ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การเพาะปลูก

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเพาะปลูก-, *การเพาะปลูก*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Planting (Plant culture)การเพาะปลูกการเพาะปลูก [TU Subject Heading]
contour cultivationการเพาะปลูกตามแนวระดับ, การเพาะปลูกโดยการทำร่องไถนาขนานไปตามแนวระดับเดียวกันเป็นขั้น ๆ ขวางกับความลาดเทของพื้นที่ เพื่อลดอัตราการชะล้างพัดพาดิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
terrace cultivationการเพาะปลูกแบบขั้นบันได, การเพาะปลูกตามไหล่เขา โดยวิธีปรับพื้นที่เป็นขั้น ๆ ขึ้นไปบนเขา เป็นการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
i guess the billions you make from agriculture isn't enough.ฉันเดาเป็นล้านครั้งที่คุณทำจากการเพาะปลูกน่ะมันไม่เพียงพอ Aqua (2005)
But today we're gonna clear more wattle to make room for planting.แต่วันนี้เราต้องตัดต้นไม้ เพื่อเตรียมที่สำหรับการเพาะปลูก Faith Like Potatoes (2006)
You know what, when I read my agricultural handbook...ตอนที่ผมอ่านคู่มือการเพาะปลูก... Faith Like Potatoes (2006)
Water wells mean irrigation, irrigation means cultivation.น้ำหมายถึงการชลประทาน ชลประทานหมายถึงการเพาะปลูก There Will Be Blood (2007)
Bad harvests and famine became a distant memory.ความอดอยากและการเพาะปลูกที่ล้มเหลว กลายเป็นความทรงจำอันห่างไกล Home (2009)
Israel turned the desert into arable land.ประเทศอิสราเอลเปลี่ยนทะเลทราย สู่แผ่นดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก Home (2009)
Not that I know a damn thing about farming.ฉันรู้นั่นไม่ใช่การกระทำที่งี่เง่า เกี่ยวกับการเพาะปลูก Light (2009)
Made farming and hunting impossible.ทำให้การเพาะปลูกกับการล่าสัตว์เป็นไปไม่ได้ Bad Moon Rising (2010)
The farmers lost the will to farm.และชาวนาผู้จำเป็นต้องหยุดการเพาะปลูกของพวกเขา Episode #1.1 (2010)
U.S. Potato crop's worth more than $3.5 billion a year.การเพาะปลูกมันฝรั่งในสหรัฐฯนั้นมีมูลค่ามากกว่า 3.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ต่อปี The Hot Potato Job (2011)
We can't farm, nor can we have the farm.พวกเราไม่ได้ทำการเพาะปลูกหรือพวกเราไม่มีฟาร์ม Ojakgyo Brothers (2011)
Dedicated to organic growing.อุทิศให้กับการเพาะปลูกสิ่งมีชีวิต Panama Red (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเพาะปลูก[n.] (kān phǿplūk) EN: cultivation ; agriculture   FR: culture [f] ; horticulture [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aftermath[N] การเพาะปลูกครั้งที่สอง (ในฤดูเดียวกัน)
husbandry[N] การเพาะปลูก, See also: การทำไร่ไถนา
plant[N] การเพาะปลูก, See also: การกสิกรรม, การเกษตร
tilth[N] การเพาะปลูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arable(อา'ระเบิล) adj. เหมาะแก่การเพาะปลูก.
crop(ครอพ) {cropped,cropping,crops} n. พืชผล,ธัญพืช,การเพาะปลูก vt. เก็บเกี่ยว,ตัด,ตัดผม,เด็ด vi.
cultivation(คัลทะเว'เชิน) n. การเพาะปลูก,ศิลปะการเพาะปลูก,การอบรมสั่งสอน,วัฒนธรรม
culture(คัล'เชอะ) n. วัฒนธรรม,การอบรม,การเลี้ยง,การปลูกฝัง,การเพาะกาย,การเพาะใจ,การเพาะปลูก,การเพาะเลี้ยง,ผลิตผลการเพาะปลูก,เชื้อจุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงขึ้น
intensive(อินเทน'ซิฟว) adj. เข้มข้น,ละเอียด,คร่ำเคร่ง,รุนแรง,หนาแน่น (การเพาะปลูก)
plantation(แพลนเท'เชิน) n. สวน,ไร่,ฟาร์ม,นิคม,การเพาะปลูกเมล็ด
tillage(ทิล'ลิจ) n. การเพาะปลูก,การไถนา,ผืนดินที่ไถแล้ว, Syn. practice,tilling land
worked(เวิร์คทฺ) adj. ประกอบแล้วบางส่วน,ผ่านการเสริมแต่ง,ผ่านการเพาะปลูก,ผ่าน กระบวนการบางอย่างแล้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
agriculture(n) เกษตรกรรม,กสิกรรม,การเกษตร,การเพาะปลูก
arable(adj) ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก
crop(n) พืช,ธัญพืช,การเก็บเกี่ยว,การเพาะปลูก,การตัดผมสั้น,ด้ามแส้,เหนียงไก่
cultivation(n) การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การอบรมสั่งสอน
cultural(adj) เกี่ยวกับวัฒนธรรม,เกี่ยวกับการเพาะปลูก
culture(n) วัฒนธรรม,การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การเพาะเลี้ยง,การอบรม
husbandry(n) กสิกร,การเพาะปลูก,การเลี้ยงสัตว์,การดูแล
rural(adj) เกี่ยวกับการเพาะปลูก,เกี่ยวกับชนบท,เกี่ยวกับการเกษตร
tillage(n) การไถ,การขุด,การเพาะปลูก
tilth(n) การทำไร่ไถนา,การเพาะปลูก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top