Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ delight แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


88 ผลลัพธ์ สำหรับ delight  D IH0 L AY1 T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -delight-, *delight*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
delight(n) ความยินดี, See also: ความปิติยินดี, ความสุขใจ, ความดีใจ, Syn. enjoyment, joy, pleasure, Ant. unhappiness, sadness, woe, misery
delight(vt) ทำให้ดีใจ, See also: ทำให้ยินดี, ทำให้ปลื้มปิติ, Syn. amuse, enchant, please, Ant. annoy, bore;dislike, disapprove
delight(vi) พอใจ, See also: มีความสุข, ยินดี, ปลาบปลื้ม, Syn. exult, celebrate, joy, Ant. be downeast
delighted(adj) น่าชื่นชมยินดี, See also: น่าปิติยินดี, น่าชื่นใจ, น่ายินดี, น่าดีใจ, น่าตื้นตัน, น่าปลาบปลื้ม, Syn. happy, glad, pleased, Ant. depressed, unhappy
delight in(phrv) ยินดีเรื่อง, See also: ดีใจในเรื่อง, Syn. glory in, rejoice at, rejoice in, rejoice over, take in
delightful(adj) น่าปิติยินดี
delight with(phrv) ยินดีกับ, See also: ดีใจกับ
delightfully(adv) อย่างยินดี, See also: อย่างชื่นชม, อย่างปลาบปลื้ม, อย่างปลื้มปิติ

Hope Dictionary
delight(ดิไลทฺ') { delighted, delighting, delights } n. ความยินดี, ความปีติยินดี, ความสุขใจ, สิ่งที่ให้ความสุขใจ. vt. ให้ความสุขใจ, ให้ความพอใจ. vi. มีความยินดี, มีความปลื้มปีติ, Syn. enjoyment-A. disgust
delighted(ดิไล'ทิด) adj. ยินดีมาก, สุขใจ
delightful(ดิไล'ฟูล) adj. ซึ่งให้ความสุขใจ, ยินดีมาก, สุขใจมาก., See also: delightfulness n.
delightsome(ดิไล'เซิม) adj. ปลื้มปีติมาก, สุขใจมาก

Nontri Dictionary
delight(n) ความยินดี, ความปรีดิ์เปรม, ความปีติ, ความเบิกบานใจ
delight(vt) ทำให้ยินดี, ทำให้ปีติ, ทำให้สุขใจ, ทำให้เบิกบานใจ
delightful(adj) ยินดี, ปีติ, ปรีดิ์เปรม, สุขใจ, เบิกบานใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want to say to everyone that everything around them that they see and smell and feel and hear, they should delight in all this. ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่า ทุกอย่างที่อยู่รอบเขา ที่เขาเห็น ได้กลิ่น้ รูสึก ได้ยิน เขาก็ควรจะพึงพอใจ Oh, God! (1977)
The pale and dappled skin of the redhead calls for the lust of a wave... crashing to shore... so we may stir up what lies beneath... and bring the foamy delight of love to the surface. ผมสีแดงซีดและตกกระ ร้องหาคลื่นตัณหาให้ถาโถมเข้าฝั่ง ให้เราปลุกเร้าสิ่งที่อยู่ภายใน Don Juan DeMarco (1994)
- You delight me! You delight me 10 Things I Hate About You (1999)
I see that you, like many before you have discovered the delights of the Mirror of Erised. เธอก็เหมือนคนมากมายก่อนหน้าเธอ ที่ได้ค้นพบความพอใจ จากกระจกแห่งแอริแซด Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Love takes no pleasure in other people's sins but delights in the truth. รักไม่ชื่นชมในความประพฤติผิด แต่ชื่นชมในความประพฤติชอบ A Walk to Remember (2002)
Well, I was wondering, could I maybe have some more Turkish delight now? ฉันสงสัยว่าฉัน... บางทีฉันอาจจะ... ได้ผลไม้Turkish นิดหน่อยตอนนี้? The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Just a little pharmaceutical delight for later. ยาเพิ่มความซู่ซ่า ไว้กินทีหลังนะ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
One who delights in cursing men with their wildest dreams, and then revealing them to be hollow and naught but ash. และเพียงให้เค้าได้รู้ว่า เค้ามันโง่เง่าเบาปัญญา Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Prime Minister, it's a delight to have you back in the States. ท่านนายก ยินดีที่มาได้ครับ. National Treasure: Book of Secrets (2007)
It was an utter delight to meet you, miss Van Der Woodsen. ช่างน่ายินดีจริงๆที่ได้เจอคุณ, คุณ แวน เดอร์ วูดเซ่น New Haven Can Wait (2008)
"These violent delights have violent ends, เสน่หาอันรุนแรงจบด้วยความย่อยยับ, The Twilight Saga: New Moon (2009)
A delight to see you, bass. ดีใจที่ได้เจอเธอ แบลส The Age of Dissonance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delightChildren delight in comic books.
delightChris was confident that Beth would be delighted with his improvement.
delightCooking is her delight.
delightDancing is a delight to me.
delightDelightful shoestring potatoes.
delightDelight is the opposite of sorrow.
delightEvery boy and every girl was delighted.
delightGod appointed blue to be an everlasting source of delight.
delightGrandmother takes a great delight in watching television.
delightGreat was our delight when we won the game.
delightGreat was the delight of his parents.
delightHe grinned with delight.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ดี๊ด๊า(adv) jubilantly, See also: delightfully, joyfully, Syn. กระดี๊กระด๊า, ลิงโลด, Example: เด็กๆ เต้นดี๊ด๊าเพราะดีใจที่จะได้ไปสวนสนุก, Notes: (ปาก)
เป็นที่ชอบใจ(v) please, See also: delight, amuse, entertain, gratify, satisfy, Syn. เป็นที่ชื่นชอบ, Example: คำพูดตลกโปกฮาของเขาเป็นที่ชอบใจในหมู่เพื่อนฝูง
อานันท์(n) joy, See also: delight, pleasure, happiness, enjoyment, Syn. อานนท์, ความเพลิดเพลิน, ความยินดี, ความปลื้มใจ
อานนท์(n) joy, See also: delight, pleasure, happiness, enjoyment, Syn. อานันท์, ความเพลิดเพลิน, ความยินดี, ความปลื้มใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอม(adj) delightful, See also: cheerful, joyful, Thai Definition: ชื่นใจ
อาราม(n) pleasure, See also: delight, joy, happiness, enjoyment, Syn. ความยินดี, ความรื่นรมย์, ความเพลิดเพลิน
หน้าบาน(v) delight, See also: be pleasure, Syn. ดีใจ, Ant. หน้าตูม, หน้าหงิก, หน้างอ, Example: เขาหน้าบานด้วยความดีใจที่เธอยอมแต่งงานด้วย, Thai Definition: ทำหน้าแสดงอาการดีใจ
บาน(adj) delighted, See also: elated, Syn. แช่มชื่น, เบิกบาน, ปลาบปลื้ม, Example: คนยากคนจนที่ด้อยโอกาสทุกคนต่างยิ้มหน้าบาน เมื่อรู้ว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือคนจน
ช่ำใจ(adv) satisfactorily, See also: delightfully, joyfully, contentedly, Syn. หนำใจ, จุใจ, สาใจ, สมใจ, Example: มาเที่ยวคราวนี้เด็กๆ ได้นอนคุยกันเสียช่ำใจ, Thai Definition: มากพอสมกับที่ใจอยาก
ความปลื้ม(n) delightfulness, Syn. ความปลื้มใจ, ความปลาบปลื้ม, ความปลื้มปิติ, Example: น้ำตาที่ไหลไม่ได้มาจากความเจ็บปวดแต่มาจากความปลื้ม

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาราม[ārām] (n) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment
เบิกบาน[boēkbān] (v) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits  FR: être radieux ; être heureux
เบิกบาน[boēkbān] (adv) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily  FR: joyeusement
ชื่น[cheūn] (adj) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing  FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[cheūnjai] (adj) EN: glad ; delighted  FR: ravi ; enchanté
ชุ่มชื่น[chumcheūn] (v) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry  FR: être ravi ; être content
ดีใจ[dījai] (v) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful  FR: être heureux ; être content
ดีใจ[dījai] (adj) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous  FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
เอม[ēm] (adj) EN: delightful ; sweet
อิ่มเอม[im-ēm] (v, exp) EN: be delighted ; be pleased

CMU Pronouncing Dictionary
DELIGHT D IH0 L AY1 T
DELIGHTS D IH0 L AY1 T S
DELIGHTED D IH0 L AY1 T AH0 D
DELIGHTED D IH0 L AY1 T IH0 D
DELIGHTFUL D IH0 L AY1 T F AH0 L
DELIGHTING D IH0 L AY1 T IH0 NG
DELIGHTFULLY D IH0 L AY1 T F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
delight (v) dˈɪlˈaɪt (d i1 l ai1 t)
delights (v) dˈɪlˈaɪts (d i1 l ai1 t s)
delighted (v) dˈɪlˈaɪtɪd (d i1 l ai1 t i d)
delightful (j) dˈɪlˈaɪtfəl (d i1 l ai1 t f @ l)
delighting (v) dˈɪlˈaɪtɪŋ (d i1 l ai1 t i ng)
delightedly (a) dˈɪlˈaɪtɪdliː (d i1 l ai1 t i d l ii)
delightfully (a) dˈɪlˈaɪtfəliː (d i1 l ai1 t f @ l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
乐趣[lè qù, ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ, / ] delight; pleasure; joy, #5,570 [Add to Longdo]
心甘情愿[xīn gān qíng yuàn, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] delighted to (do sth, 成语 saw); perfectly happy to do; most willing to do, #16,244 [Add to Longdo]
欢天喜地[huān tiān xǐ dì, ㄏㄨㄢ ㄊㄧㄢ ㄒㄧˇ ㄉㄧˋ, / ] delighted; wild with joy; lit. pleased with heaven, happy with earth (成语 saw), #33,168 [Add to Longdo]
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, ] delighted; pleased, #160,855 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Vergnügen { n }; Freude { f }; Entzücken { n }; Wonne { f } | zu meiner Freude | Vergnügen finden andelight | to my delight | to take delight in [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
うれしい悲鳴;嬉しい悲鳴[うれしいひめい, ureshiihimei] (exp, n) shriek of delight; cry of joy [Add to Longdo]
一人悦に入る[ひとりえつにいる, hitorietsuniiru] (exp, v5r) to be pleased with oneself; to chuckle with delight [Add to Longdo]
悦ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyful; gratifying [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) pleasure; delight; enjoyment [Add to Longdo]
快事[かいじ, kaiji] (n) pleasure; delight [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) joy; enjoyment; delight; pleasure [Add to Longdo]
歓喜[かんき, kanki] (n, vs) delight; great joy; (P) [Add to Longdo]
歓然[かんぜん, kanzen] (adv-to, adj-t) (arch) delighted; overjoyed [Add to Longdo]
喜ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyous; happy; (P) [Add to Longdo]
喜ばす(P);悦ばす[よろこばす, yorokobasu] (v5s) to delight; to give pleasure; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0789 seconds, cache age: 10.759 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม