ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นอกลู่นอกทาง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นอกลู่นอกทาง-, *นอกลู่นอกทาง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอกลู่นอกทาง(v) off the track, See also: go astray, Syn. นอกทาง, นอกคอก, นอกรีต, Thai Definition: ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เคยปฏิบัติมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นอกลู่นอกทางว. ไม่ประพฤติตามแนวทางที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้เคยดำเนินมา.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We mustn't lead the young bride astray, must we, Jasper?เราต้องไม่ทําให้เจ้าสาว ออกนอกลู่นอกทางใช่มั้ย แจสเปอร์ Rebecca (1940)
That which is called science perverts providence!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าวิทยาศาสตร์ที่ นอกลู่นอกทางการคุ้มครองของพระเจ้า Akira (1988)
Moving in the wrong direction....ออกนอกลู่นอกทางไปหมด As Good as It Gets (1997)
Freaky.นอกลู่นอกทาง Wrong Turn (2003)
Now, I've heard about your unfortunate escapade.ผมทราบข่าวที่คุณเจอ พฤติกรรมนอกลู่นอกทางมา Bringing Down the House (2003)
I don't have escapades.ไม่ใช่นอกลู่นอกทาง Bringing Down the House (2003)
You're a freak. And I don't need you freaking me out.ลุงดูประหลาด และผมก็ไม่จำเป็น ต้องให้ลุงพาออกนอกลู่นอกทางหรอก Peaceful Warrior (2006)
I warned you not to see that freak again.ฉันเตือนคุณไม่ให้ไปพบ นี่คิดนอกลู่นอกทางอีกแล้ว Gangster High (2006)
When one of our kids started heading down that slippery slope, she just knew it.ถ้าลูกๆเริ่มนอกลู่นอกทาง เธอก็รู้ขึ้นมาได้เอง Let the Truth Sting (2007)
right. don't stand out in any way.ค่ะ, หนูจะไม่ออกนอกลู่นอกทาง Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Well, if Michael's conscience doesn't get in the way.ใช่ ถ้าไมเคิลไม่ออกนอกลู่นอกทาง Under & Out (2008)
I think technically the "girl of my dreams"... would probably have, like, a really bodacious rack, you know.ผมว่า "สาวในฝัน" ของผม จริงๆแล้ว น่าจะเป็นสาวประเภทที่ออกนอกลู่นอกทางหน่อยๆ แบบ... 500 Days of Summer (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rudderless(adj) ไม่มีทิศทาง, See also: นอกลู่นอกทาง, Syn. deviating, drifting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afield(อะฟีลดฺ') adv. จากบ้าน, ไปนอก, นอกลู่นอกทาง, จากสิ่งที่คุ้นเคย, ไปบ้านนอก, ไปนา
cock-a-hoopadj. ซึ่งยินดีปราโมทย์, นอกลู่นอกทาง, เต้นแร้งเต้นกา
deviate(ดี'วิเอท) vi., n. (ทำให้) หันเห, บ่ายเบน, เฉ, ไถล, ออกนอกลู่นอกทาง, ผิดปกติ, บุคคลที่ผิดปกติ, See also: deviation n.
divert(ไดเวิร์ท') { diverted, diverting, diverts } vt. เบี่ยงเบน, หันเห, ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง, เพลิดเพลิน, หาความสำราญ., See also: divertedly adv. ดูdivert diverter n. ดูdivert divertible adj. ดูdivert - divertibility n. ดูdivert คำที่มีความหมายเหมือนก
exceed(เอคซฺซีด') v. เกินกว่า, มากกว่า, เหนือกว่า, ดีกว่า, ละเมิด, ออกนอกลู่นอกทาง, See also: exceedable adj. ดูexceed exceeder n. ดูexceed, Syn. outdo
excursion(เอคซฺเคอ'เชิน) n. การเดินทางระยะสั้น, การเดินทางพิเศษ, การเที่ยว, คณะผู้เดินทาง, การเบี่ยงเบน, การออกนอกลู่นอกทาง, See also: excursionist n. ดูexcursion
excursive(เอคซฺเคอ'ซิฟว) adj. นอกลู่นอกทาง, ห่างประเด็น, นอกเรื่อง., See also: excursiveeness n. ดูexcursive, Syn. outgoing
freak(ฟรีค) adj. ประหลาด, วิตถาร, นอกลู่นอกทาง, ตามอำเภอใจ, พิลึกพิลั่น. -n. ความคิดวิตถาร, สิ่งประหลาด, พฤติการณ์ตามอำเภอใจ, ฮิปปี้, ความวิตถาร, ผู้ติดยาเสพติด, ลาย, เส้น, ลายสี, ลายประหลาด vt., vi. มีพฤติการณ์ประหลาด, ทำให้เป็นลายเส้นที่ประหลาด. -n. ลาย, เส้น, ลายสี, ลายประหล
perverse(เพอเวิร์ซฺ') adj. ตรงกันข้าม, ผิดเหตุผล, ออกนอกลู่นอกทาง, ผิดปกติ, ประหลาด, วิปลาส, วิปริต, ชั่ว, ไม่ถูกต้อง, ไม่ถูกทำนองคลองธรรม, ดื้อรั้น, หัวแข็ง., See also: perverseness n., Syn. contrary, obstinate, abnormal, wicked, corrupt
perversion(เพอเวอ'เ?ิน, -เชิน) n. พฤติกรรมที่ออกนอกลู่นอกทาง, การกระทำที่ผิดปกติ, ความวิปริต, กามวิปริต, การเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือผิดธรรมชาต', Syn. deviaion

English-Thai: Nontri Dictionary
astray(adj) ผิดทาง, หลงผิด, เหลวไหล, ออกนอกลู่นอกทาง, หลงทางไป
astray(adv) อย่างหลงผิด, อย่างออกนอกลู่นอกทาง, อย่างเหลวไหล
deviate(vi) หันเห, เบี่ยงเบน, ออกนอกลู่นอกทาง, เฉไฉ, ไถล
deviation(n) การหันเห, การเบี่ยงเบน, การไถล, การออกนอกลู่นอกทาง
divert(vt) ทำให้เขว, ทำให้เหไป, ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง, เบี่ยงเบน
escapade(n) การหลุดพ้น, การหลบหนี, การออกนอกลู่นอกทาง, การหลีกหนี, การหลีกเลี่ยง
excursive(adj) ซึ่งท่องเที่ยวไป, ซึ่งออกนอกลู่นอกทาง, นอกเรื่อง, นอกประเด็น
freakish(adj) แปลก, ประหลาด, วิตถาร, พิลึกพิลั่น, นอกลู่นอกทาง
perverse(adj) ดันทุรัง, ออกนอกลู่นอกทาง, ดื้อรั้น, ผิดปกติ
pervert(n) การออกนอกลู่นอกทาง, การบิดเบือน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top