Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ misery แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


49 ผลลัพธ์ สำหรับ misery  M IH1 Z ER0 IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -misery-, *misery*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
misery(n) ความทุกข์ยาก, See also: ความยากแค้น, ความเดือดร้อน, ความลำเค็ญ, ความทุกข์ทรมาน, การไม่มีความสุขอย่างมาก, Syn. suffering, agony, Ant. pleasure, joy, happiness

Hope Dictionary
misery(มิซ'เซอะรี) n. ความทุกข์ยาก, ความยากเข็ญ, ความไม่มีความสุขอย่างมาก, ความเจ็บปวด, Syn. suffering

Nontri Dictionary
misery(n) ความทุกข์ทรมาน, ความยากไร้, ความขัดสน, ความน่าสังเวช

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา The Great Dictator (1940)
Now, our misery can end. ตอนนี้ ความทุกข์ยากของเราจะจบลงแล้ว The Princess Bride (1987)
It means I leave you in anguish, wallowing in freakish misery forever. มันหมายถึงข้าจะทิ้งเจ้าให้จมอยู่กับความเจ็บปวดรวดร้าว เกลือกกลิ้งอยู่ในความทรมานชั่วนิรันดร์ The Princess Bride (1987)
Misery of miseries. สุดยอดวิบากกรรม. Cinema Paradiso (1988)
I spent all my misery years ago. ความทุกข์ฉันหมดไปแล้ว Field of Dreams (1989)
Candy, if you want me to, I'll put that old dog out of his misery right now. แคนดี้ ถ้านายอยากให้ฉันทำ ฉันจะช่วยให้หมาแก่นี่ พ้นทุกข์ตอนนี้เลย Of Mice and Men (1992)
I was taught to desire nothing, to swallow other people's misery and to eat my own bitterness. แม่ถูกสอนให้ไม่ปรารถนาอะไรสักอย่าง ให้กล้ำกลืนความทุกข์ของคนอื่น... และเก็บความขมขื่นของตัวเองเอาไว้กับตัว The Joy Luck Club (1993)
I looked I want to free you of your misery for a little while. ข้าอยากใช้เวลากับท่านสักหน่อย Snow White: A Tale of Terror (1997)
Bring to an end the Soviet empire... and its 70 year experiment of comunism continuing stife in ... regions, along with widespread corruption and economic misery resulting in a virtual tidal wave of crime. the Russian maffia has involved into a world class เกิดคอรัปชั่น และการเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจขึ้นทั่วไป รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม เกิดมาเฟียซึ่งมีเครือค่ายย่อย ๆ ขึ้นในรัสเซีย The Jackal (1997)
Misery is so radiant. ความลำบากมันดียังงี้นี่เอง Platonic Sex (2001)
Your misery is a full score, too. ความลำบากของคุณมันก็เยอะเหมือนกันนะ Platonic Sex (2001)
General Butlers services were also in demand in the United States in the 1930s as president Franklin Delano Roosevelt sought to relieve the misery of the depression through public enterprise and to offer regulation on corporate exploitation and misdeeds. บริการของนายพลบัทเลอร์เป็นที่ต้องการ ในสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ 1930 ด้วย ขณะที่ประธานาธิบดีรูสเวลท์ The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
miseryHe was in the depth of misery.
miseryHis cup of misery was full.
miseryHis illness caused her great misery.
miseryIn her misery Mary looked to her husband for help.
miseryMisery and sorrow accompany war.
miseryMisery loves company.
miseryMisery loves company. [ Proverb ]
miseryMuch misery came about because of the typhoon.
miseryShe tells her tale of misery to everyone she meets.
miseryShe was dropped from the height of happiness into the depth of misery.
miseryThat landslide produced a lot of misery.
miseryThe accompaniments of the war are misery and sorrow.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
วิบากกรรม(n) misery from bad deeds, See also: unjust deed, Syn. กรรมหนัก, Example: กิเลสเป็นเหตุให้เกิดวิบากกรรมอย่างไม่จบไม่สิ้น, Thai Definition: ความลำบากทุกข์ยากจากผลกรรมที่ทำไว้
กาลกิณี(n) misfortune, See also: misery, ill-lucks, adversity, mischance, unfortunate, Syn. โชคร้าย, เสนียด, จัญไร, อวมงคล, Ant. โชคดี, Example: ปีนี้วันศุกร์ถือว่าเป็นกาลกิณีกับวันเสาร์, Thai Definition: ลักษณะที่เป็นอัปมงคล

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
กาลกิณี[kālakinī] (n) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate  FR: heures sombres [ fpl ]
เข็ญ[khen] (n) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship  FR: pauvreté [ f ] ; détresse [ f ] ; souffrance [ f ]
ความทุกข์[khwām thuk] (n) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain  FR: malheur [ m ] ; détresse [ f ] ; souffrance [ f ] ; peine [ f ]
ความทุกข์ยาก[khwām thuk yāk] (n, exp) EN: hardship ; distress ; trouble ; difficulty ; rigor ; adversity ; misery
พ้นทุกข์[phonthuk] (v) EN: be free from suffering ; be delivered from suffering/misery  FR: réchapper ; s'en tirer
ระกำ[rakam] (v) EN: suffering ; misery
ทุกข์[thuk] (n) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering  FR: tristesse [ f ] ; chagrin [ m ] ; peine [ f ] ; amertume [ f ] ; misère [ f ] ; douleur [ f ] ; souffrance [ f ] ; détresse [ f ] ; tourment [ m ] ; désolation [ f ]
วิบาก[wibāk] (n) EN: hardship ; suffering ; misery ; pain ; consequence of one's action ; tribulation
วิบากกรรม[wibākkam] (n) EN: misery from bad deeds

CMU Pronouncing Dictionary
MISERY M IH1 Z ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
misery (n) mˈɪzəriː (m i1 z @ r ii)

DING DE-EN Dictionary
Elendsindex { m }misery index [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ミゼリーインデックス[mizeri-indekkusu] (n) misery index [Add to Longdo]
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P) [Add to Longdo]
塗炭[とたん, totan] (n) misery; distress [Add to Longdo]
塗炭の苦しみ[とたんのくるしみ, totannokurushimi] (exp, n) misery; distress [Add to Longdo]
無残(P);無惨;無慚;無慙[むざん, muzan] (adj-na, n) cruelty; atrocity; cold-bloodedness; tragedy; misery; (P) [Add to Longdo]
憂い事;憂事[うれいごと, ureigoto] (n) bitter experience; misery; distress; grief; sad thoughts [Add to Longdo]
憂き目(P);憂目[うきめ, ukime] (n) bitter experience; misery; distress; grief; sad thoughts; hardship; (P) [Add to Longdo]
憂身[うきみ, ukimi] (n) life of misery [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1253 seconds, cache age: 28.619 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม