Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ slow แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


121 ผลลัพธ์ สำหรับ slow  S L OW1
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -slow-, *slow*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
slow(adj) ช้า, See also: ชักช้า, อืดอาด, Syn. sluggish
slow(adj) ที่ใช้เวลานาน, See also: ที่ใช้เวลามาก
slow(adj) ช้ากว่าเวลาจริง, See also: ล่าช้า, Syn. time-lapse
slow(adj) ซึ่งลังเล, See also: ซึ่งรีๆ รอๆ, Syn. sluggard, Ant. responsive
slow(vt) ฝืดเคือง (ทางธุรกิจ), See also: สภาพ ไม่คล่อง ทางธุรกิจ
slow(adv) ช้ากว่าเวลาจริง
slow(adv) อย่างช้า, See also: ด้วยความเร็วต่ำ, Syn. gradually, leisurely, Ant. quickly
slowly(adv) อย่างช้าๆ, See also: ทีละน้อย, Syn. gradually, gently, moderately
slow up(phrv) แล่นช้าลง
slowpoke(n) คนเฉื่อย, See also: คนไม่กระตือรือร้น, Syn. poke, slowcoach

Hope Dictionary
slow(สโล) adj.,adv.,vi.,vt. ช้า,ชักช้า,เชื่องช้า,เฉื่อย,ล้าหลัง,ไม่กระฉับกระเฉง,รับแสงช้า,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ, See also: slowly adv. slowness n.

Nontri Dictionary
slow(adj) เบาลง,ช้า,ค่อยๆ,อืดอาด
slow(vi) เบาลง,ช้าลง,ค่อยลง,ไม่รีบ,ล้าหลัง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
slow motionภาพเคลื่อนไหวช้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slow pulseชีพจรช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
slow-runningรอบเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slow-running jet; idle jet; pilot jetนมหนูเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slow-running screw; throttle-stop screwสกรูปรับเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slowdownการถ่วงงาน [ดู go-slow และ working to rule] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slowdownการถ่วงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Slow neutronนิวตรอนช้า, นิวตรอนที่มีพลังงานในช่วงประมาณ 0.02 ถึง 0.5 อิเล็กตรอนโวลต์ มีความเร็วเฉลี่ย 2,200 เมตรต่อวินาที ที่อุณหภูมิห้อง, Example: [นิวเคลียร์]
Slow-reacting substancesสารออกฤทธิ์ช้า [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
slowness[สโลว์เนส] (n) ความเชื่องช้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Slow down? ถอนเกียร์เลยไหม The Great Dictator (1940)
That should slow them down a bit. There, point it down the hall. นั่นชี้ให้มันลงมาที่ห้องโถง ได้อย่าง รวดเร็ว Help! (1965)
I've got an idea that will slow them down to a crawl. ฉันมีความคิดจะถ่วงเวลาพวกมัน Blazing Saddles (1974)
Slow up. Slow down. ช้าๆ หน่อย ช้าหน่อย Jaws (1975)
Slow down! ช้าๆ หน่อย! Jaws (1975)
Stop playing with yourself, Hooper. Slow ahead, if you please. เลิกเล่นกับตัวเองได้เเล้ว ฮูเปอร์ ช่วยลดความเร็วหน่อย Jaws (1975)
You heard him. Slow ahead. ได้ยินเขาเเล้วนี่ ช้าลงหน่อย Jaws (1975)
Slow ahead. ช้าลง Jaws (1975)
I can go slow ahead. Come on down and chum some of this shit. ฉันก็ขับช้าๆ ได้ ลองมาตักปลานี่ดูมั่งสิ Jaws (1975)
It was all slow motion. มันคือทั้งหมดที่เคลื่อนไหวช้า Mad Max (1979)
Okay, slow down and let him ride right up on our ass. โอเค ช้าลงนิด ให้พวกมันเข้ามาใกล้เราหน่อย Phantasm (1979)
-Can we slow down? เราสามารถชะลอตัวลง? 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slowAbout this time, the disease slowed.
slowA cellar was dug on top of the hill and slowly they moved the house from the road to the hill.
slowA fast child may win the race but even a slow child can compete.
slowAfter a slow summer season, business began to pick up.
slowALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.
slowAs my watch was slow, I missed the special express.
slowAs the river become broader, the current moved slowly.
slowA whistle blew, and the boat slowly began to pull out of port.
slowBetween ourselves, this article is selling slowly.
slowBright as he is, he is slow in giving his opinions.
slowBusiness is quite slow.
slowBusiness is slow.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
หวานเย็น(n) slow train, See also: regular train, Syn. ขนมหวานเย็น, Example: เด็กๆ กินขนมหวานเย็นอย่างเอร็ดอร่อย
หวานเย็น(n) slow train, See also: regular train, Syn. รถหวานเย็น, Example: พวกเราช่วยกันขนของไปขึ้นรถหวานเย็นจากหาดใหญ่ไปสงขลา, Thai Definition: รถหวานเย็นคือรถไฟหรือรถประจำทางที่วิ่งช้าจอดทุกสถานีจอดแต่ละแห่งก็จอดนาน
ดุบดิบ(adv) slowly, Syn. เชื่องช้า, Example: หนอนคลานบนพื้นดินอย่างดุบดิบ, Thai Definition: เคลื่อนไหวน้อยๆ
มะงุมมะงาหรา(adv) slowly, See also: sluggishly, tardily, clumsily, awkwardly, Syn. งุ่มง่าม, ชักช้า, ล่าช้า, Ant. รวดเร็ว, ว่องไว, Example: เขาทำงานอย่างมะงุมมะงาหรา
เนิบนาบ(adv) slowly, See also: unhurriedly, tardily, gently, leisurely, Syn. เนิบๆ, เอื่อย, ยืดยาด, Ant. รวดเร็ว, Example: เขาเดินเนิบนาบไปยังแท่นบูชา, Thai Definition: มีจังหวะยืดยาด, ค่อนข้างช้า
เต่า(adv) slowly, See also: unhurriedly, leisurely, Example: ทำไมลูกทำอะไรเต่าอย่างนี้ รีบๆ หน่อยได้ไหม, Thai Definition: เชื่องช้า อืดอาดยืดยาด
พะงาบ(v) slowly shut the mouth, Syn. พะงาบๆ, Example: หมอมองดูคนไข้ที่กำลังพะงาบๆ อย่างไม่มีทางรักษาได้, Thai Definition: อาการที่อ้าปากแล้วหุบเข้าช้าๆ (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่จวนจะตาย)
ข้าวหนัก(n) slow-growing rice, See also: late rice, Example: ข้าวที่ออกดอกในเดือนธันวาคมและมกราคมเรียกว่า ข้าวหนัก, Thai Definition: ชื่อข้าวชนิดหนึ่งที่ได้ผลช้า กว่าจะได้เก็บเกี่ยวในราวเดือนยี่
ค่อย(aux) slowly, See also: carefully, Syn. ช้าๆ, ระมัดระวัง, ไม่รีบร้อน, Ant. เร็ว, รีบ, Example: คุณควรจะค่อยก้าวไปอย่างระมัดระวังทีละก้าว
ค่อยๆ(adv) slowly, See also: softly, carefully, Syn. ช้าๆ, ไม่รีบร้อน, ระมัดระวัง, Ant. รีบเร่ง, รวดเร็ว, Example: เธอค่อยๆ แกะห่อของขวัญออกทีละชิ้น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เบา[bao] (v) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate  FR: ralentir ; baisser ; diminuer
เบา[bao] (adj) EN: soft ; gentle ; light ; slow ; low  FR: faible ; léger
เบารถ[bao rot] (v) EN: slow down ; decelerate  FR: ralentir
ช้า[chā] (v) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed  FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ช้า[chā] (adj) EN: slow ; late ; tardy ; sluggish ; behind time ; behindhand  FR: lent ; en retard ; attardé
ช้า[chā] (adv) EN: slowly ; tardy  FR: lentement ; tardivement
ช้า ๆ[chā-chā] (adv) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily  FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[chakchā] (v) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay  FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
ชักช้า[chakchā] (adv) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace  FR: lentement
ช้ากว่านี้[chā kwā nī] (x) EN: more slowly  FR: plus lentement

CMU Pronouncing Dictionary
SLOW S L OW1
SLOWS S L OW1 Z
SLOWIK S L OW1 IH0 K
SLOWEY S L OW1 IY0
SLOWLY S L OW1 L IY0
SLOWER S L OW1 ER0
SLOWED S L OW1 D
SLOWING S L OW1 IH0 NG
SLOWEST S L OW1 AH0 S T
SLOWNESS S L OW1 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary
slow (v) slˈou (s l ou1)
slows (v) slˈouz (s l ou1 z)
slowed (v) slˈoud (s l ou1 d)
slower (j) slˈouər (s l ou1 @ r)
slowly (a) slˈouliː (s l ou1 l ii)
slowest (j) slˈouɪst (s l ou1 i s t)
slowing (v) slˈouɪŋ (s l ou1 i ng)
slowdown (n) slˈoudaun (s l ou1 d au n)
slowness (n) slˈounəs (s l ou1 n @ s)
slow-worm (n) slˈou-wɜːʳm (s l ou1 - w @@ m)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
慢慢[màn màn, ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ, ] slowly, #1,817 [Add to Longdo]
[màn, ㄇㄢˋ, ] slow, #2,500 [Add to Longdo]
[huǎn, ㄏㄨㄢˇ, / ] slow; unhurried; sluggish; gradual; not tense; relaxed; to postpone; to stall; to stave off; to revive; to recuperate, #3,996 [Add to Longdo]
慢性[màn xìng, ㄇㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, ] slow and patient; chronic (disease); slow to take effect (e.g. a slow poison), #5,019 [Add to Longdo]
缓慢[huǎn màn, ㄏㄨㄢˇ ㄇㄢˋ, / ] slow; slow moving, #5,145 [Add to Longdo]
[xú, ㄒㄩˊ, ] slow; gentle; surname Xu, #5,155 [Add to Longdo]
缓缓[huǎn huǎn, ㄏㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˇ, / ] slowly; unhurriedly; little by little, #5,247 [Add to Longdo]
迟钝[chí dùn, ㄔˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] slow (witted); stupid, #16,883 [Add to Longdo]
迟缓[chí huǎn, ㄔˊ ㄏㄨㄢˇ, / ] slow; sluggish, #17,852 [Add to Longdo]
徐徐[xú xú, ㄒㄩˊ ㄒㄩˊ, ] slowly; gently, #18,844 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Personenzug {m}slow train; local train; accommodation train [Am.] [Add to Longdo]
Zeitlupe {f} | Zeitlupen {pl} | in Zeitlupe | Wiederholung {f} in Zeitlupeslow motion; slow-motion apparatus | slow motions | in slow-motion | slow-motion replay [Add to Longdo]
Zündschnur {f}; Lunte {f} | Zündschnüre {pl}slow match (wick) | slow matches [Add to Longdo]
langsam; träge; bedächtig {adj} | langsamer | am langsamsten | sehr langsamslow | slower | slowest | dead slow [Add to Longdo]
Fahren Sie langsamer!Slow down! [Add to Longdo]
Langsamer fahren!Slow down! [Add to Longdo]
Slowakei {f} [geogr.]Slovakia (sk) [Add to Longdo]
Slowakische Republik [geogr.]Slovak Republic [Add to Longdo]
Slowenien [geogr.]Slovenia (si) [Add to Longdo]
Slowake {m}; Slowakin {f}Slovak [Add to Longdo]
slowakisch {adj}Slovak; Slovakian [Add to Longdo]
Slowene {m}; Slowenin {f}Slovene [Add to Longdo]
slowenisch {adj}Slovenian; Slovene [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
ぐじぐじ[gujiguji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) mumblingly; grumblingly; (2) tardily; slowly [Add to Longdo]
じりじり[jirijiri] (adv,n,vs) (on-mim) running out of patience; slowly approaching; scorching sun; sound of alarm bell [Add to Longdo]
じわっと[jiwatto] (adv) (on-mim) slowly but steadily [Add to Longdo]
そぞろ歩き;漫ろ歩き[そぞろあるき, sozoroaruki] (n,vs) slow, relaxed walk; stroll [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]
そろり[sorori] (adv-to,adv) (1) slowly and quietly; (2) smoothly [Add to Longdo]
だらだら[daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
とどまるところを知らない;止まるところを知らない;留まるところを知らない[とどまるところをしらない, todomarutokorowoshiranai] (exp) knowing no bounds; showing no signs of stopping or slowing down [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
スローダウン[すろーだうん, suro-daun] slowdown [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2789 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม