ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-隆-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *隆*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[隆, lóng, ㄌㄨㄥˊ] prosperous, plentiful, abundant
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  夂 (zhǐ ㄓˇ)  一 (yī )  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,400

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lōng, ㄌㄨㄥ, ] sound of drums, #5,779 [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, ] grand; intense; prosperous; start (a fire), #5,779 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Underwater ridge ahead![JA] 前方に、海底起! 02: 19: 2012 (2009)
10 years ago, the one who destroyed Daimon Michiko's father's clinic... wasn't me.[JA] (毒島之介)10年前→ 大門未知子の父親の病院を 潰したのは... 。 Episode #1.6 (2012)
We'll hang large posters: Professor Immanuel Rath![CN] 重宣传 伊曼努尔·拉斯教授 The Blue Angel (1930)
Roehm.[CN]  Part XII (1989)
Hospital stays are shorter with laparoscopic surgery, which improves the turnover rate, which means it's good for business.[JA] (毒島之介)腹腔鏡オペは 入院日数が少ないから→ 回転率が上がって よろしいですね。 Episode #1.4 (2012)
Miao-Kou Night Market from Kee Lung.[JA] 基廟口から応援に来たぞ Night Market Hero (2011)
Ryu![CN]  Street Fighter IV: The Ties That Bind (2009)
In such times, they had no choice but to.., turn to a man like Gozo Iwabuchi, a loan shark.[CN] 此时一个名叫岩渊刚藏 放高利贷的男人却生意兴 Taki no shiraito (1933)
Hilar bile duct cancer.[JA] (毒島之介)肝門部胆管がん ステージ3か。 Episode #1.8 (2012)
You look good enough to eat.[CN] 否则你不会穿得这么重来做戏 Gone with the Wind (1939)
From north to south, east to west, you'll find everything here at 888,[JA] 安心してお楽しみになれます 基から高雄 台中から台東 Night Market Hero (2011)
to fall in love with a 25-year old who has great biceps.[JA] 筋肉々の25歳の男と 恋に陥ることができるんだよ Halloween: Part 1 (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りゅう, ryuu] WOHLSTAND, HOCH [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top