ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

associable

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -associable-, *associable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
associable(อะโซ'เชียเบิล) adj. ซึ่งเกี่ยวเนื่องหรือคบหาสมาคมได้. -associability, associableness n. (companionable)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Associable \As*so"cia*ble\, a. [See {Associate}.]
   1. Capable of being associated or joined.
    [1913 Webster]
 
       We know feelings to be associable only by the proved
       ability of one to revive another.   --H. Spencer.
    [1913 Webster]
 
   2. Sociable; companionable. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) Liable to be affected by sympathy with other parts;
    -- said of organs, nerves, muscles, etc.
    [1913 Webster]
 
       The stomach, the most associable of all the organs
       of the animal body.          --Med. Rep.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 associable
   adj 1: capable of being associated; "words associable with
       politics"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top