quick แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


148 ผลลัพธ์ สำหรับ quick
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -quick-, *quick*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
quick(adj) รวดเร็ว, Syn. fast, swift, fleet
quick(adj) ทันทีทันใด, Syn. prompt, instantaneous, immediate
quick(adj) รีบร้อน, Syn. impetuous, mercurial
quick(adj) ที่ว่องไว, Syn. active, hasty, nimble, speedy
quick(adj) ที่แหลมคม
quick(adj) ที่เข้าใจง่าย
quick(adj) ฉลาด, See also: เร็ว, Syn. astute, intelligent
quick(adv) โดยเร็ว, See also: อย่างเร็ว, อย่างรวดเร็ว
quick(n) คนที่ยังมีชีวิตอยู่
quick(n) เนื้อหรือหนังมนุษย์บริเวณใต้เล็บ

Hope Dictionary
quick(ควิค) adj. รวดเร็ว, เร็ว, ไว, ฉับไว, คล่องแคล่ว, ใจร้อน, ไม่อดทน, หลักแหลม, เข้าใจได้เร็ว n. บุคคลที่มีชีวิตทั้งหลาย, แก่นแท้, จุดสำคัญ. -Phr. (cut to the quick ทำให้ได้รับบาดเจ็บลึก, กระทบกระเทือนความรู้สึก) adv. รวดเร็ว, เร็ว, See also: quickness n.
quick breadn. ขนมปังชนิดไม่หัก
quick-fire(ควิค'ไฟเออะ) adj. สำหรับยิงเร็ว, ยิงเร็ว.
quick-tempered(ควิค'เทมเพอร์ด) adj. โกรธง่าย, Syn. irasible
quicken(ควิค'เคิน) vi., vt. (ทำให้) เร็วขึ้น, ไวขึ้น, มีชีวิตชีวาขึ้น, เริ่มมีลักษณะของสิ่งมีชีวิต., See also: quickener n.
quicklime(ควิค'ไลมฺ) n. ปูนขาว (ที่ยังไม่ผสมน้ำ)
quickly(ควิค'ลี) adv. รวดเร็ว, ฉับพลัน, ว่องไว, ไม่ช้า, Syn. rapidly
quicksand(ควิค'แซนดฺ) n. สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว, บริเวณทรายดูด, สิ่งที่ทำให้คนถูกหลอกลวงหรือถูกทำลายได้ง่าย., See also: quicksandy adj.
quicksilver(ควิค'ซิลเวอะ) n. ปรอท, จิตหรืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย n. เคลือบปรอท adj. ว่องไว, เปลี่ยนแปลงได้ง่าย
quicksortควิกซอร์ต <คำอ่าน>เป็นขั้นตอนวิธีแบบหนึ่งที่ใช้ในการเรียงข้อมูล C.A.R. Hoare เป็นผู้คิดขึ้น และพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1962

Nontri Dictionary
quick(adj) ด่วน, รวดเร็ว, เร็ว, ทันที, ไว, ฉับพลัน
quicken(vi) เร่ง, รีบ, รีบเร่ง, เร่งด่วน, เร็วขึ้น
quicken(vt) ทำให้ไวขึ้น, ทำให้เร็วขึ้น, ทำให้รวดเร็ว, เร่ง, ปลุกเร้า
quickly(adv) โดยไว, โดยเร็ว, โดยทันที, อย่างรวดเร็ว, โดยฉับพลัน
quickness(n) ความไว, ความเร็ว, ความเร่งรีบ, ความรวดเร็ว
quicksilver(n) ปรอท

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
quick๑. เร็ว๒. -มีชีวิต๓. อาการเด็กดิ้นในท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quick assetsสินทรัพย์สภาพคล่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quick chargerเครื่องประจุแบตเตอรี่แบบเร็ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quick cure resinเรซินชนิดบ่มเร็ว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
quick formatการจัดรูปแบบเร็ว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quick pulse; pulse, short; pulsus celerชีพจรเร็ว, ชีพจรไว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quick sandทรายดูด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quickening๑. การเร็วขึ้น๒. ระยะเด็กเริ่มดิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quicksortควิกซอร์ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Quick assetสินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว [การบัญชี]
Quick ratioอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว [การบัญชี]
Quicken for Windowsควิกเก้นสำหรับวินโดวส์ [TU Subject Heading]
quicklimequicklime, ปูนดิบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
quicklimeปูนดิบ, ดู calcium oxide [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Quicksandทรายดูด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
quicksandquicksand, บ่อทรายดูด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That quick light step. I couldn't mistake it anywhere. ฉันจําเสียงฝีเท้าเเผ่วเบานั่นได้เเม่นยํา Rebecca (1940)
- Well, it was just a quick idea. - ดีมันเป็นเพียงความคิดที่รวดเร็ว 12 Angry Men (1957)
He made a quick drop, slanting down on his backswept wings, and then circled again. เขาทำลดลงอย่างรวดเร็วเอียงลง บนเขา ปีกกวาดกลับแล้ววงกลมอีก ครั้ง The Old Man and the Sea (1958)
Or one quick rush. หรือหนึ่งในการวิ่งอย่างรวดเร็ว The Old Man and the Sea (1958)
A quick jab up the crutch. ด้วยเบสไม้กวาด? How I Won the War (1967)
- Front, Clapper. - Splinter. - By the right, quick march. สะเก็ด โดยทางด้านขวามีนาคม รวดเร็ว How I Won the War (1967)
About turn. By the right, quick march. โดยขวามีนาคมรวดเร็ว How I Won the War (1967)
"... some quick romancing, and then a shower. ♪ ใส่ความวาบหวาม แล้วไปอาบน้ำ ♪ Blazing Saddles (1974)
Having stroked my head two or three times he said: "I want to see if you're as quick as my dogs" มีการตีหัวของฉัน or three ยุค... .. ...เขาบอกว่า: "ฉันต้องการเพื่อดูถ้าคุณ' re as รวดเร็วเพราะสุนัขของฉัน" Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
A fella...a quick fella might have a weapon under there. ไอ้มือไว อย่านะ... ...ถ้าหยิบอาวุธจากข้างล่างนั่น ฉันจะตรึงหัวนายไว้กัยรถ The Road Warrior (1981)
Come down quick and eat something. ลงมาเร็วแล้วก็กินอะไรซะ. Return of the Condor Heroes (1983)
Be quick or we'll lose it. จะรวดเร็วหรือเราจะสูญเสียมันไป Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quickA horse runs quickly.
quickAlbert is quick at learning.
quickAll of us climbed aboard quickly.
quickAncient customs are dying out quickly today.
quickAnother ten years went by quickly.
quickAnxious for a quick decision, the chairman called for a vote.
quickA policeman should be strong and quick in action.
quickA quick temper is the only defect in her character.
quickAs quick as a wink.
quickA woman is giving a book a quick once-over.
quickBad news travels quickly.
quickBecause the lecturer speaks quickly few people could follow him.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
รวดเร็วทันใจ(adv) fast, See also: quickly, swiftly, rapidly, speedily, Syn. เร็ว, เร็วไว, เร็วทันใจ, Ant. ชักช้า, ช้า, อืดอาด, ยืดยาด, Example: เดี๋ยวนี้โลกติดต่อถึงกันได้รวดเร็วทันใจ ไม่ว่าที่ไหนก็ไปมาถึงกันได้เร็วและสะดวกสบาย, Thai Definition: เร็วตามที่ต้องการ
จมูกไว(adj) quick to know, Ant. จมูกช้า, Example: ฉันต้องเอาตัวรอดโดยต้องเป็นคนหูตาไว เป็นคนจมูกไว, Thai Definition: ได้กลิ่นไว, ได้ข่าวเร็ว, Notes: (ปาก)
ปรื๋อ(adv) swiftly, See also: quickly, dartingly, very fast, Syn. ปร๋อ, จี๋, Example: เด็กๆ วิ่งปรื๋อทันทีที่ได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai Definition: อาการที่นกบินพุ่งไปอย่างเร็ว, โดยปริยายหมายความว่า มีอาการรวดเร็วเช่นนั้น เช่น แล่นปรื๋อ วิ่งปรื๋อ
อ้าว(adv) fast, See also: quickly, at full speed, at a fast clip, Example: เขาไม่แปลกใจที่จะเห็นดวงดอมนุ่งกระโปรงวิ่งอ้าวมา เพราะเห็นมาหลายหนแล้ว, Thai Definition: อาการแห่งเรือหรือรถแล่น หรือคนวิ่งโดยเร็ว
เร่งฝีเท้า(v) speed, See also: quicken one's steps or pace, Ant. ชะลอฝีเท้า, Example: ฉันเร่งฝีเท้าขึ้นไปเดินเคียงข้างคนนำทาง
เร็วไว(adv) quickly, See also: fast, rapidly, swiftly, hastily, Ant. ชักช้า, Example: ครูสั่งให้นักเรียนลุกขึ้นเร็วไว
อย่างเร็ว(adv) quickly, See also: speedily, fast, Syn. อย่างรวดเร็ว, Ant. ชักช้า, Example: รถกระบะเคลื่อนที่ไปอย่างเร็วราวกับพายุเหาะ
ระริก(adv) fast, See also: quickly, Example: ยามเธอเคลื่อนไหวไปกับเสียงเพลง หนั่นเนื้อเนินนูนจะสั่นระริกไปทั่ว, Thai Definition: สั่นเร็วๆ
พรึบ(adv) suddenly, See also: quickly, swiftly, all at once, Syn. ทันทีทันใด, เร็ว, Example: ยังไม่ทันจะตั้งสแตนด์จอดรถได้ที่ไฟฟ้าใต้ถุนบ้านก็สว่างพรึบแสดงว่าภรรยาของเขาตื่นแล้ว
พรึบพรับ(adv) suddenly, See also: quickly, swiftly, Syn. พรึบ, Example: พอได้ยินเสียงไก่โก่งคอขัน นกก็พากันบินจากรังกันพรึบพรับ, Thai Definition: เต็มไปหมด

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อ่าว[āo] (adv) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip  FR: rapidement
อารมณ์ร้อน[ārom røn] (v, exp) EN: be quick-tempered ; be hot-tempered
เชาวน์ = เชาว์[chao] (n) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind
ฉับ[chap] (adv) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly  FR: soudainement ; abruptement
ฉิบ[chip] (adv) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind  FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ฉุนเฉียว[chunchīo] (v, exp) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious  FR: être fâché ; être offensé
โดยเร็ว[dōi reo] (adv) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily  FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
หัวไว[hūawai] (v) EN: be quick-witted
หูดี[hū dī] (adj) EN: quick of hearing
หุนหัน[hunhan] (adj) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered  FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux

CMU Pronouncing Dictionary
quick
quickel
quicken
quicker
quickie
quickly
quickens
quickest
quickened
quickness

Oxford Advanced Learners Dictionary
quick
quicken
quicker
quickie
quickly
quickens
quickest
quickies
quickset
quickened

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
很快[hěn kuài, ㄏㄣˇ ㄎㄨㄞˋ,  ] quickly #1,417 [Add to Longdo]
迅猛[xùn měng, ㄒㄩㄣˋ ㄇㄥˇ,  ] quick and violent #9,495 [Add to Longdo]
[cōng, ㄘㄨㄥ, / ] quick at hearing; wise; clever; sharp-witted; intelligent; acute #12,538 [Add to Longdo]
快步[kuài bù, ㄎㄨㄞˋ ㄅㄨˋ,  ] quick step #18,009 [Add to Longdo]
机智[jī zhì, ㄐㄧ ㄓˋ,   /  ] quick-witted; tact; witty; resourceful #18,697 [Add to Longdo]
速冻[sù dòng, ㄙㄨˋ ㄉㄨㄥˋ,   /  ] quick-freeze #25,961 [Add to Longdo]
速效[sù xiào, ㄙㄨˋ ㄒㄧㄠˋ,  ] quick results #33,948 [Add to Longdo]
速写[sù xiě, ㄙㄨˋ ㄒㄧㄝˇ,   /  ] quick sketch #38,705 [Add to Longdo]
[liū, ㄌㄧㄡ, ] quick-fry; sim. to stir-frying, but with cornstarch added; also written 溜 #41,883 [Add to Longdo]
急中生智[jí zhōng shēng zhì, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄥ ㄓˋ,    ] quick witted in an emergency; able to react resourcefully #45,637 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Schnappschalter { m }quick break switch [Add to Longdo]
Schnellansicht { f }quick view [Add to Longdo]
Schnellgericht { n } [ cook. ]quick lunch [Add to Longdo]
Schnellkupplung { f }quick connect [Add to Longdo]
Schnellnachweis-Service { m }quick reference service [Add to Longdo]
Schnellspanner { m }quick release [Add to Longdo]
Schnelltrennung { f }; Notzugentriegelung { f }quick disconnect [Add to Longdo]
Schnellverriegelung { f }quick lock [Add to Longdo]
Schnellverschluss { m }quick release fastener; quick acting closure [Add to Longdo]
Schnellzugriff { m }quick access [Add to Longdo]
Sprungkontakt { m } [ electr. ]quick action contact [Add to Longdo]
Stoßgebet { n }quick prayer [Add to Longdo]
Treibsand { m }quick sand [Add to Longdo]
Verwandlungskünstler { m }quick change artist [Add to Longdo]
feinhörig { adj } | feinhöriger | am feinhörigstenquick of hearing | quicker of hearing | quickest of hearing [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
機動[きどう, kidou] (n) (1) maneuver (usu. of military force); manoeuvre; (adj-f) (2) (See 機動隊) mobile; nimble; agile; quick to respond; (P) #1,613 [Add to Longdo]
早く(P);速く(P)[はやく, hayaku] (adv) (1) early; soon; (2) quickly; swiftly; rapidly; fast; (P) #4,336 [Add to Longdo]
速報[そくほう, sokuhou] (n, vs) news flash; prompt report; bulletin; quick announcement; (P) #5,629 [Add to Longdo]
つと[tsuto] (adv) (1) quickly; (2) calmly; (3) intently #6,282 [Add to Longdo]
[てん, ten] (adv, adv-to) (1) (uk) (on-mim) turning around (once); (2) suddenly; abruptly; (3) completely (wrapped in something); quickly (unwrapping something); (4) beautiful, round (eyes); (n) (5) (abbr) (See くるり棒) flail (for threshing grain) #6,497 [Add to Longdo]
早い(P);速い(P);疾い(oK);捷い(oK)[はやい, hayai] (adj-i) (1) (esp. 速い, 疾い, 捷い) fast; quick; hasty; brisk; (2) (esp. 早い) early (in the day, etc.); premature; (3) (esp. 早い) (too) soon; not yet; (too) early; (4) (esp. 早い) (See 手っ取り早い) easy; simple; quick; (P) #6,627 [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] (v5s, vt) to urge; to press; to prompt; to suggest; to demand; to stimulate; to quicken; to incite; to invite (attention to); (P) #11,109 [Add to Longdo]
迅速[じんそく, jinsoku] (adj-na, n) quick; fast; rapid; swift; prompt; streamlined; expedited; expeditious; (P) #11,618 [Add to Longdo]
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (n-suf, n-adv) (1) as soon as...; just after...; immediately after...; (adv) (2) (usu. as 早々に) hurriedly; in haste; quickly; promptly; early; (P) #13,406 [Add to Longdo]
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (adv, adv-to) early; quickly; promptly; (P) #13,406 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
エナジーセーブの即時実行[エナジーセーブそくじじっこう, enaji-se-bu sokujijikkou] quick energy saver [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly [Add to Longdo]
クイックタイム[くいっくたいむ, kuikkutaimu] QuickTime [Add to Longdo]
クイックバン[くいっくばん, kuikkuban] QUICK-VAN [Add to Longdo]
クイックドロー[くいっくどろー, kuikkudoro-] QuickDraw [Add to Longdo]
クイックビー[くいっくびー, kuikkubi-] QUICK B [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0506 seconds, cache age: 5.279 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม