ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สะอิดสะเอียน

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สะอิดสะเอียน-, *สะอิดสะเอียน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สะอิดสะเอียนก. ชวนให้คลื่นไส้อย่างรุนแรง ทั้งโดยตรงและโดยปริยายต่อสิ่งที่เร้าเร่งให้เกิดอารมณ์เช่นนั้น เช่น เห็นหมาเน่าแล้วสะอิดสะเอียน เห็นคนฉ้อราษฎร์บังหลวงแล้วสะอิดสะเอียนไม่อยากเข้าใกล้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jesus, Elin, you're insane! That's disgusting!พระเจ้า Elin เธอมันโรคจิต\ น่าสะอิดสะเอียน Show Me Love (1998)
A monarch who fails to keep his word is uncivilized, unenlightened and ungrateful.พระราชาธิบดีที่ไม่รักษาคำพูดของเขาจะไม่พัฒนา ไม่มีความรู้ และน่าสะอิดสะเอียนAnna and the King (1999)
He's positively vomititious, Giselle.เขาทำตัวน่าสะอิดสะเอียนที่สุด Mona Lisa Smile (2003)
And you spy on them, and you're disgusted.และคุณก็แอบดูพวกเขา คุณรู้สึกสะอิดสะเอียน The Dreamers (2003)
Disgusting animal.น่าสะอิดสะเอียน Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Ellis, you might wanna close your ears. This is nasty shit.เอลลิส นายจะปิดหูก็ได้นะ มันน่าสะอิดสะเอียน Four Brothers (2005)
You disgust me.คุณทำให้ฉันสะอิดสะเอียน My Boyfriend Is Type-B (2005)
Gross.สะอิดสะเอียน Blair Waldorf Must Pie! (2007)
"His appetite was not of that squeamish kind which cannot feed on a dainty"ความต้องการของเขาไม่ใช่สิ่งน่าสะอิดสะเอียน ที่หล่อเลี้ยงความงามนั้นไม่ได้" Becoming Jane (2007)
All this nauseating talk of "true love's kiss."ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสะอิดสะเอียน"จุมพิตแห่งรักแท้." Enchanted (2007)
No, it's disgusting!มันน่าสะอิดสะเอียนที่สุด Goal II: Living the Dream (2007)
What kind of nasty shit did your mama do to you?เป็นสิ่งน่าสะอิดสะเอียนที่แม่ของแกทำกับแกใช่ไหม Seeds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะอิดสะเอียน[v.] (sa-it sa-īen) EN: abhor ; regard with disgust ; be repelled ; have a feeling of revulsion ; be disgusted ; feel nauseous   FR: répugner ; être dégoûté ; considérer avec dégoût ; abhorrer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disgust(ดิสกัสทฺ') n. ความน่ารังเกียจ,ความน่าขยะแขยง,ความสะอิดสะเอียน,ความน่าชัง. vt. ทำให้อาเจียน, ทำให้น่าชัง,ทำให้น่าขยะแขยง., See also: disgustedness n. ดูdisgust, Syn. offend,irk,repulsion
disgustful(ดิสกัส'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน
repugnance(รีพัก'เนินซฺ) n. การต่อต้าน,การคัดค้าน,การเป็นปฏิปักษ์,ความรังเกียจอย่างแรง,ความเกลียดชัง,ความรู้สึกสะอิดสะเอียน, Syn. repugnancy ,aversion
repugnant(รีพัก'เนินทฺ) adj. ต่อต้าน,คัดค้าน,เป็นปฏิปักษ์,รังเกียจอย่างแรง,สะอิดสะเอียน, Syn. repulsive
sickly(ซิค'ลี) adj. ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ,ขี้โรค,อมโรค,เป็นโรคมาก,มีโรคแพร่หลาย,ชวนให้คลื่นไส้,ชวนให้สะอิดสะเอียน,เบื่อหน่าย,ซีด,ไม่มีกำลัง,มืด,สลัว. adv. อย่างขี้โรค,อย่างไม่แข็งแรง. vt. ใช้สีอ่อนทา., See also: sickliness n. -S...
squeamish(สควี'มิช) adj. ตกใจง่าย,คลื่นไส้,อาเจียน,รู้สึกสะอิดสะเอียนได้ง่าย,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้, See also: squeamishly adv., Syn. fussy
ungrateful(อันเกรท'ฟูล) n. เนรคุณ,ไม่สำนึกบุญคุณ,น่าเบื่อ,น่าสะอิดสะเอียน,ไม่มีรสชาติ., See also: ungratefully adv. ungratefulness n., Syn. thankless,unmindful

English-Thai: Nontri Dictionary
disgust(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความสะอิดสะเอียน,ความชั่ว
disgust(vt) ทำให้ขยะแขยง,รังเกียจ,ทำให้สะอิดสะเอียน,ทำให้น่าชัง
nasty(adj) สกปรก,น่ารังเกียจ,น่าสะอิดสะเอียน,ฉุนเฉียว
nausea(n) ความสะอิดสะเอียน,ความเกลียดชัง
nauseate(vt) ทำให้สะอิดสะเอียน,ทำให้ไม่สบาย
nauseous(adj) เป็นที่สะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ
repulsion(n) การขจัด,การไล่,ความสะอิดสะเอียน,การผลักไส,การขับไล่
repulsive(adj) น่ารังเกียจ,น่าสะอิดสะเอียน,น่าผลักไส
revolting(adj) น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ,กำเริบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top