ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การบูชา

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การบูชา-, *การบูชา*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โหม ๑, โหม-การบูชายัญ, การเซ่นสรวงทั้งปวง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moon worshipการบูชาพระจันทร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In ancient times the Aryan tribe of the Langobardians made human sacrifice to the god Thor.ในสมัยก่อนชนเผ่า อารยัน จะใช้มนุษย์ ในการบูชายันต์ The Great Dictator (1940)
"...without making a last homage to the object of his adorationโดยปราศจากการกระทำความเคารพล่าสุด to the วัตถุของการบูชาของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
What if these kids are involved in some kind of a cult and that man knows something about it?ฉันคิดว่า มีบางอย่างเคยอยู่ที่นั่น อาจจะ... เป็นการบูชายันสักอย่าง สมมุติว่าเด็กพวกนั้น ร่วมประกอบพีธีอะไรบางอย่าง Deep Throat (1993)
Don't pull it, don't pull it!ด่าง, ส่วนผสมจากการบูชายัญ Fight Club (1999)
This is the sacrificial chamber.นี่มันวิหารการบูชายัญ AVP: Alien vs. Predator (2004)
Whoever built this pyramid believed in ritual sacrifice.ผู้ที่สร้างปิรามิดนี่เชื่อเรื่องการบูชายัญ AVP: Alien vs. Predator (2004)
And when they did, they would expect a sacrifice.จะต้องมีการบูชายัญ AVP: Alien vs. Predator (2004)
his people had worshiped a balance between nature's male deities..ประชาชนของพระองค์มีการบูชาแยกระหว่าง... The Da Vinci Code (2006)
You honestly encourage this sort of worship?คุณส่งเสริมการบูชาแบบนี้จริงๆเหรอ The Wicker Man (2006)
But we are always prepared with a powerful sacrifice.แต่พวกเราเตรียมพร้อม กับการบูชายัญที่ทรงพลัง The Wicker Man (2006)
And now, it's just some sort of Roman orgy, which I'm down with, by the way.And now, it's just เหมือนการบูชาเทพเจ้า โรมัน ซึ่งฉันเสียดายจิงๆ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
The insignia for an ancient blood cult. Right.มันเป็นสัญลักษณ์ของการบูชาเลือดในสมัยก่อน ใช่ No Such Thing as Vampires (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oblation[N] การบูชาด้วยขนมปังและเหล้าองุ่นในศาสนาคริสต์
sacrifice[N] การบวงสรวง, See also: การบูชายัญ, การสังเวย, Syn. offering, reparation
latry[SUF] การบูชา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adoration(อะดอ' เรเชิน) adj. การบูชา, การเคารพ, ความคลั่งรัก, Syn. worship, love)
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace,benediction
cult(คัลทฺ) n. การบูชา,ลัทธิ,ศาสนา,ความคลั่งในศาสนา,พิธีปฎิบัติในศาสนาหรือลัทธิ, See also: cultism n. ดูcult cultist n. ดูcult, Syn. worship,devotion,clique
demonolatryn. การบูชาภูตผีปีศาจ
devilism(เดฟ'เวิลลิสซึม) n. พฤติกรรมที่คล้ายปีศาจ,การบูชาภูตผีปีศาจ
devotion(ดิโว'เชิน) n. การอุทิศตัว,การใส่ใจ,การหมกมุ่นในทาง,การบูชา., Syn. ardour
fornication(ฟอร์นะเค'เชิน) n. การลักลอบได้เสียกันก่อนแต่งงาน,การเป็นชู้,การบูชาเทวรูป,การเคารพบูชาอย่างหลับหูหลับตา., See also: fornicatory adj.
hallow(แฮ'โล) vt. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,สักการบูชา,ดูhallo, Syn. consecrate
hallowed(แฮล'โลด์) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพนับถือ,เป็นที่สักการบูชา, See also: hallowedness n., Syn. consecrated
heliolatryn. การบูชาดวงอาทิตย์., See also: heliolater n. heliolatrous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
adoration(n) การบูชา,การเคารพ,ความรัก
cult(n) การบูชา,พิธีกรรมทางศาสนา
fireworship(n) การบูชาไฟ
iconoclast(n) คนคัดค้านการบูชารูปปั้น,ผู้ทำลายภาพพจน์
idolatry(n) การบูชารูปปั้น,การบูชาทางศาสนา
reverence(n) ความเคารพ,ความนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ
sacrifice(n) การบูชายัญ,เครื่องบวงสรวง,เครื่องสังเวย,การเสียสละ
sacrificial(adj) เกี่ยวกับการบูชายัญ,เกี่ยวกับการบวงสรวง,เกี่ยวกับการสังเวย
worship(n) การสักการะ,การบวงสรวง,การบูชา,การสวดมนตร์,การนับถือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top