ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blindfolds

B L AY1 N D F OW2 L D   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blindfolds-, *blindfolds*, blindfold
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา blindfolds มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *blindfolds*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blindfold[VT] ปิดบัง, See also: ทำให้ไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง, Syn. blinker
blindfold[N] สิ่งที่ใช้ปิดตา, See also: ผ้าปิดตา
blindfold[VT] เอาผ้าปิดตา, See also: เอาผ้าผูกตา
able to do something blindfold[IDM] สามารถทำบางสิ่งได้ง่ายและเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blindfold(ไบล'โฟลดฺ) {blindfolded,blindfolding,blindfolds} vt. ปิดตา,หลอกลวง,ปิดบัง -n. ผ้าปิดตา,สิ่งที่ใช้ปิดตา adj. ปิดตาไว้,ตาถูกปิด, See also: blindfolder n. ดูblindfold

English-Thai: Nontri Dictionary
blindfold(adj) ซึ่งปิดตา
blindfold(n) ผ้าปิดตา
blindfold(vt) ปิดบัง,หลอกลวง,กลบเกลื่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Taken somewhere blindfolded...ถูกลักพาตัวไปทั้งๆ ที่โดนปิดตาไว้... Everybody Has a Little Secret (2004)
Feeling the speed with my eyes blindfolded...รู้สึกได้ถึงความเร็ว แม้กระทั่งตอนที่มีผ้าปิดตาอยู่... Everybody Has a Little Secret (2004)
You know, I have a blindfold for going over bridges.ผมรู้ ผมจะปิดตาเอาไว้ ในระหว่างขับขึ้นสะพาน Mr. Monk and the Other Detective (2005)
You're supposed to wear blindfolds.เธอควรจะปิดตานะ Ice Age: The Meltdown (2006)
I was blindfolded. I don't know.ฉันถูกปิดตา ฉันไม่รู้ Bloodlust (2006)
And they don't bring blindfolds.และไม่มีการเตือนด้วย Disturbia (2007)
Why was I blindfolded?ทำไมฉันต้องถูกปิดตาไว้ด้วย? Chuck Versus the Ex (2008)
But before we do, how do you feel about blindfolds?แต่ก่อนอื่น คุณรู้สึกยังไงเรื่องการปิดตา? Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Real reason she's blindfolded, so she doesn't have to watch everything she stands for get pissed on by someone like Ellen Wolf.เหตุผลที่เธอต้องผูกตาไว้ เพื่อเธอจะได้ไม่ต้องเห็น สิ่งที่เธอยืดมั่นถูกถ่มรดโดยคนอย่างเอลเลน วูล์ฟ Sí se puede (2008)
Real reason she's blindfoldedเหตุผลที่เธอผูกผ้าปิดตา Easy as Pie (2008)
So maybe this whole blindfold thing--ทำไมต้องปิดตาด้วย Adverse Events (2008)
She walked around the city for two weeks, blindfolded.เดินร่อนไปทั่วเืมืองอยู่สองอาทิตย์ ทำเป็นตาบอด New York, I Love You (2008)
Aren't you going to offer me a cigarette and a blindfold?คุณไม่ให้บุหรี่กับผ้าปิดตาเหรอ WarGames: The Dead Code (2008)
You put on a blindfold and listen to my kid sing, And you will swear you're hearing ronnie spector.คุณต้องลองปิดตา แล้วฟังลูกผม คุณจะนึกว่าเป็นเสียง รอนนี่ สเปคเตอร์ Wheels (2009)
So Hunt blindfolded his guys and made them put their faces right up to the snowblower.และฮัน ก็ปิดตาคนของเขา และทำให้พวกมัน อยู่บนในหน้าพวกเขา ตรงไป ที่เครื่องเป่าหิมะ Holidaze (2009)
- I'll take a cigarette and a blindfold. - No, no.ฉันมีบุหรี่ ผ้าปิดตา Would I Think of Suicide? (2009)
The notion of transwarp beaming... is like trying to hit a bullet with a smaller bullet... whilst wearing a blindfold, riding a horse.แนวคิดการบีมขณะวาป ก็เหมือนการยิงกระสุนด้วยกระสุนที่เล็กกว่า แล้วผูกผ้าปิดตา และขี่ม้าอยู่ Star Trek (2009)
What do you say we ditch this little blindfold here and go full monty, huh?เรามาแกะผ้าปิดตาออก แล้วค่อยคุยกัน ดีมั้ย? นายว่ายังไง? Lazarus (2010)
I'm not going to use a blindfold. I'm just going to fight like Merlin here. HE WHIMPERSข้าจะไม่ใช้ผ้าปิดตาแล้วน่ะ ข้าจะสู้ให้เหมือนข้าเป็นเมอร์ลินเชียว "ข้าคือเมอร์ลิน อย่าทำร้ายข้าเลย" The Tears of Uther Pendragon (2010)
I don't know. They had me blindfolded.ผมไม่รู้ พวกมันเอาผ้าปิดตาผม To Keep Us Safe (2010)
And the blindfold, the horizontal line.และตัวอักษรที่ปิดตา... The Blind Banker (2010)
No. They kept me blindfolded most of the time.ไม่ พวกมันปิดตาฉันไว้ตลอด Everything Is Illumenated (2010)
You were blindfolded.คุณโดนปิดตาไม่ใช่เหรอ Everything Is Illumenated (2010)
Look, if you eat, I'll take off the blindfold.ฟังนะ ถ้าเธอกิน ฉันจะเอาผ้าผูกตาออกให้ Middle Man (2010)
They blindfolded me and drove me around.Mac Sr. got life for the Nashua job, which most of you should remember. The Town (2010)
Dad's here. I have to blindfold you.พ่อมา ผมต้องปิดตาแม่ Crazy, Stupid, Love. (2011)
Oh, I don't know. Some game. He won't let me take this dumb blindfold off.แม่ก็ไม่รู้ เกมของพ่อเค้า เค้าไม่ให้แม่ถอดนี่ออก Crazy, Stupid, Love. (2011)
Because you went to the trouble of putting a blindfold on him.เพราะว่าคุณจะเจอปัญหาใหญ่ จากการที่แอบทำอะไรลับหลังเขา Bullet Points (2011)
I light a candle and rip off a piece of my tunic, which I fashion into a blindfold.ฉันจุดเทียน ถอดผ้ารัดเอวออก แล้วเอามันมาทำเป็นผ้าปิดตา Advanced Dungeons & Dragons (2011)
But I didn't see either of them. I was blindfolded.แต่ฉันก็ไม่ได้เห็นพวกเขาทั้งคู่ เพราะว่าฉันโดนปิดตา Nebraska (2011)
And who doesn't keep a silk blindfold in their bedside table?แล้วใครกันที่ไม่มีที่ปิดตาผ้าไหม ไว้ที่โต๊ะข้างเตียงกันบ้าง? Riding in Town Cars with Boys (2011)
Will the prisoners request to be blindfolded?นักโทษ เจ้าต้องการให้ปิดตาไหม? Carnage of Krell (2011)
- He knows where we are. - He was blindfolded the whole way here.เขารู้ที่อยู่ของเรา เขาถูกปิดตามาตลอดทางมาที่นี่ Triggerfinger (2012)
You didn't need clothes for mistress Katya's blindfolded trust exercise, but I would wear something more suitable when I thank you officially for saving my life.เธอไม่ต้องการเสื้อผ้าหรอก สำหรับผ้าผูกตาของแคตย่า เเต่ฉันจะใส่อะไรก็ตามที่เหมาะสมมากกว่านี้ Con-Heir (2012)
But, you don't have to blindfold me to get a little sugar.แต่แค่จะจูบฉันไม่ต้องปิดตาก็ได้ Truth and Consequences (2012)
We--we were blindfolded.เรา--เราถูกปิดตา Cherry Picked (2012)
The blindfolds!ผ้าปิดตา! Penance (2012)
You're thinkin' a little blindfold, maybe use your teeth.คุณกำลังคิดถึงเล็ก ๆ น้อย ๆ ปิดตาอาจจะใช้ฟันของคุณ. 2 Guns (2013)
Ha, ha. You took your blindfold off. I win!แม่แอบแกะผ้าผูกตา หนูชนะ The Conjuring (2013)
Get a blindfold!รับปิดตา Captain Phillips (2013)
Blindfold him.ปิดตาเขา. Captain Phillips (2013)
Wear blindfolds? Have myself carried out while asleep?ผูกผ้าปิดตาหรือ ให้คนอุ้มไปตอนหลับหรือ The Best Offer (2013)
Oh, funny thing, when a man's blindfolded, electro-shocked, beaten with sex toys, and hung like dry cleaning, he tends to sign just about anything.โอ ตลกมาก ก็คนมันถูกปิดตา ช๊อตไฟฟ้า ตีด้วยเซ็กส์ทอยส์ แล้วโดนแขวนเหมือนตากเสื้อ Pain & Gain (2013)
"About the blindfold today,"เรื่องผ้าปิดตาวันนี้ Zugzwang (2013)
Blindfold.ผ้าปิดตา Zugzwang (2013)
She thought I was cute but would only meet me if I wore a blindfold.เธอคิดว่าผมน่ารัก แต่จะยอมมาเจอผมเมื่อผมใช้ผ้าปิดตาเท่านั้น Zugzwang (2013)
I'm gonna make blindfolds fun again.ฉันจะทำให้การใช้ผ้าปิดตา เป็นเรื่องสนุกอีกครั้ง Zugzwang (2013)
What is that, a blindfold?นั่นอะไร ผ้าปิดตาเหรอ Zugzwang (2013)
Can I take the blindfold off?ผมเอาผ้าออกได้รึยัง Zugzwang (2013)
Maybe if you just took off this blindfold.Kidnapped (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLINDFOLD    B L AY1 N D F OW2 L D
BLINDFOLDED    B L AY1 N D F OW2 L D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blindfold    (v) blˈaɪndfould (b l ai1 n d f ou l d)
blindfolds    (v) blˈaɪndfouldz (b l ai1 n d f ou l d z)
blindfolded    (v) blˈaɪndfouldɪd (b l ai1 n d f ou l d i d)
blindfolding    (v) blˈaɪndfouldɪŋ (b l ai1 n d f ou l d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闭塞眼睛捉麻雀[bì sè yǎn jīng zhuō má què, ㄅㄧˋ ㄙㄜˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄛ ㄇㄚˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] lit. to catch sparrows blindfolded; to act blindly, #659,048 [Add to Longdo]
障眼[zhàng yǎn, ㄓㄤˋ ㄧㄢˇ, ] lit. a blindfold; fig. to make one blind to sth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verblendento blindfold [Add to Longdo]
verblendetblindfolds [Add to Longdo]
verblendeteblindfolded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
目隠し[めかくし, mekakushi] (n,vs) (1) something used to cover the eyes; blindfold; blinder; blinker; eye bandage; (2) concealing one's home such that the interior cannot be seen from outside [Add to Longdo]
目隠し鬼[めかくしおに, mekakushioni] (n) game of (blindfolded) tag similar to the children's swimming pool game "Marco Polo" [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top