Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ tranquil แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


89 ผลลัพธ์ สำหรับ tranquil  T R AE1 NG K W AH0 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -tranquil-, *tranquil*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
tranquil(adj) สงบสุข, See also: สันติสุข, สงบ
tranquil(adj) ที่มีอารมณ์สงบ, See also: เยือกเย็น
tranquility(n) ความสงบ
tranquilize(vt) ทำให้สงบ, See also: ระงับประสาท
tranquilizer(n) ยาระงับประสาท, See also: ยากล่อมประสาท
tranquillity(n) ความสงบเงียบ

Hope Dictionary
tranquil(แทรง'ควิล) adj. สงบ, สงบเงียบ, สงบสุข, ราบรื่น, See also: tranquilly adv. tranquilness n., Syn. peaceful, Ant. troubled
tranquilize(แทรง'ควิไลซ) vt., vi. ทำให้สงบ, กลายเป็นสงบ, กล่อมประสาท., See also: tranquilization n., Syn. tranquillize, tranquillise
tranquilizer(แทรง'ควิไลเซอะ) n. ยากล่อมประสาท, สิ่งที่ทำให้สงบ, Syn. tranquillizer, tranquilliser
tranquillity(แทรงควิล'ลิที) n. ความสงบ, ความเงียบสงบ, ความราบรื่น., Syn. serenity, placidity

Nontri Dictionary
tranquil(adj) เงียบสงบ, เยือกเย็น, ราบรื่น, สงบสุข
tranquility(n) ความเงียบสงบ, ความเยือกเย็น, ความราบรื่น, ความสงบสุข

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tranquiliser, major; tranquilizer, majorยาสงบประสาทหลัก [ มีความหมายเหมือนกับ antipsychotic ๑ และ drug, neuroleptic ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tranquiliser, minor; agent, antianxiety; drug, anxiolytic; tranquilizer, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [ มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tranquilizer, major; tranquiliser, majorยาสงบประสาทหลัก [ มีความหมายเหมือนกับ antipsychotic ๑ และ drug, neuroleptic ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tranquilizer, minor; agent, antianxiety; drug, anxiolytic; tranquiliser, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [ มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
tranquil flowtranquil flow, การไหลแบบราบเรียบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is it a quiet, tranquil room? มันเป็นห้องที่เงียบและก็สงบดีมั้ย Hope Springs (2003)
"A fairy-tale English cottage set in a tranquil country garden. "กระท่อมในเทพนิยายอังกฤษ ท่ามกลางสวนสุขสงบ" The Holiday (2006)
You are in the worldwide. What, they're gonna tranquil in one base? นายกำลังโดนทั้งโลกหมายหัว ขืนโทรไปฐานทัพไม่กี่วิ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
"The tranquil tortoise garden sculpture." Definitely two of those, huh? นั่นมันทำให้ฉันนึกขึ้นมาได้ เดี๋ยว ฉันเห็นก่อนหน้านี้ ดูสิ Negro Y Azul (2009)
As he has all game on transport tranquil the mute grove continues to replace Thompson on the first line. เกมกำลังเข้าสู่ความระทึก และมิวท์ กรูฟ ยังคงแทนที่ ธอมสันในแดนหน้าอยู่ Tooth Fairy (2010)
It contains the solemn and tranquil daily lives... ประกอบด้วยความจริงจังและชีวิตประจำวันอันสงบ Episode #1.1 (2012)
Indeed. "Farewell the tranquil mind." จริง "อำลา จิตใจที่เงียบสงบ. " The Invisible Woman (2013)
"The offing was barred by a black bank of clouds and the tranquil waterway", leading to the uttermost ends of the earth flowed somber under ทะเลอันไกลโพ้นถูกกั้นด้วยแนวดำของหมู่เมฆ และธารน้ำอันเย็นยะเยือก นำไปสู่การสิ้นสุดของปฐพี ภายใต้ความมืดมน Tattoo (2013)
In those brief, tranquil moments, we felt human. ในช่วงเวลาอันแสนสั้นนั้น เรารู้สึกเป็นผู้เป็นคน Cooperative Escapism in Familial Relations (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tranquilHunting game is forbidden in these tranquil woods.
tranquilHunting game is forbidden in this tranquil wilderness.
tranquilJapan may appear to be peaceful and tranquil on the surface but the fact is that there are a lot of deep-rooted problems.
tranquilLife in the country is not always tranquil.
tranquilShe became more tranquil.
tranquilThe city was restored to tranquility after a week.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ยาระงับประสาท(n) sedative, See also: tranquilizer, downer, barbiturate, Example: อะไรอาการวิตกกังวลเฉียบพลันนี้ บางครั้งรุนแรงถึงขนาดต้องใช้ยาระงับประสาทเข้าช่วย
สงบสุข(adv) peacefully, See also: tranquilly, Syn. สุขสงบ, สงบ, Example: ชาวจีนอาศัยอยู่ในเมืองไทยอย่างสงบสุขนานนับร้อยปี, Thai Definition: อย่างเรียบร้อยเป็นปกติไม่ทุกข์ร้อนใดๆ
ศานติภาพ(n) peace, See also: tranquility, calmness, Syn. สันติภาพ, ความสงบ, Ant. สงคราม, Example: ความมั่นคงปลอดภัยและศานติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลง เมื่อสงครามได้เกิดขึ้น, Notes: (บาลี)
ศานติสุข(n) peace, See also: tranquility, calmness, Syn. สันติสุข, ความสงบสุข, Ant. ความวุ่นวาย, Example: ในสายตาของนักการทหารแล้ว อาจถือว่าปีนี้เป็นปีแห่งสันติสุขก็เป็นได้
สงัด(adj) quiet, See also: tranquil, silent, restful, calm, peaceful, Syn. เงียบเชียบ, เงียบ, เงียบสงัด, เงียบสงบ, Ant. อึกทึก, Example: ในยามวิกาลอันสงัด ความว้าเหว่ก็จู่โจมเขาอย่างหนัก, Thai Definition: สงบเงียบเพราะปราศจากเสียงรบกวน, ไร้ศัพท์สำเนียงใดๆ
สมถะ(n) tranquility (of the mind), See also: contentment, unambitiousness, peace of mind, peacefulness, calmness, serenity, Syn. ความสงบจิต, Ant. ความฟุ้งซ่าน, Example: ท่านเป็นคนมีสมถะในการครองตน ไม่เข้าไปวุ่นวายกับสังคมมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สันติ(n) peacefulness, See also: tranquility, calmness, quietness, Syn. ความสงบ, สันติสุข, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย, Ant. ความวุ่นวาย, Example: อหิงษาเป็นหลักธรรมที่จะนำไปสู่สันติและหลีกเลี่ยงความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ
ศานติ(n) peace, See also: tranquillity, calmness, Syn. ความสงบ, ความราบรื่น, ความสันติ, สันติสุข, สันติภาพ, Ant. วุ่นวาย, Notes: (สันสกฤต)
สงบเงียบ(adv) calmly, See also: tranquilly, peacefully, quietly, serenely, Syn. สงบ, เงียบสงบ, Example: เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเงียบกับครอบครัวที่ต่างจังหวัด
สงบเงียบ(adj) calm, See also: tranquil, peaceful, quiet, serene, Syn. สงบ, เงียบ, เงียบสงบ, Example: เสียงหัวเราะของบรรดาวัยรุ่นทำลายบรรยากาศสงบเงียบจนหมดสิ้น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เบาใจ[baojai] (adj) EN: relieved  FR: réconforté ; tranquillisé ; allégé
ช้า ๆ[chā-chā] (adv) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily  FR: doucement ; lentement ; tranquillement
เฉยนะ[choēi na] (xp) FR: reste tranquille !
ความเงียบ[khwām ngīep] (n) EN: peace ; calm ; quiet ; tranquillity  FR: silence [ m ] ; calme [ m ] ; tranquillité [ f ] ; quiétude [ f ] (litt.)
ความเงียบสงบ[khwām ngīep sa-ngop] (n, exp) FR: tranquillité [ f ]
ความสงบ[khwām sa-ngop] (n) FR: tranquillité [ f ] ; calme [ m ] ; apaisement [ m ] ; accoisement [ m ] (vx)
ความสงบเงียบ[khwām sa-ngop ngīep] (n, exp) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity
เงียบ ๆ[ngīep-ngīep] (adj) FR: tranquille
นิ่ง[ning] (adj) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static  FR: calme ; tranquille ; immobile
นิ่ง[ning] (x) EN: be still !  FR: restez tranquille(s) !

CMU Pronouncing Dictionary
TRANQUIL T R AE1 NG K W AH0 L
TRANQUIL T R AE1 NG K W IH0 L
TRANQUILITY T R AE0 NG K W IH1 L IH0 T IY0
TRANQUILIZE T R AE1 NG K W AH0 L AY2 Z
TRANQUILIZER T R AE1 NG K W AH0 L AY2 Z ER0
TRANQUILLITY T R AE0 NG K W IH1 L IH0 T IY0
TRANQUILIZERS T R AE1 NG K W AH0 L AY2 Z ER0 Z
TRANQUILIZING T R AE1 NG K W AH0 L AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
tranquil (j) trˈæŋkwɪl (t r a1 ng k w i l)
tranquilly (a) trˈæŋkwɪliː (t r a1 ng k w i l ii)
tranquility (n) trˈænkwˈɪlɪtiː (t r a1 n k w i1 l i t ii)
tranquilize (v) trˈænkwɪlaɪz (t r a1 n k w i l ai z)
tranquilized (v) trˈænkwɪlaɪzd (t r a1 n k w i l ai z d)
tranquilizes (v) trˈænkwɪlaɪzɪz (t r a1 n k w i l ai z i z)
tranquillity (n) trˈænkwˈɪlɪtiː (t r a1 n k w i1 l i t ii)
tranquillize (v) trˈænkwɪlaɪz (t r a1 n k w i l ai z)
tranquilizing (v) trˈænkwɪlaɪzɪŋ (t r a1 n k w i l ai z i ng)
tranquillized (v) trˈænkwɪlaɪzd (t r a1 n k w i l ai z d)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
平静[píng jìng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] tranquil; undisturbed; serene, #3,582 [Add to Longdo]
宁静[níng jìng, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] tranquil; tranquility; serenity, #7,461 [Add to Longdo]
[xīng, ㄒㄧㄥ, ] tranquil; understand, #17,234 [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] tranquil; placid; quiet, #24,511 [Add to Longdo]
心平气和[xīn píng qì hé, ㄒㄧㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ, / ] tranquil and even-tempered (成语 saw); calmly and without stress, #27,067 [Add to Longdo]
镇静剂[zhèn jìng jì, ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] tranquilizer, #48,655 [Add to Longdo]
安谧[ān mì, ㄢ ㄇㄧˋ, / ] tranquil; peaceful, #64,772 [Add to Longdo]
嫿[huà, ㄏㄨㄚˋ, 嫿] tranquil [Add to Longdo]
镇定剂[zhèn dìng jì, ㄓㄣˋ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] tranquilizer; depressant; sedative [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
のんどり[nondori] (n, adv, vs) tranquility; tranquillity; leisure [Add to Longdo]
トランキライザー[torankiraiza-] (n) tranquilizer; tranquiliser; (P) [Add to Longdo]
トランクイロ;トランキロ;トランクィロ;トランクィッロ[torankuiro ; torankiro ; torankuiro ; torankuirro] (n) tranquillo (music) (ita [Add to Longdo]
安らか[やすらか, yasuraka] (adj-na, n) peaceful; tranquil; calm; restful; (P) [Add to Longdo]
安らぎ[やすらぎ, yasuragi] (n) peace; tranquility; tranquillity; (P) [Add to Longdo]
安穏[あんのん, annon] (adj-na, n) peace; quiet; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
安穏無事[あんのんぶじ, annonbuji] (n, adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful [Add to Longdo]
安泰[あんたい, antai] (adj-na, n) peace; security; tranquility; tranquillity; (P) [Add to Longdo]
円か[まどか, madoka] (adj-na, n) round; tranquil [Add to Longdo]
円満具足[えんまんぐそく, enmangusoku] (n, vs) (things) being complete, tranquil, and in harmony [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1125 seconds, cache age: 13.325 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม