ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aftermath

AE1 F T ER0 M AE2 TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aftermath-, *aftermath*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aftermath(n) การเพาะปลูกครั้งที่สอง (ในฤดูเดียวกัน)
aftermath(n) ผลที่ตามมา, See also: ควันหลง, Syn. consequence, result

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aftermathn. ผลที่ตามมา, Syn. consequence

English-Thai: Nontri Dictionary
aftermath(n) ผลตามหลัง, ควันหลง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the aftermath of a war that took place ten thousand years ago.เคยเกิดสงครามที่นี่ เมื่อหมื่นปีก่อน Vampire Hunter D (1985)
I watched the aftermath of that plane crash.ผมดูเหตุการณ์หลังเครื่องบินตก Unbreakable (2000)
Now this was the grisly aftermath of as powerful explosion... believed to have been caused by an unknown guantity of dynamite.ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง ของระเบิดอานุภาพสูง เชื่อกันว่าเกิดขึ้น โดยระเบิดที่ไม่ทราบจำนวน The Butterfly Effect (2004)
Following the findings of the enquiry concerning the aftermath of Operation Blue Jay.หลังจากที่เราได้ เข้าไปทลายรังเหล่าแกงค์ และควบคุมตัวไว้ ในภาระกิจที่ชื่อว่าบลูเจย์ Harry Brown (2009)
In the aftermath of vampire terroristผลพวงของแวมไพร์ผู้ก่อการร้าย I Smell a Rat (2010)
This is all the aftermath of a daring, daylight breakout.นี้คือผลหลังจากการแหกคุกอย่างอุกอาจ กลางวันแสกๆ Fast Five (2011)
They were each found mangled in the aftermath of a tornado.พวกเขาถูกพบว่าเสียโฉม เป็นผลมาจากทอร์นาโด There's No Place Like Home (2011)
In the aftermath of the battle, หลังการศึกครั้งนั้น Thor (2011)
I'm used to seeing the aftermath of these kind of guys, but to be face to face with one, to see that he had no remorse, no emotion...ผมคุ้นเคยกับการเห็นเหยื่อ ของคนพวกนี้ แต่ให้เผชิญหน้ากับพวกเขา Out of Control (2012)
Aftermath of what, another flight 197?สิ่งที่ตามมาของอะไร ไฟล์ทบินที่ 197 หรือ Sabotage (2013)
Trust me, I didn't want to be around for the aftermath of Charlotte's announcement.เชื่อเถอะ ว่าผมไม่อยากจะอยู่แถวนั้น หลังจากที่ชาร์ลอตพูดอย่างนั้นหรอก Collusion (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aftermathThere was no electricity for two days in the aftermath of the typhoon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ควันหลง(n) consequence, See also: aftermath, aftereffect, Syn. ผลพวง, Example: ควันหลงจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลยังมีให้เห็นอย่างประปราย, Thai Definition: เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วและกลับปรากฏกระเส็นกระสายขึ้นอีก
ผลพวง(n) consequence, See also: aftermath, aftereffect, Example: การที่เขาเป็นเด็กก้าวร้าวเป็นผลพวงมาจากพ่อแม่อย่าร้างกัน, Thai Definition: ผลที่ตามมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ควันหลง[khwanlong] (n) EN: consequence ; aftermath ; after effects  FR: conséquence [ f ]
ลัพธ์[lap] (n) EN: consequence ; aftermath  FR: conséquence [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AFTERMATH AE1 F T ER0 M AE2 TH
AFTERMATHS AE1 F T ER0 M AE2 TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aftermath (n) ˈaːftəmæθ (aa1 f t @ m a th)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachwirkung { f } | Nachwirkungen { pl }aftermath | aftermathes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
喧嘩の尻[けんかのしり, kenkanoshiri] (n) aftermath of a quarrel (failure) [Add to Longdo]
二番刈り[にばんかり, nibankari] (n) second crop; aftermath [Add to Longdo]
余波[よは(P);なごり;なごろ(ok), yoha (P); nagori ; nagoro (ok)] (n) (1) waves that remain after the wind has subsided; (2) (よは only) after-effect; aftermath; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aftermath \Aft"er*math\, n. [After + math. See {Math}.]
   A second moving; the grass which grows after the first crop
   of hay in the same season; rowen. --Holland.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aftermath
   n 1: the consequences of an event (especially a catastrophic
      event); "the aftermath of war"; "in the wake of the
      accident no one knew how many had been injured" [syn:
      {aftermath}, {wake}, {backwash}]
   2: the outcome of an event especially as relative to an
     individual [syn: {consequence}, {aftermath}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top