ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

苹果电脑

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -苹果电脑-, *苹果电脑*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苹果电脑[píng guǒ diàn nǎo, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] Apple computer [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Draper] I sent my partner down to look at Apple.[CN] "苹果电脑" 我让我的搭档去苹果公司看看 我让我的搭档去苹果公司看看 Something Ventured (2011)
Penny, Steve Wozniak was one of the cofounders of Apple Computer.[CN] Penny Steve Wozniak是 苹果电脑的创始人之一 The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
Believe it or not, Apple was one of those companies.[CN] 苹果电脑第一个真正上市的产品是苹果第二代 The Pixar Story (2007)
[ Perkins Chuckles ] We turned down Apple Computer.[CN] 我们拒绝了苹果电脑 Something Ventured (2011)
An unexpected visitor to Lucasfilm was Steve Jobs.[CN] 史蒂夫・乔布斯是到卢卡斯营业拜访的意外访客 21岁时史蒂夫共同创办的苹果电脑 The Pixar Story (2007)
- Welcome to Apple Computers.[CN] - 欢迎到苹果电脑 Pirates of Silicon Valley (1999)
By the age of 30, he had become a multimillionaire, selling his innovative computers all over the world.[CN] 他那创新的电脑已经行销全球各地 当时我还在苹果电脑 The Pixar Story (2007)
I could have owned a third of Apple Computer for $50'000.[CN] 当年我有机会用5万美元 换取苹果电脑三分之一的股份 Something Ventured (2011)
I'd like to welcome all of you to the new headquarters and home of Apple Computers.[CN] 我很高兴欢迎你们所有人到 苹果电脑的新家和总部 Pirates of Silicon Valley (1999)
And their ambitions grow, and they get much more grandiose, and their second product fails.[CN] 可是他们的野心变大 他们变得不踏实 于是第二部作品就失败了 信不信由你 苹果电脑就是那样 The Pixar Story (2007)
Sayonara, Mac.[CN] 再见, 苹果电脑 Veronica Mars (2014)
Who's this Apple Computer?[CN] 苹果电脑是什么? Pirates of Silicon Valley (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top