Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ dull แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


104 ผลลัพธ์ สำหรับ dull  D AH1 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -dull-, *dull*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
dullest(adj) น่าเบื่อที่สุด เช่น I have the dullest job of anyone here.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
dull(adj) โง่, See also: ทึบ, หัวทึบ, Syn. stupid, stolid, witless, Ant. witty, quick, smart
dull(vt) ทำให้กระตือรือร้นลดลง, See also: ทำให้ลดลง, ทำให้อ่อนแรง, ทำให้ไม่คล่องแคล่ว, Syn. deaden, narcotize, benumb
dull(vt) ทำให้ชา, See also: ทำให้หมดความรู้สึก, Syn. numb, deaden, Ant. sensitize
dull(vt) ทำให้ทื่อ, See also: ทำให้ไม่คม, Syn. obtund, rust
dull(vt) ทำให้หมอง, See also: ทำให้มัว, ทำให้เก่า, Syn. discolor, tarnish
dull(adj) ทื่อ, Syn. blunt, blunted, dulled, unsharpened, Ant. sharp
dull(adj) น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่มีชีวิตชีวา, Syn. tedious, boring, tiresome, Ant. exciting, fascinating
dull(adj) มัว, See also: ขุ่น, หมอง, ทึบ, Syn. gloomy, sober, somber, dim
dull up(phrv) ทำให้ทึ่ง
dull over(phrv) มืดมัวลง

Hope Dictionary
dull(ดัล) { dulled, dulling, dulls } adj., vt.vi. ทื่อ, ทึ่ม, ปัญญาทึบ, ไม่มีชีวิตชีวา, ด้าน, จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, ซบเซา, เชื่องช้า, ทู่, พร่ามัว, น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
medulla(มิดัล'ละ) n. ส่วนในสุด, ส่วนเนื้อ, ไขกระดูก pl. medullas, medullae
medulla oblongataเป็นส่วนล่างสุดที่ต่อกับกระดูกไขสันหลังตรง FORAMEN MAGNUM เป็นรูปพิรามิด ทำหน้าที่ควบคุมอวัยวะการหายใจ หัวใจ การบีบและขยายตัวของหลอดเลือด การไอ และการจาม

Nontri Dictionary
dull(adj) โง่, จืดชืด, ไม่น่าสนใจ, ทื่อ, ทึ่ม, ปัญญาทึบ, ไม่สดใส, มัว, มืดครึ้ม
dullness(n) ความโง่, วามน่าเบื่อ, ความทื่อ, ความมัว, ความไม่มีชีวิตชีวา
medulla(n) ไขกระดูก, ไขสันหลัง, ส่วนในสุด
medullary(adj) เกี่ยวกับไขกระดูก, เกี่ยวกับไขสันหลัง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dull(เสียง) ทึบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dull painอาการปวดตื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dullness, mentalปัญญาทึบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Dullเจ็บตื้อๆ, ปัญญาทึบ, ตื้อ [การแพทย์]
Dull Normalปัญญาทึบ [การแพทย์]
Dullnessการเคาะทึบ, เสียงทึบ, เสียงเคาะทึบ, เสียงทึบ, ความทึบ, บริเวณเคาะทึบ, ลักษณะเคาะทึบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I suppose that's why you married me, because you knew I was dull and gauche and inexperienced, and there'd never be any gossip about me. นี่คงเป็นเหตุผลที่คุณเเต่งงานกับฉัน เพราะว่าคุณรู้ว่าฉันมันจืดชืด ซุ่มซ่ามไร้ประสบการณ์.. เเละคงไม่มีอะไรให้นินทาเกี่ยวกับฉันได้ Rebecca (1940)
To speak the plain truth, it's getting pretty damn dull around here. พูดซื่อๆ ก็คือที่นี่ชักน่าเบื่อแล้ว Blazing Saddles (1974)
I'll never call golf a dull game again. ฉันไม่เคยจะเรียกกอล์ฟเป็นเกมที่น่าเบื่ออีกครั้ง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Billy Butcherson was Winifred's lover, but she found him sporting with her sister Sarah, so she poisoned him and sewed his mouth shut with a dull needle... so he couldn't tell her secrets even in death. บิลลี่ บรูชเชอร์สัน เป็นคนรักของวินนี่เฟรด, แต่เธอไปพบว่าเค้ากำลังเล่น อยู่กับน้องสาวของเธอ ซาร่า, ดังนั้นเธอจึงฆ่าเค้าและ เย็บปากของเค้า Hocus Pocus (1993)
Look through the soft gelatin of these dull cow eyes and see your enemy. มองให้ลึกลงไปในความเน่าแหยะของนัยน์ตากลมโตเพื่อให้เห็นศัตรูที่แท้ The Matrix Revolutions (2003)
Thought I'd drop by, rather than sit through a dull war meeting. คิดว่าจะแวะมาซะหน่อย ดีกว่านั่งฟังประชุมเรื่องสงครามงี่เง่านั่น Howl's Moving Castle (2004)
Our lives would be so dull without them ชีวิตของพวกเราคงไม่มีสีสรรค์ ถ้าขาดเค้า Rice Rhapsody (2004)
It's very dull without Lord Kenichi. ไม่สนุกเลยน้าท่านเคนอิจิ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Yeah, what could be more dull than the conquest of space? ใช่ มันเป็นเรื่องที่น่่าเบื่อมากกว่า ชัยชนะของการเหยียบพื้นผิวดาวใช่ไหม Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
It makes a child so dull and blind มันทำให้เด็กๆซึมเศร้า Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Anyway, it was a very dull lecture. ช่างเถอะ มันเป็นบรรยาย ที่น่าเบื่อมาก The Constant Gardener (2005)
It was a dull lecture, but even so I shouldn't have— มันน่าเบื่อ แต่ถึงกระนั้น ฉันก็ไม่ควร เอ่อ-- The Constant Gardener (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dullA cold dulled his taste.
dullAll work and no play makes Jack a dull boy. [ Proverb ]
dullBut for music, the world would be a dull place.
dullFrankly speaking, his speeches always dull.
dullGeometry, about which I know nothing, seems a very dull subject.
dullHe found the movie very dull.
dullHe has dull senses.
dullHe is a rich but dull man.
dullHe is really dull to hardship.
dullHis speech was intolerably dull.
dullI can't write with this dull pencil.
dullIf I am dull, I am at least industrious.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ขี้เลื่อย(adj) dull, See also: stupid, blunt, foolish, Syn. ปัญญาทึบ, Ant. ฉลาด, หลักแหลม, Example: ผมต้องหนีในตอนแรก เพราะตำรวจหัวขี้เลื่อยมันจะยิงผมน่ะสิ
สลัว(adj) dim, See also: dull, hazy, obscure, faint, indistinct, blurred, misty, unclear, Syn. มัว, Ant. สว่าง, Example: ดวงตาฝ้ามัวหลังกรอบแว่นทองเหลืองเพ่งผ่านแสงสลัวของดวงโคม, Thai Definition: ลักษณะที่มีแสงน้อย
มอๆ(adj) drab, See also: dull, gray, Syn. มัวๆ, Example: เด็กชายขยับเสื้อยืดคอกลมสีมอๆ ที่สวมอยู่ เพื่อระบายความร้อน, Thai Definition: สีมัวๆ อย่างสีดำเจือขาว
ขี้เท่อ(adj) dull, See also: stupid, foolish, blunt, dim-witted, thick, unintelligent, dozy, Syn. โง่, เซ่อ, Example: ฉันไม่เอาคนหัวขี้เท่อมาร่วมทำงานด้วยหรอก, Thai Definition: ที่ไม่ฉลาด, ที่รู้ไม่เท่าทัน
สมองทึบ(adj) dull, See also: thick-headed, stupid, dim-witted, Syn. โง่, เขลา, Ant. สมองใส, Example: ผมเป็นคนสมองทึบ จึงไม่มีภูมิความรู้ที่จะหยิบออกมาอวด
ทมอ(adj) grey, See also: dull, dun, gray, Syn. สีมอ, สีนกกระเรียน, สีดำหม่น, Example: เขาตัวดำแล้วยังชอบใส่เสื้อสีทมออีก
น่าเบื่อ(v) be boring, See also: dull, be tedious, be tiresome, Syn. น่ารำคาญ, น่าเอือม, ซ้ำซาก, จำเจ, น่าระอา, Ant. น่าสนุก, น่าตื่นเต้น, น่าเร้าใจ, Example: การงานที่ทำอยู่น่าเบื่อจะตาย ต้องนั่งอยู่กับโต๊ะทั้งวัน, Thai Definition: รู้สึกอิดหนาระอาใจ เหนื่อยหน่ายไม่สนุก
เบาปัญญา(adj) dull, See also: ignorant, stupid, Syn. โง่, โง่เขลา, Example: ฉันไม่นับถือความคิดเบาปัญญาแบบนั้นหรอก มันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย, Thai Definition: ที่หย่อนความคิด, ที่หย่อนสติปัญญา
โฉดเฉา(adj) dull, See also: stupid, idiotic, insane, Syn. โง่, เซ่อ, โง่เขลา, โฉดเขลา, Example: ใครๆ ก็หัวเราะเยาะในการกระทำอันโฉดเฉาของเขา
ซบเซา(v) dull, See also: be sluggish, be lifeless, Syn. ตกต่ำ, เงียบเหงา, Ant. คึกคัก, Example: ศูนย์การค้าในย่านนี้ซบเซาลงมาก, Thai Definition: ไม่คึกคักเช่นเดิม

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
โฉดเฉา[chōtchao] (adj) EN: dull ; stupid ; idiotic ; insane  FR: stupide ; idiot
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (adj) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent
ด้าน[dān] (adj) EN: dull ; mat ; matt = matte (Am.)  FR: mat ; terne
หัวทึบ[hūatheup] (adj) EN: dull ; stupid ; silly ; foolish  FR: stupide ; idiot
จืดชืด[jeūtcheūt] (adj) EN: tasteless ; insipid ; dull ; listless ; drab
จืดตา[jeūttā] (v) EN: be unattractive ; be uninteresting ; be dull
ขี้เท่อ[khīthoē] (adj) EN: dull ; blant
คล้ำ[khlam] (adj) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty  FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
เขลา[khlao] (adj) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull  FR: idiot ; stupide ; borné

CMU Pronouncing Dictionary
DULL D AH1 L
DULLE D AH1 L
DULLEA D AH1 L IY0 AH0
DULLED D AH1 L D
DULLER D AH1 L ER0
DULLES D AH1 L AH0 S
DULLEST D AH1 L AH0 S T
DULLING D AH1 L IH0 NG
DULLNESS D AH1 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary
dull (v) dˈʌl (d uh1 l)
dulls (v) dˈʌlz (d uh1 l z)
dully (a) dˈʌl-liː (d uh1 l - l ii)
dulled (v) dˈʌld (d uh1 l d)
duller (j) dˈʌlər (d uh1 l @ r)
dullard (n) dˈʌləd (d uh1 l @ d)
dullest (j) dˈʌlɪst (d uh1 l i s t)
dulling (v) dˈʌlɪŋ (d uh1 l i ng)
dullards (n) dˈʌlədz (d uh1 l @ d z)
dullness (n) dˈʌlnəs (d uh1 l n @ s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
淡淡[dàn dàn, ㄉㄢˋ ㄉㄢˋ, ] dull; insipid; unenthusiastic, #4,655 [Add to Longdo]
索然[suǒ rán, ㄙㄨㄛˇ ㄖㄢˊ, ] dull; dry, #96,920 [Add to Longdo]
阿木林[ā mù lín, ㄚ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, ] dullard; stupid person, #344,895 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] dull, stupid, suspicious [Add to Longdo]
无精打彩[wú jīng dǎ cǎi, ㄨˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, / ] dull and colorless (成语 saw); lacking vitality; not lively [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
geistlos; stumpfsinnig; platt { adj } | geistloser; stumpfsinniger | am geistlosesten; am stumpfsinnigstendull | duller | dullest [Add to Longdo]
Eichhornmonarch { m } [ ornith. ]Dull Flycatcher [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
がん[gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
くすみ[kusumi] (n, adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination [Add to Longdo]
くすむ[kusumu] (v5m, vi) to be quiet; to be dull; to darken [Add to Longdo]
しくしく[shikushiku] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) (See しくしく泣く) weeping; sobbing; crying; (2) with a dull pain; prolonged dull pain [Add to Longdo]
しょぼい[shoboi] (adj-i) (1) shabby; dull; (2) gloomy [Add to Longdo]
だらける[darakeru] (v1, vi) to be lazy; to be slack; to feel dull; to feel languid; to feel listless [Add to Longdo]
つまんない[tsumannai] (adj-i) (sl) dull; boring; (P) [Add to Longdo]
とろい[toroi] (adj-i) slow (slightly pejorative); dull; stupid [Add to Longdo]
とろくさい;トロくさい[torokusai ; toro kusai] (adj-i) (derog) (See とろい) dull; slow; stupid [Add to Longdo]
どんより[donyori] (n, vs, adv) (1) heavy; leaden; dull; (2) glazed (eyes) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1089 seconds, cache age: 9.508 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม