ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -苹-, *苹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[苹, píng, ㄆㄧㄥˊ] apple; duckweed, Artemisia
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  平 (píng ㄆㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] plant,  Rank: 2,478

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] (artemisia); duckweed, #20,740 [Add to Longdo]
[pín, ㄆㄧㄣˊ, / ] marsiliaceae; clover fern, #20,740 [Add to Longdo]
[píng, ㄆㄧㄥˊ, / ] apple, #20,740 [Add to Longdo]
[píng guǒ, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] apple, #2,184 [Add to Longdo]
果蠹蛾[píng guǒ dù é, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄉㄨˋ ㄜˊ, / ] Codling moth, #307,025 [Add to Longdo]
果公司[Píng guǒ Gōng sī, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Apple Inc. [Add to Longdo]
果核[píng guǒ hé, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄏㄜˊ, / ] apple core [Add to Longdo]
果汁[píng guǒ zhī, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄓ, / ] apple juice [Add to Longdo]
果派[píng guǒ pài, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄆㄞˋ, / ] apple pie [Add to Longdo]
果电脑[píng guǒ diàn nǎo, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] Apple computer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[へいか;ひょうか, heika ; hyouka] (n) (See 果・りんご) apple (fruit) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's apple pies that make the menfolks' mouths water.[CN] 只有果派 才能叫人垂涎三尺 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Can you make dapple lumpkins...[CN] 你会做有派 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Just eat your food![CN] 用指甲刀削果也罢 Episode #1.8 (2004)
Uh, baked apple.[CN] 烤 Design for Living (1933)
-Eh, yes! Crapple dumpkins.[CN] 对 是果派 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Dip the apple in the brew.[CN] 把果浸在毒液中 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
(READING)[CN] {\fn方正黑体简体\fs18\b1\bord1\shad1\3cH2F2F2F}只要咬一口这种毒 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Uh, lumple dapplins? -BOTH:[CN] 不派果 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A poisoned apple![CN] 毒 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.[CN] 当白雪公主咬一口我手上的果时 她就会停止呼吸 血液凝结 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Pies made from apples like these.[CN] 而且最好是用这种 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Apple dumplings![CN] 是果派 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top