blindfolded}; p.
   pr. & vb. n. {Blindfolding}.] [OE. blindfolden, blindfelden,
   blindfellen; AS. blind blind + prob. fellan, fyllan, to fell,
   strike down.]
   To cover the eyes of, as with a bandage; to hinder from
   seeing.
   [1913 Webster]
 
      And when they had blindfolded him, they struck him on
      the face.                --Luke xxii.
                          64.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blindfold \Blind"fold`\, a.
   Having the eyes covered; blinded; having the mental eye
   darkened. Hence: Heedless; reckless; as, blindfold zeal;
   blindfold fury.
   [1913 Webster]
 
      Fate's blindfold reign the atheist loudly owns.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top