Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

laity

L EY1 AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laity-, *laity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laity(n) คนทั้งหมด (ที่ไม่ใช่พระ), Syn. religious worshipper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laity(เล'อิที) n. กลุ่มฆราวาส, กลุ่มผู้ทำงานสักการะบูชา, ผู้ไม่ชำนาญ, ผู้อยู่นอกวงการอาชีพหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
laity(n) ฆราวาส

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฆราวาส(n) layman, See also: laity, layperson, Syn. ผู้ครองเรือน, คฤหัสถ์, Example: ฆราวาสคือบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนทั่วๆ ไปที่ไม่ใช่นักบวช, คนผู้อยู่ในครองเรือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฆราวาส[kharāwāt] (n) EN: layman ; laity ; layperson ; lay Buddhist  FR: laïc [ m ] ; laïque [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LAITY L EY1 AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laity (n) lˈɛɪətiː (l ei1 @ t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
信徒[しんと, shinto] (n) layman; believer; adherent; follower; laity; (P) #11,983 [Add to Longdo]
[ぞく(P);しょく(ok), zoku (P); shoku (ok)] (n) (1) layman (esp. as opposed to a Buddhist monk); laity; man of the world; the world; (2) local manners; modern customs; (adj-na, adj-no) (3) common; popular; (4) (ant #13,970 [Add to Longdo]
教職[きょうしょく, kyoushoku] (n) (1) the teaching profession; (2) (in Christianity) education of laity #18,240 [Add to Longdo]
祭文[さいぶん;さいもん, saibun ; saimon] (n) address to the gods; type of song which spread from mountain hermits to the laity during the Kamakura era [Add to Longdo]
在家[ざいけ;ざいか, zaike ; zaika] (n, adj-no) (1) (ざいけ only) { Buddh } (See 出家) laity; layman; laywoman; laic; (2) country home [Add to Longdo]
在俗[ざいぞく, zaizoku] (n) { Buddh } layman or laity [Add to Longdo]
俗体[ぞくたい, zokutai] (n) { Buddh } condition of the laity [Add to Longdo]
道俗[どうぞく, douzoku] (n) monks and laity [Add to Longdo]
平信徒[ひらしんと;へいしんと, hirashinto ; heishinto] (n) layman; laity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laity \La"i*ty\ (l[=a]"[i^]*t[y^]), n. [See {Lay}, a.]
   1. The people, as distinguished from the clergy; the body of
    the people not in orders.
    [1913 Webster]
 
       A rising up of the laity against the sacerdotal
       caste.                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of a layman. [Obs.] --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   3. Those who are not of a certain profession, as law or
    medicine, in distinction from those belonging to it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laity
   n 1: in Christianity, members of a religious community that do
      not have the priestly responsibilities of ordained clergy
      [syn: {laity}, {temporalty}] [ant: {clergy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top