ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ต่างๆ นานา

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่างๆ นานา-, *ต่างๆ นานา*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Came falling like a rain of flowersตกลงมาเหมือนดอกไม้ต่างๆ นานา The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I mean, science will come up with some reason to put in the books, but in the end, it'll be just a theory.วิทยาศาสตร์จะมีเหตุผลต่างๆ นานา เพื่อใส่ไว้ในหนังสือ แต่ท้ายที่สุด มันก็เป็นเพียงทฤษฎี The Happening (2008)
Last time, I was chained to a pole and attacked by several humongous monsters.ครั้งก่อน ข้าถูกล่ามไว้กับเสา และถูกโจมตีโดยพวกสัตว์ประหลาดยักษ์ต่างๆ นานา Landing at Point Rain (2009)
- People would say things.N - ผู้คนจะพูดไปต่างๆ นานา The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Man, the stuff that goes on in a nightclub.ให้ตายเถอะ เกิดเรื่องต่างๆ นานาในไนท์คลับ Alexandra (2011)
Though, rumor has it she wasn't the loyal company man she seemed.แต่ถึงอย่างน้้น ก็ยังมีข่าวลือต่างๆ นานา ว่าเธอไม่ได้ซื่อสัตย์ ต่อองค์กรอย่างที่เธอควรจะเป็น Trace Decay (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
multifarious[ADJ] หลายหลาก, See also: ต่างๆ นานา, มากมาย, Syn. numerous, varied, manifold, many, various, Ant. unvaried
severally[ADV] หลากหลาย, See also: ต่างๆ นานา, ตามลำดับ, Syn. exclusively, separately
varied[ADJ] แตกต่างกัน, See also: ต่างๆ นานา, คละกันไป, หลากหลาย, หลายรูปแบบ, Syn. assorted, discrete, various, Ant. unvaried, uniform

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
色々[いろいろ, iroiro] (adj) ต่างๆ นานา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top