ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คบหา

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คบหา-, *คบหา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คบหา[V] associate with, See also: make friends with, contact with, Syn. คบ, คบค้าสมาคม, คบค้า, Example: ความรักในในการวาดภาพเหมือนกัน ทำให้ทั้งสองคนคบหากันอย่างถูกชะตา, Thai definition: ติดต่อพบปะกัน
คบหาสมาคม[V] associate with, See also: make friends with, contact with, Syn. คบ, คบหา, คบค้าสมาคม, คบค้า, Example: ไม่น่าเชื่อว่าผู้น้อยอย่างเขาจะคบหาสมาคมอยู่กับคนใหญ่คนโตหลายคน, Thai definition: ติดต่อพบปะกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คบหาก. ไปมาหาสู่เข้าเป็นพวกเดียวกัน, คบค้า หรือ คบค้าสมาคม ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Teddy Duchamp was the craziest guy we hung around with.เท็ดดี้ ดูแชมป์ เป็นคนบ้าๆบอๆ ที่สุด ที่เราคบหาด้วย Stand by Me (1986)
You hang with us, you'll just be another wise guy with shit for brains.นายมาคบหาอยู่กับพวกเรา นายก็เป็น ได้แค่คนฉลาด สมองขี้เท่อ อีกคนนึง Stand by Me (1986)
They'd been seeing each other and....พวกเขาคบหากันและ... Basic Instinct (1992)
We'll feature Gale's cast. My cast is only interesting until the hero shows up.ชายหนุ่มคนนี้ได้คบหากับลูกสาวผมอยู่ Hero (1992)
I understood that certain ladies found the society of Mr Wickham curiously agreeable.ฉันเข้าใจว่าสาวๆ บางคนพบว่าการคบหากับ คุณวิคแฮมเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก Episode #1.5 (1995)
Associating with Muggles.การคบหาสมาคมกับมักเกิ้ล Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
As for this Englishman, do you think such an association is wise?คิดดีแล้วเหรอที่คบหากับชายอังกฤษคนนี้ Around the World in 80 Days (2004)
A new Angel has come along!อุตส่าห์คบหากันมาตั้งนาน Spygirl (2004)
You think I'm fun and cheery?คุณคิดว่าฉันสดใส น่าคบหาเหรอ ? Lonesome Jim (2005)
Were seeing each other socially.เราคบหาสมาคมกันอยู่ Four Brothers (2005)
- Socially?- คบหาสมาคมเรอะ Four Brothers (2005)
So listen.ผมรู้คุณกำลังจะไป และไม่สนใจที่จะคบหาใคร The Holiday (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คบหา[v.] (khophā) EN: associate with ; make friends with ; contact with   FR: faire équipe ; se serrer les coudes
คบหาสมาคม[v. exp.] (khophā samākhom) EN: associate with ; make friends with ; contact with   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go out with[PHRV] คบหากับ, See also: เห็นว่าอยู่กับ(บางคน)ในที่สาธารณะ, Syn. go out
mix up with[PHRV] คบหากับ, See also: คบค้ากับ, สมาคมกับ
run around[PHRV] เปลี่ยนเพื่อนหรือคนรักบ่อย, See also: คบหากับ
run with[PHRV] เป็นเพื่อนกับ, See also: คบหากับ, คบ
see[VI] คบหา, See also: คบค้า, คบ, มีสัมพันธ์กับ
socialize[VI] คบหาสมาคม, See also: พบปะผู้คน, Syn. be friendly, fraternize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
associable(อะโซ'เชียเบิล) adj. ซึ่งเกี่ยวเนื่องหรือคบหาสมาคมได้. -associability, associableness n. (companionable)
consort(คอน'ซอร์ทฺ) {consorted,consorting,consorts} n. สามีหรือภรรยา,คู่สมรส,กลุ่มนักดนตรีหรือนักร้อง,เพื่อน,คู่หู,การสอดคล้องกัน,การตกลง vt. คบค้า,ตกลง,เป็นเพื่อน,สอดคล้อง. vt. ร่วม,คบหาสมาคม, See also: corsorter n. consortion n. -Conf. concert
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย,ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ,ความสัมพันธ์ของมนุษย์,มิตรภาพ,การคบหา,ความเป็นมิตร,สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ,รสนิยม,บริษัท,กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
socialize(โซ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นสังคม,จัดตั้งชุมชน. - vi. คบหาสมาคม,วิสาสะ., Syn. socialise., See also: socializable adj. socialization n. socializer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
associate(vi,vt) คบหา,สมาคม,เข้าร่วม
companionable(adj) น่าคบหา,น่าสมาคม
consort(vi) สมาคมด้วย,คบหาด้วย
contact(n) การติดต่อ,การพบปะ,การคบหาสมาคม,การสัมผัส
contact(vt) ติดต่อ,พบปะ,คบหาสมาคม,สัมผัส
fellowship(n) มิตรภาพ,ความสัมพันธ์,การคบหาสมาคม,ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย
fraternize(vi) คบหาฉันพี่น้อง,สนิทสนม,ถือเป็นพี่น้อง,สัมพันธ์ฉันพี่น้อง
smug(adj) ใจแคบ,พอใจในตัวเอง,ไม่คบหาสมาคม

German-Thai: Longdo Dictionary
unter die Leute kommenคบหาสมาคม, พบปะผู้คน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top