ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doyen

D OY1 IH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doyen-, *doyen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doyen(ดอย'เอน) n. ผู้อาวุโส -pl. doyens

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิการบดี[athikānbodī] (n) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college  FR: doyen [ m ] ; recteur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DOYEN D OY1 IH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doyen (n) dˈɔɪən (d oi1 @ n)
doyens (n) dˈɔɪənz (d oi1 @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rangälteste { m, f }; Rangältester | Rangältesten { pl }doyen | doyens [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
元老[げんろう, genrou] (n) (1) elder statesman; doyen; old-timer; authority; (2) Genro (member of a pre-WWII body that informally advised the emperor); (P) [Add to Longdo]
主席外交官[しゅせきがいこうかん, shusekigaikoukan] (n) doyen of the diplomatic corps [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doyen \Doy`en"\ (dw[aum]`y[aum]N"), n. [F. See {Dean}.]
   Lit., a dean; the senior member of a body or group; as, the
   doyen of French physicians. "This doyen of newspapers." --A.
   R. Colquhoun.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doyen
   n 1: a man who is the senior member of a group; "he is the dean
      of foreign correspondents" [syn: {dean}, {doyen}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top