ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผ้าปิดตา

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผ้าปิดตา-, *ผ้าปิดตา*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Feeling the speed with my eyes blindfolded...รู้สึกได้ถึงความเร็ว แม้กระทั่งตอนที่มีผ้าปิดตาอยู่... Everybody Has a Little Secret (2004)
- Can I take it off? - No.- ฉันเอาผ้าปิดตาออกได้หรือยังคะ Mr. Monk Gets Fired (2004)
?เอาผ้าปิดตา Chuck Versus the Sandworm (2007)
now leave that patch on until the swelling's gone, and i'll be back in a minute with a prescription. okay. thank you very much,doctor.ตอนนี้ก็ปล่อยผ้าปิดตาไว้อย่างนั้นจนกว่าอาการบวมจะหายไป เดี๋ยวอีกซักพักผมจะกลับมาพร้อมกับใบสั่งยา \ โอเค ขอบคุณมากค่ะคุณหมอ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
i'm wearing an eye patch.ฉันใส่ผ้าปิดตาอยู่ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
Real reason she's blindfoldedเหตุผลที่เธอผูกผ้าปิดตา Easy as Pie (2008)
Aren't you going to offer me a cigarette and a blindfold?คุณไม่ให้บุหรี่กับผ้าปิดตาเหรอ WarGames: The Dead Code (2008)
With my eyes closed and my lips parted.ด้วยผ้าปิดตาและปิดปากก่อนเข้ามา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I had a substitute teacher with an eye patch.วันนี้ครูที่มาสอนแทนแปะผ้าปิดตาด้วย นั่นมันแปลกนิดหน่อย แต่น้าหมายถึงแปลกแบบมากๆ น่ะ Bedtime Stories (2008)
- I'll take a cigarette and a blindfold. - No, no.ฉันมีบุหรี่ ผ้าปิดตา Would I Think of Suicide? (2009)
The notion of transwarp beaming... is like trying to hit a bullet with a smaller bullet... whilst wearing a blindfold, riding a horse.แนวคิดการบีมขณะวาป ก็เหมือนการยิงกระสุนด้วยกระสุนที่เล็กกว่า แล้วผูกผ้าปิดตา และขี่ม้าอยู่ Star Trek (2009)
Eyepatch. Nice touch...ผ้าปิดตาหรือ คุณเก่งนี่... Sherlock Holmes (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blindfold[N] สิ่งที่ใช้ปิดตา, See also: ผ้าปิดตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bandeau(แบนโด') n. ผ้าพันศีรษะ,ผ้าพันแผลสตรี,ผ้าปิดตา,สายแพรต่วน -pl. -deaux
blindfold(ไบล'โฟลดฺ) {blindfolded,blindfolding,blindfolds} vt. ปิดตา,หลอกลวง,ปิดบัง -n. ผ้าปิดตา,สิ่งที่ใช้ปิดตา adj. ปิดตาไว้,ตาถูกปิด, See also: blindfolder n. ดูblindfold

English-Thai: Nontri Dictionary
blindfold(n) ผ้าปิดตา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top