Search result for

ฮวบ

(27 entries)
(0.0371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฮวบ-, *ฮวบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮวบ[ADV] drastically, See also: rapidly, suddenly, swiftly, Example: เมื่ออิรักเข้ายึดคูเวต ราคาหุ้นที่ตลาดหุ้นก็ตกฮวบ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแพงขึ้น, Thai definition: อย่างรวดเร็ว (มักใช้แก่กริยาลงหรือทรุด)
ฮวบฮาบ[ADV] drastically, See also: rapidly, suddenly, swiftly, Example: การใช้เทคโนโลยีอย่างเกินพอดีในการเกษตรกรรม จะทำให้แมลงศัตรูพืชเพิ่มขึ้นฮวบฮาบแทนที่จะลดลง, Thai definition: อาการที่ขึ้น ลง หรือลดอย่างรวดเร็ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฮวบว. อย่างรวดเร็ว (มักใช้แก่กริยาลงหรือทรุด) เช่น ลงฮวบ ทรุดฮวบ.
ฮวบฮาบว. อาการที่ขึ้น ลง หรือลดอย่างรวดเร็ว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As complications arise between Shinhwa Group and JK Group merger, the international markets are focusing their attentions on them.การรวมกันของชินฮวากรุ๊ปและเจเคกรุ๊ปได้สิ้นสุดลงแล้ว หุ้นของกลุ่มชินฮวาในตลาดเอเชียตกลงอย่างฮวบฮาบ Episode #1.22 (2009)
Look and see if there were any other instances of crow populations plummeting like this.มองหาและดูว่า ยังมีข้อมูลอะไรอีกบ้าง ที่ดิ่งฮวบเหมือนกับ ประชากรอีกา 137 Sekunden (2009)
Which brought down his weight considerably.ซึ่งทำให้น้ำหนักเขาลดฮวบ My Bloody Valentine (2010)
6353 Juan Tabo, Apartment 6.6353 ฮวบ ทาโบ อพาร์ทเมนท์ 6 Full Measure (2010)
He's unconscious. Vitals are tanking.- เขาไม่ได้สติ สัญญาณชีพลดฮวบ Death and All His Friends (2010)
So far, Christian has failed to make a virtual star explode in a way that looks like a real supernova.มันพลศาสตร์ของไหล สำหรับก๊าซที่ทรุดฮวบลง มันฟิสิกส์ของอนุภาค การทำแบบจำลอง, The Riddle of Black Holes (2010)
Air America's stock has continued to plummet,หุ้นของแอร์อเมริกาตกฮวบลงอย่างต่อเนื่อง Kill Jill (2010)
1 stock market crash, and numerous blind dates, there I was.มีหุ้นนึงตกฮวบแล้วก็นัดบอดนับไม่ถ้วน นี้แหละฉัน ตรงที่แคสซี่ทิ้งฉันไว้ The Switch (2010)
I find my desire for the Fountain greatly lessened.ความอยากไปหาน้ำพุของข้า ลดฮวบ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Well, the odds of me living long enough for him to retaliate just dropped drastically.โอกาสที่ข้า จะอยู่นานพอ ให้เขาโต้ตอบ ลดลงอย่างฮวบฮาบเลย Baelor (2011)
The loss from the dropping shares.นี่สำหรับราคาหุ้นที่ตกอย่างฮวบฮาบ Protect the Boss (2011)
Even with the alarms off, you wouldn't have time to remove it, and cutting it out drastically reduces the value.แม้จะปิดสัญญาณเตือนภัย นายก็มีเวลาไม่พอที่จะถอดมันออก และถ้าใช้วิธีตัดมันออก /N ราคาของมันก็จะลดฮวบ Honor Among Thieves (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮวบ[adv.] (hūap) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely   FR: rapidement
ฮวบฮาบ[adv.] (hūaphāp) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
steep[ADJ] ฮวบฮาบ, See also: ซึ่งขึ้นสูงหรือตกลงทันที, Syn. abrupt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bathos(เบ'ธอส) n. วิธีการลดหรือเปลี่ยนอย่างฮวบฮาบ,ความไม่จริงใจ,ความแสร้ง,ความตรงกันข้าม,ความธรรมดาหรือจืดชืด, See also: bathetic adj.
collapse(คะแลพซฺ') {collapsed,collapsing,collapses} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ล้มลง,ยุบลง,พังลง,ทรุดลง,พับเก็บได้,ล้มหมดสติ,สูญเสียการควบคุมตัวเอง,ตกฮวบฮาบ (ราคา), See also: collapsible adj. ดูcollapse collapsable adj. ดูcollapse collapsibility n. ดูcoll
plummet(พลัม'มิท) n. ลูกดิ่ง,ลูกตุ้ม,สิ่งกดถ่วง,=plumb rule (ดู) . vi. ตกฮวบลง,ตกดิ่งลง
plump(พลัมพฺ) adj.,v. (กลายเป็น,ทำให้) จ้ำม่ำ,มีเนื้อ,ค่อนข้างอ้วน, See also: plumpness n. vi. ตกลงมาฮวบ,พูดโพล่ง,โผล่พรวด,n. การตกลงฮวบ,เสียงตกลงมาฮวบ adj. โดยตรง,ทื่อ ๆ ,โผงผาง
plunk(พลังคฺ) vt. เสียบปลั๊ก,โยนเสียงดัง. vi. ตกลงฮวบ,ดีดสายดนตรีดัง. adv. พอเหมาะพอดี
slump(สลัมพฺ) vi.,n. (การ) ตกต่ำมาก,ตกฮวบลง,ซบเซา,ล้มลง,ลู่ต่ำลง,โค้งหลังลง,ลดอย่างฉับพลันและมาก,จมลง,ถลำลง,ระยะเศรษฐกิจตกต่ำ,ท่าหลังโกง,ความเงื่องหงอย,ความเศร้าซึม, Syn. fail,fall,slouch,decline

English-Thai: Nontri Dictionary
plump(vi,vt) ท้วมขึ้น,หล่น,ตกลงมา,ตกฮวบ,ดิ่งลง
slump(vi) ตกต่ำ,ถลำ,จมลง,ตกฮวบ,ล้มลง,ซบเซา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top