Search result for

*alleged*

(86 entries)
(1.9807 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: alleged, -alleged-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alleged[ADJ] ซึ่งถูกกล่าวหา, Syn. asserted
allegedly[ADV] ถูกกล่าวหา, Syn. assertedly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alleged(อะเลดจฺดฺ') adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งยืนยัน, น่าสงสัย, ซึ่งกล่าวถึง. -alledgedly adv., Syn. assert

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
offender, allegedผู้ต้องหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleged offenceความผิดที่กล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alleged offenderผู้ต้องหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleged offenderผู้ต้องหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Before Burrows and Scofield were allegedly transferred to Arlington, someone posted their bail.มีคนประกันตัวพวกเขาออกไป ฉันอยากรู้มันเป็นใคร Breaking and Entering (2008)
I only know what-what I read in the papers and... three days ago, there were 105 inmates in the supermax wing of the U.S. Penitentiary in Livingston, Texas, where the brothers were allegedly sent.ฉันรู้แค่ที่ฉันอ่านจากหนังสือพิมพ์ และ . . 3 วันก่อน มี นักโทษ 105คน Breaking and Entering (2008)
So, what's changed is that our allegedly unsophisticated enemy has cottoned on to the factually unsophisticated truth we're an easy target.ที่เปลี่ยนไปคือ ศัตรูที่ดูเหมือนตาสีตาสาของเรา ได้เรียนรู้ความจริงข้อนี้ Body of Lies (2008)
Huston Plan. Wiretapping and alleged abuses of power.แผนการฮุสตัน การอัดเทปและ แอบใช้อำนาจในทางที่ผิด Frost/Nixon (2008)
Until after the alleged crimes she is being charged with.จนกระทั่งหลังจากถูกข้อกล่าวหา เธอให้เขามาให้การได้ Eggtown (2008)
I checked out the Social Security numbers of the clients he allegedly sold GATE workshops to.ผมลองตรวจรหัสประกันสังคม ของลูกค้าคุณบลาวเนอร์ Greatness Achieved (2008)
He alleged that Starkwood was blackmailing pentagon officials.เขาพูดเรื่องสตาร์กวู้ด ทำการแบล็กเมล์ จนท. ในเพนตาก้อน Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
This is my first alleged offense, and the prosecution has not presented one single piece of evidence against me.นี่เป็นครั้งแรกที่ผมถูกกล่าวหาว่าทำความผิด และการฟ้องร้องก็ไม่เห็น มีหลักฐานอะไรที่เกี่ยวกับผม Law Abiding Citizen (2009)
Allegedly.ถูกกล่าวหา Better Call Saul (2009)
They're not? No. William parker Was fired for allegedวิลเลี่ยม พาร์คเกอร์ ถูกไล่ออก ฐานประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับนักศึกษาหญิง Omnivore (2009)
Apparently, people don't wanna buy their pizza from parents of an alleged arsonist.เห็นได้ว่า เดี๋ยวนี้คนก็ไม่อยากมาซื้อพิซซ่ากัน Mama Spent Money When She Had None (2009)
The alleged Online slander incident?อะไร . .พ่อรู้เรื่องข่าวลือด้วยเหรอ Carrnal Knowledge (2009)
Allegedly.ถูกใส่ร้ายต่างหาก Cook (2009)
Clearing my name, since I'm a suspect, allegedly.ล้างมลทินให้ชั้น ตั้งแต่ชั้นโดนกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องสงสัย Nothing But the Blood (2009)
The night that i allegedlyในคืนที่ฉันควรจะเจอเซรีน่า Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Drug dealer and alleged killer of zoey kruger's family.คนค้ายาและถูกกล่าวหาว่า ฆ่าครอบครัวของ ซูอี้ ครูเกอร์ Dex Takes a Holiday (2009)
Unfortunately,police still have no leads on the whereabouts of Mathew Sloan, the man who allegedly stormed into their crime lab this morning.ชายผู้ถูกข้อกล่าวหาร้ายแรง ในการบุกเข้าหน่วยปฏิบัติการอาชญากรรมเช้านี้ Hostile Takeover (2009)
I believe you mean "allegedly" denied Dr. Rush.ฉันเชื้อว่าคุณ ใส่ร้าย Dr.Rush Space (2010)
And most of my alleged misdeeds never made the press.และโดยส่วนมากข้อกล่าวหาในพฤติกรรมผิดๆของผม ไม่ได้เปิดเผยต่อสื่อ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
"Allegedly." I should say that for legal purposes.ตามข้อกล่าวหา ผมควรจะกล่าวว่าเพื่อความถูกต้อง MacGruber (2010)
- of alleged crime boss Markus Kane. - Fuck!เจ้าพ่อมาเฟีย มาคัส เคน เวรเอ้ย! Death Race 2 (2010)
Who is this, uh, alleged female you reference?ใครเหรอ พูดถึงสาวที่ไหนกัน Chuck Versus the Three Words (2010)
Allegedly. Lenny's got direct ties to the Russians.ข้อกล่าวหา เลนนี่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับพวกรัสเซีย June Wedding (2010)
Weren't even in town on one of the alleged nights.ไม่ได้อยู่ในเมืองด้วยซ้ำในคืนที่ถูกกล่าวหา The Sixteen Year Old Virgin (2010)
But the Black Mask is still under investigation for his alleged complicity... in Joker's escape from Arkham.ทว่าแบล็คมาสค์ยังคงถูกจับกุม เนื่องในข้อหา ช่วยเหลือโจ๊กเกอร์หลบหนีจากคุกอาร์แคม Batman: Under the Red Hood (2010)
The guards charged with aiding and abetting the escape... were found murdered in the Gotham courthouse jail... while the alleged crime lord, Black Mask, was released... on $1 million bail for his suspected involvement... and is currently awaiting a hearing.ยามซึ่งมีส่วนร่วมได้หลบหนี แต่ทว่า.. ได้ถูกพบเป็นศพ ทางศาลสูงก็อทแฮม.. ..ซึ่งจับกุมแบล็คมาสค์ ได้ตั้งวงเงินประกัน.. Batman: Under the Red Hood (2010)
Because, disregarding a single, alleged act, carried out for different alleged reasons, he and I might just as well be from different species.เพราะว่าการมองข้ามเพียงสิ่งเดียว ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด แก้ปัญหาให้ลุล่วง ด้วยข้อกล่าวหาที่แตกต่างกัน เขาและฉันอาจจะมาจากสายพันธุ์ ที่แตกต่างกันก็ได้ Episode #1.3 (2010)
As for the phone call that I allegedly made, is it possible that the number was placed in my file by mistake?และเช่นเดียวกับหมายเลขโทรศัพท์ ที่ฉันถูกกล่าวหาว่าโทรออกไป เป็นไปได้หรือไม่ว่าเป็นหมายเลข ที่ถูกจัดวางลงไปแฟ้มของฉัน อย่างผิดพลาด? The Boy with the Answer (2010)
And yet, the only people who saw that dust mite, the only people who touched the alleged epithelial cells were two kidnap victims-- one a known conspiracy theorist, the other a traumatized anthropologist who's currently being treated by a psychologist.และมีเพียงคนที่เคยเห็น ตัวไรฝุ่นเท่านั้น ที่เคยสัมผัสกับหลักฐาน เนื้อเยื่อบุผิวมนุษย์ และทั้งสองคนก็เคยเป็นเหยื่อ การถูกลักพาตัวมาก่อน- The Boy with the Answer (2010)
Of the alleged buyer... oh, here, further down in your notes...ที่เกี่ยวกับข้อกล่าวหาของผู้รับซื้อ... โอ้อยู่ตรงนี้ ตอนท้ายของบันทึก... Let No Man Put Asunder (2010)
For a moon stone that allegedlyหินจันทราซึ่งสงสัยว่า Plan B (2010)
Sampson was allegedly in cahoots with the Vargus cartel,แซมพ์สันถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับกลุ่มบริษัทวาร์กัส Kill Jill (2010)
Former dictator and alleged war criminalอาญกรสงคราม 2.0 (2010)
And if you had gotten to this person that allegedly killed your family, what were you gonna do then, the same thing you just did to Tom Wittman?แล้วถ้าคุณได้ตัวคนๆนี้ ที่คุณหาว่าฆ่าครอบครัวคุณ คุณจะทำไงต่อ 25 to Life (2010)
My next guest is a former American intelligence operative who has dared to speak out regarding our alleged military alliance with what many describe as a group of extraterrestrial mercenaries.แขกคนต่อไปของผมคือ อดีตข้าราชการ เขากล้าพูด เกี่ยวกับพันธมิตรของกองทัพซึ่งเขาบอกว่า Transformers: Dark of the Moon (2011)
The society queen allegedly forged her daughter's signature on an affidavit that sent an innocent man to jail for almost three years.เจ้าแม่สังคม ถูกกล่าวหาว่าปลอมแปลงลายเซนของลูกสาว หนังสือรับรอง The Kids Stay in the Picture (2011)
The location of these alleged massacres?ตำแหน่งของการฆาตกรรมหมู่ The Dinner Party (2011)
Pierce, it's starting to seem, from observing the others, that you're using the social leverage afforded you by your alleged deathbed to exact complicated acts of psychological vengeance on those closest to you.เพียร์ซ จากการที่ผมสังเกตคนอื่นๆ มันดูเหมือนว่าคุณกำลังใช้ อาการอ้างว่าจวนจะตายของคุณ เป็นคานงัดทางสังคม Intermediate Documentary Filmmaking (2011)
Police search continues for alleged killer Derek Hale--จนท.ตำรวจยังคงค้นหา ผู้ต้องสงสัยเป็นฆาตกร เดเร็ก เฮล... Lunatic (2011)
Alleged killer Derek?ที่ถูกกล่าวหา ฆาตกร เดเร็คหรอ? Lunatic (2011)
You talking to an alleged murderer?นายคุยกับผู้ต้องสงสัยว่า เป็นฆาตกร Wolf's Bane (2011)
"Allegedly." Never confirm."ถูกกล่าวหา" แต่ไม่ยืนยัน Dentist of Detroit (2011)
Second time, I allegedly streaked across campus.ครั้งที่สอง ฉันถูกกล่าวหาว่า วิ่งแก้ผ้าไปรอบคณะ Dentist of Detroit (2011)
Oh, come on, all he's done are a few mildly impressive forgeries, allegedly cracked a safe, and stuck a vase on a Roomba.ดอ ไม่เอาน่า ที่เขาทำก้แค่ ภาพปลอมที่น่าชื่นชมพอใช้ อวดอ้างว่าสะเดาะเซฟได้ Scott Free (2011)
I got word that Europol was closing in for a score I allegedly ran in Corsica.ผมได้ข่าวว่าตำรวจยุโรปสืบคดี ที่ผมก่อไว้ที่คอร์สิก้า ใกล้เข้ามาแล้ว Taking Account (2011)
Susan Baines was arrested today at her east Hampton estate for an alleged Ponzi scheme reminiscent of the Madoff case.ซูซาน เบนส์ถูกจับกุมแล้ววันนี้ ในที่พักย่านแฮมตันนะวันออก ในข้อหาปล่อยแชร์ลูกโซ่ ทำให้นึกถึงกรณีของมาดอฟฟ์ Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Well, details are sensitive, but the thief in mind allegedly traded a Manet for a batch of stolen identities.รายละเอียดมันอ่อนไหว แต่โจรที่คุณว่า มีคนบอกว่า เขาแลกภาพโมเน่ต์ กับชื่อปลอมที่ขโมยมาจำนวนหนึ่ง Countdown (2011)
Allegedly.นั่นข้ออ้าง On the Fence (2011)
Finn McQueen claims that he phoned my client and told him that his brother Ben was leaving town with Jane Herzfeld, to which my client allegedly replied,ฟินน์ แม็คควีนส์ อ้างว่าโทร.หาลูกความฉัน และบอกเขาว่า น้องชายของเขา เบ็น จะออกจากเมืองไป พร้อมกับเจน เฮิร์ดเฟลล์ Kick the Ballistics (2011)
Alleged art thief.เคยโดนจับด้วย Eye of the Beholder (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allegedA commercial airplane allegedly violated military airspace.
allegedHe is allegedly the murderer.
allegedHe is alleged to have been a thief.
allegedHe is alleged to have poisoned his wife.
allegedHe is alleged to have stolen the jewelry.
allegedThat man is alleged to have committed the murder.
allegedThe newspaper alleged his involvement in the crime.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นัยว่า[ADV] allegedly, Example: นัยว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะความประมาทของคนขับ, Thai definition: มีเค้าว่า
อ้างอิง[ADJ] referable, See also: quotable, consultative, alleged, Example: ข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บไว้ในรูปตารางอ้างอิง, Thai definition: เกี่ยวกับการถือเป็นหลัก, นำมากล่าวเป็นหลัก, กล่าวถึงเพื่อเป็นหลัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างอิง[adj.] (āng-ing) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged   
นัยว่า[adv.] (naiwā) EN: allegedly   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLEGED    AH0 L EH1 JH D
ALLEGEDLY    AH0 L EH1 JH AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alleged    (v) (@1 l e1 jh d)
allegedly    (a) (@1 l e1 jh i d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angeblich; vorgeblich {adj}alleged [Add to Longdo]
angeblich; vorgeblich {adv}allegedly [Add to Longdo]
behaupten | behauptend | behauptet | er/sie behauptet | ich/er/sie behauptete | er/sie hat/hatte behauptet | ich/er/sie behauptete | behaupten, dass ...to allege | alleging | alleged | he/she alleges | I/he/she alleged | he/she has/had alleged | I/he/she would allege | to allege that ... [Add to Longdo]
Sie soll angeblich gesagt haben, dass...She is alleged to have said that... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄雀風[こうじゃくふう, koujakufuu] (n) southeasterly wind blowing around the fifth month of the lunisolar calendar (when marine fishes allegedly turn into tree sparrows) [Add to Longdo]
菊枕[きくまくら, kikumakura] (n) pillow stuffed with chrysanthemum petals (allegedly good for headaches) [Add to Longdo]
虚舟[きょしゅう, kyoshuu] (n) unidentified craft said to have washed ashore in Ibaraki Prefecture during the Edo period (sometimes alleged to have been a UFO) [Add to Longdo]
紺珠[かんじゅ, kanju] (n) dark blue gem allowing one to recall memories when stroked with one's hand (allegedly possessed by Zhang Yue) [Add to Longdo]
斬奸状[ざんかんじょう, zankanjou] (n) letter explaining the reasons for cutting down an alleged villain; assassin's written vindication of his killing [Add to Longdo]
朝日る[あさひる;アサヒる, asahiru ; asahi ru] (v5r) (uk) (sl) to fabricate (stories) (based on alleged behaviour of the Asahi newspaper); to make up [Add to Longdo]
杜氏[とうじ;とじ, touji ; toji] (n) chief brewer at a sake brewery (after name of sake's alleged inventor) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
库纳南[kù nà nán, ㄎㄨˋ ㄋㄚˋ ㄋㄢˊ, / ] (Andrew) Cunanan (alleged serial killer) [Add to Longdo]
据称[jù chēng, ㄐㄩˋ ㄔㄥ, / ] it is said; allegedly; according to reports; or so they say [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allege \Al*lege"\ ([a^]l*l[e^]j"), v. t. [imp. & p. p. {Alleged}
   (-l[e^]jd"); p. pr. & vb. n. {Alleging}.] [OE. aleggen to
   bring forward as evidence, OF. esligier to buy, prop. to free
   from legal difficulties, fr. an assumed LL. exlitigare; L. ex
   + litigare to quarrel, sue (see {Litigate}). The word was
   confused with L. allegare (see {Allegation}), and lex law.
   Cf. {Allay}.]
   1. To bring forward with positiveness; to declare; to affirm;
    to assert; as, to allege a fact.
    [1913 Webster]
 
   2. To cite or quote; as, to allege the authority of a judge.
    [Archaic]
    [1913 Webster]
 
   3. To produce or urge as a reason, plea, or excuse; as, he
    refused to lend, alleging a resolution against lending.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To bring forward; adduce; advance; assign; produce;
     declare; affirm; assert; aver; predicate.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top