tarnish แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


36 ผลลัพธ์ สำหรับ tarnish
ภาษา
/T AA1 R N IH0 SH/
หรือค้นหา: -tarnish-, *tarnish*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
tarnish(vt) ทำให้ไม่แวววาว (เช่น มีสนิมเกาะ), See also: ทำให้คล้ำ, ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. sully, Ant. brighten
tarnish(vt) ทำให้เสื่อมเสีย, See also: ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียชื่อเสียง, Syn. blemish, soil
tarnish(n) ความไม่แวววาว, See also: ความดำคล้ำ, ความสกปรก, ความเปรอะเปื้อน
tarnish(n) ความเสื่อมเสีย, See also: ความมัวหมอง
tarnishable(adj) ซึ่งไม่แวววาว, See also: คล้ำ, เปรอะเปื้อน
tarnishable(adj) ซึ่งเสื่อมเสีย, See also: มีมลทิน, ชื่อเสียงหมอง

Hope Dictionary
tarnish(ทาร์'นิช) vt. (ทำให้) (กลายเป็น) (ความ) มัวหมอง, เศร้าหมอง, คล้ำ, เปรอะเปื้อน, เสื่อมเสีย n. ความมัวหมอง, สีคล้ำ, รอยด่าง, รอยด่างพร้อย, จุดด่างดำ, มลทิน., See also: tarnishable adj.

Nontri Dictionary
tarnish(vt) ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้เปรอะเปื้อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I shall not tarnish the Iga name. ข้าจะไม่ทำให้ เสียชื่อเสียงของ อิกะ แน่นอน Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
This may tarnish the image of the national security office, and if that is the case, we will all be found guilty. นี่อาจเป็นภาพที่เสื่อมเสียขององค์กร และถ้าแบบนี้ พวกเราทุกคนจะมีความผิด Iris (2009)
But you convinced him that it would tarnish his career. แต่คุณกล่อมเขา มันจะกระทบอาชีพเขา Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
You really expect me to tarnish the high five for that? คุณจะให้ผมไฮไฟว์กับมุขเสื่อมๆนั่น จริงดิ? Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
you could have elevated the dunphy name, but instead, you chose to tarnish it, so, congratulations, ladies, you brought this family to a new low. You could have elevated the dunphy name, but instead, you chose to tarnish it, งั้น ยินดีด้วยนะสาวๆ You brought this family to a new low. Phil on Wire (2011)
He's got some major sponsor on the hook and doesn't want anyone in the pool who might tarnish the team's image. และไม่ต้องการใครก็ตามที่อยู่ในสระ ที่เป็นคนทำให้ภาพลักษณ์ของทีมเสื่อมเสีย The Naked Truth (2012)
I know how scary a failing grade can be, but this one dead yam won't tarnish your record. ฉันรู้ว่าการได้ F มันน่ากลัวขนาดไหน มันเทศที่ตายแล้วไม่ทำให้ประวัติคุณด่างพร้อย Basic Lupine Urology (2012)
What will tarnish it is lying to your class, to your teacher, and to me. แต่สิ่งที่จะทำให้มันด่างพร้อย คือการที่คุณโกหกชั้นเรียนของคุณ โกหกครู และโกหกฉัน Basic Lupine Urology (2012)
If he thinks you shouldn't see in the box, well, you don't want to find something that would tarnish your memories of Mike. ถ้าเขาว่าแม่ไม่ควรจะเห็นอะไรที่อยู่ในกล่อง แม่คงไม่อยากเจออะไรที่ ทำลายความทรงจำดีๆเกี่ยวกับไมค์ With So Little to Be Sure Of (2012)
I mean, I-I guess it's my job to somehow tarnish you in the eyes of the court, but, uh... ในสายตาของศาล แต่... - ขอผมเช็คโน้ตหน่อย Introduction to Finality (2012)
I'm not gonna tarnish the integrity of the Navy over one crooked sailor. ฉันไม่ gonna ทำให้เสื่อมเสียความสมบูรณ ของกองทัพเรือกว่ากะลาสีคดเคี้ยวหนึ่ง. 2 Guns (2013)
I want you to know that the last thing I would do, the very last thing, is tarnish a story I have cherished. ผมแค่อยากให้คุณรู้ว่า นั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมจะทำ สิ่งสุดท้ายจริงๆ Saving Mr. Banks (2013)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ด่างพร้อย[dāngphrøi] (adj) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald
คล้ำ[khlam] (adj) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty  FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
หมอง[møng] (adj) EN: dull ; tarnished ; darkened ; sombre ; glomy ; sad ; clouded  FR: terne ; maussade ; sombre ; terne ; obscur ; triste
มัวหมอง[mūamøng] (adj) EN: tainted ; tarnished ; reproachable ; blemished ; not completely exonerated ; in disgrace ; under a cloud  FR: sali ; terni
แปดเปื้อน[paētpeūoen] (v) EN: sully ; soil ; smear ; be soiled ; be sullied ; smirch ; tarnish ; contaminate ; stain
เปลืองตัว[pleūang tūa] (v, exp) EN: be injurious to oneself ; smear one's reputation ; tarnish /sully one's reputation ; soil one's hand  FR: ternir sa réputation
ทำลาย[thamlāi] (v) EN: discredit ; tarnish ; damage  FR: ternir ; discréditer ; saper (fig.)

CMU Pronouncing Dictionary
tarnish
tarnished
tarnishing

Oxford Advanced Learners Dictionary
tarnish
tarnished
tarnishes
tarnishing

EDICT JP-EN Dictionary
位牌を汚す[いはいをけがす, ihaiwokegasu] (exp, v5s) to disgrace one's ancestors; to tarnish the honour of one's ancestors [Add to Longdo]
曇らす[くもらす, kumorasu] (v5s, vt) to encloud; to make dim; to make dull; to tarnish; to obscure; to darken; to muffle [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0344 seconds, cache age: 2.999 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม