joy แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


128 ผลลัพธ์ สำหรับ joy  JH OY1
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -joy-, *joy*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
joy(n) ความปีติยินดี, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ, ความสุขสบายใจ, ความดีใจ, ความเบิกบานใจ, See also: ecstasy

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
joy(n) ความสุขสันต์, See also: ความสุขสำราญ, ความผาสุก, ความเบิกบาน, ความสุขใจ, Syn. delight, pleasure, bliss, Ant. sadness, sorrow
joy(n) สิ่งที่ทำให้รู้สึกเป็นสุข, Syn. delight
joybox(sl) เปียโน
joyful(adj) ที่เปี่ยมไปด้วยความสุข, See also: เต็มไปด้วยความร่าเริง, เต็มไปด้วยความเบิกบาน, เต็มไปด้วยความสดใส, Syn. joyous, happy, elated, Ant. sad, unhappy
joyous(adj) สนุกสนาน, See also: เบิกบาน, มีความสุข, Syn. joyful, merry, Ant. joyless, sad, unhappy
joyless(adj) ที่ไม่มีความสุข, See also: ที่ไม่ร่าเริง, ที่ไม่เบิกบานใจ, ที่ไม่สนุกสนาน, Syn. miserable, sad, depressed, Ant. joyous, joyful, merry
joyfully(adv) อย่างมีความสุข, See also: อย่างเริงร่า, อย่างสนุกสนาน, Syn. happily, cheerfully, Ant. unhappily
joystick(n) คันบังคับทิศทางเครื่องบิน
joystick(n) คันบังคับสำหรับเล่นเกมคอมพิวเตอร์
joy juice(sl) เหล้า, See also: สุรา

Hope Dictionary
joy(จอย) { joyed, joying, joys } n. ความปีติยินดี, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ, ความสุขสบาย. vi. รู้สึกปีติยินดี, ดีใจ, เบิกบานใจ, Syn. ecstasy
joyful(จอย'ฟูล) adj. ปีติยินดี, ปลื้มปีติ, ดีอกดีใจ, เบิกบานใจ, รื่นเริง, ซึ่งทำให้มีความสุข., See also: joyfulness n. ดูjoyful
joyless(จอย'ลิส) adj. ไม่มีความสุข, ไม่รื่นเริง, เศร้า, หดหู่ใจ, หม่นหมอง
joyous(จอย'เอิส) adj. เบิกบานใจ, ปลื้มปีติ, ดีอกดีใจ, รื่นเริง., See also: joyousness n., Syn. merry, festive
joystickก้านควบคุม <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีสายเสียบต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปลายทาง (terminal) มีคันโยก ทำหน้าที่เหมือนเมาส์ หมุนได้เป็นวงรอบ ใช้ควบคุมการเคลื่อนตัวไปในทิศทางต่าง ๆ ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ไปสู่จุดต่าง ๆ บนจอภาพ นำมาใช้กับการเล่นเกมเท่านั้น
enjoy(เอนจอย') { enjoyed, enjoying, enjoys } v. ชอบ, พอใจ, สนุก, สำราญใจ.
enjoyableadj. น่าสนุก, น่าเพลิดเพลิน, สนุก, สำราญใจ., See also: enjoyably adv. ดูenjoyable, Syn. agreeable
enjoyment(เอนจอย'เมินทฺ) n. ความสนุกสนาน, ความเพลิดเพลิน, แหล่งหรือสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินหรือสนุกสนาน, Syn. pleasure

Nontri Dictionary
joy(n) ความยินดี, ความปีติ, ความสนุกสนาน, ความรื่นเริง
joyful(adj) ยินดี, ปีติ, สนุกสนาน, ร่าเริง, รื่นเริง, เบิกบานใจ
joyless(adj) ไม่ยินดี, ทุกข์, เศร้าโศก, ไม่สนุกสนาน, ไม่ร่าเริง
joyous(adj) ยินดี, ปีติ, สนุกสนาน, ร่าเริง, เบิกบาน
enjoy(vt) ทำให้เพลิดเพลิน, ทำให้สนุกสนาน, ทำให้พอใจ
enjoyable(adj) น่าเพลิดเพลิน, พอใจ, น่าสนุกสนาน, สำราญใจ
enjoyment(n) ความเพลิดเพลิน, ความสนุกสนาน, ความพอใจ
overjoy(vt) ทำให้ดีใจมาก, ทำให้เป็นปลื้ม

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
joystickก้านควบคุม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joystickก้านควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Joyความร่าเริง [TU Subject Heading]
Joy and Pleasureอารมณ์สนุกสนานรื่นเริง [การแพทย์]
Joystickก้านควบคุม [คอมพิวเตอร์]
Joystickก้านควบคุม [เทคโนโลยีการศึกษา]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
joy ride(คำแสลง) การขับรถเพื่อการสนุกสนานโดยขาดความระมัดระวัง, การขับรถที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ(มักเป็นรถที่ขโมยมา)
joyride(n) การขับรถเรื่อยเปื่อย
joyriding(n) การขโมยรถคนอื่นไปขับเล่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All you have to do is sing Beethoven's Ode to Joy from the 9th symphony. ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือการร้อง เพลงของ เบโธเฟน บทกวีที่มีชื่อเสียงจากความสุข ซิมโฟนี 9 ที่ดีกว่า Help! (1965)
Musketeer Juniper, a joy to have on any team, one of the original BEFs. หนึ่งใน บีอีเอฟ เดิม สิ่งที่พวกเขาคิดจริงๆของฉัน How I Won the War (1967)
Pepperland is a tickle of joy on the blue belly of the universe. เปเปอแลนด คือคันของความสุข บนท้องสีฟ้าของจักรวาล Yellow Submarine (1968)
I can't find the words to truly express my joy at the rekindling of our association. ผมบรรยายไม่ถูกเลย ว่าดีใจแค่ไหน ...ที่เราจะได้ร่วมงานกันอีก Blazing Saddles (1974)
Let's follow Signora Maggi's example, giving our dear President the joy of seeing his dream come true ให้'ของปฏิบัติตามมาดามตัวอย่างของ Maggi , \ Ngiving แด่ของเราประธานาธิบดี... ...ความปีติยินดีของเห็น dream come ของเขา . ถูกต้อง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And you will do it with joy or not do it at all. และต้องทำด้วยความยินดี ไม่งั้นก็อย่าทำ Gandhi (1982)
I cry for joy and sadness. ฉันร้องไห้ด้วยค- วามสุขและความเศร้า Idemo dalje (1982)
"the only joy she found was in her daily ride." ความสุขอย่างเดียวที่เธอมี ก็คือช่วงเวลาที่เธอขี่ม้า The Princess Bride (1987)
The passion to build has cooled and the joy of reconstruction forgotten, and now it's just a garbage heap made up of hedonistic fools. หนทางแห่งการสร้างสรรค์มันช่างเยี่ยมยอด และ เพลิดเพลินไปกับการประกอบเรื่องราวใหม่ และ ตอนนี้มันกลายเป็นขยะที่สร้างขึ้นมากมาย จากความพอใจบนความโง่เขลา Akira (1988)
I wish you joy of the milk-blooded coward, Cathy. ฉันหวังให้เธอมีความสุขกับ เด็กขี้ขลาดไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมนะ แคทธี Wuthering Heights (1992)
My mother started the Joy Luck Club, having met all these women in church,  แม่ของฉันเริ่มตั้งจอยลักค์คลับขึ้น จากที่ได้พบกับผู้หญิงเหล่านี้ในโบสถ์ The Joy Luck Club (1993)
Their connection with each other had more to do with hope than joy or luck. ความสัมพันธ์ของพวกเธอแต่ละคน มีมากกว่าแค่ความหวัง... มากกว่าความสุขหรือโชคดี The Joy Luck Club (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
joyAll the students shouted with joy.
joyAnd then one day the boy came back and the tree shook with joy and she said, "Come, boy, climb up my trunk and swing from my branches and be happy."
joyAnyone who is unwilling to read does not understand the joy of reading.
joyA smile may convey understanding, joy, or an appreciation of humor.
joyA thing of beauty is a joy for ever.
joyAt last they experienced the joy of victory.
joyBeing told the news, she jumped for joy.
joyBob brought such good news that they jumped up with joy.
joyBob was beside himself with joy.
joyCan we find joy in spite of suffering and death?
joyEverybody shouted for joy.
joyEveryone shouted for joy when they heard the news.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อย่างสนุก(adv) joyfully, See also: merrily, cheerfully, Syn. อย่างเบิกบาน, อย่างสนุกสนาน, Ant. อย่างเบื่อหน่าย, Example: พวกเราขอขอบคุณน้องเจนี่ ที่วันนี้พาเราไปเดินซื้อของกันอย่างสนุก
เบิกบานใจ(adv) joyfully, See also: elatedly, Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส, Example: ผมเห็นเธอยิ้มอย่างเบิกบานใจแล้วก็พลอยมีความสุขไปด้วย, Thai Definition: รู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส
เพลิน(adv) jubilantly, See also: joyously, merrily, Syn. เพลิดเพลิน, Example: ฉันเดินซื้อของเพลินจนลืมเวลานัดหมาย, Thai Definition: อย่างสนุกสบายใจ, อย่างที่ไม่น่าเบื่อ
ปิติ(n) joy, See also: gladness, happiness, delight, pleasure, elation, Syn. ยินดี, ปลาบปลื้ม, ดีใจ, ปีติ, Ant. โศกเศร้า, โทมนัส, Example: พ่อแม่เต็มไปด้วยความปิติที่ลูกสาวสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาลได้
แป้น(adv) merrily, See also: joyfully, broadly, Syn. แฉ่ง, บาน, Example: เธอยิ้มแป้นเข้ามาหาผม
แป้น(adv) merrily, See also: joyfully, Syn. แฉ่ง, บาน, Example: เธอยิ้มแป้นเข้ามาหาผม, Thai Definition: ลักษณะที่ยิ้มทำแก้มบาน
เริงร่า(adv) joyfully, See also: jovially, cheerfully, playfully, Example: เธอเต้นเริงร่าด้วยความปีติยินดีเข้าไปกลางวง
เริงร่า(adj) joyful, See also: cheerful, happy, Example: เขาได้ยินเสียงเริงร่าดีใจของเด็กๆ เมื่อได้ของเล่นใหม่
อานันท์(n) joy, See also: delight, pleasure, happiness, enjoyment, Syn. อานนท์, ความเพลิดเพลิน, ความยินดี, ความปลื้มใจ
อานนท์(n) joy, See also: delight, pleasure, happiness, enjoyment, Syn. อานันท์, ความเพลิดเพลิน, ความยินดี, ความปลื้มใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาราม[ārām] (n) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment
ใบบุญ[baibun] (n) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit  FR: protection [ f ]
บันเทิง[banthoēng] (v) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy  FR: distraire ; divertir ; égayer
เบิกบาน[boēkbān] (v) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits  FR: être radieux ; être heureux
เบิกบาน[boēkbān] (adv) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily  FR: joyeusement
ชื่น[cheūn] (adj) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing  FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชอบ[chøp] (v) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy  FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชุ่มชื่น[chumcheūn] (v) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry  FR: être ravi ; être content
ด่าสนุก[dā sanuk] (v, exp) EN: enjoy scolding others
ดีใจ[dījai] (adj) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous  FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait

CMU Pronouncing Dictionary
JOY JH OY1
JOYE JH OY1
JOYS JH OY1 Z
JOYAL JH OY1 AH0 L
JOYCE JH OY1 S
JOYNT JH OY1 N T
JOY'S JH OY1 Z
JOYING JH OY1 IH0 NG
JOYFUL JH OY1 F AH0 L
JOYNES JH OY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
Joy (n) ʤˈɔɪ (jh oi1)
joy (v) ʤˈɔɪ (jh oi1)
joys (v) ʤˈɔɪz (jh oi1 z)
Joyce (n) ʤˈɔɪs (jh oi1 s)
joyed (v) ʤˈɔɪd (jh oi1 d)
joyful (j) ʤˈɔɪfəl (jh oi1 f @ l)
joying (v) ʤˈɔɪɪŋ (jh oi1 i ng)
joyous (j) ʤˈɔɪəs (jh oi1 @ s)
joyless (j) ʤˈɔɪləs (jh oi1 l @ s)
joy-ride (n) ʤˈɔɪ-raɪd (jh oi1 - r ai d)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[huān, ㄏㄨㄢ, / ] joyous; happy; pleased #5,204 [Add to Longdo]
欢喜[huān xǐ, ㄏㄨㄢ ㄒㄧˇ,   /  ] joyful #9,148 [Add to Longdo]
愉悦[yú yuè, ㄩˊ ㄩㄝˋ,   /  ] joyful; cheerful; delighted #10,268 [Add to Longdo]
[xuè, ㄒㄩㄝˋ, / ] joy; to joke; to banter; to tease; to mock; Taiwan pr. nüe4 #20,624 [Add to Longdo]
[xǐ, ㄒㄧˇ, ] joy #22,613 [Add to Longdo]
喜乐[xǐ lè, ㄒㄧˇ ㄌㄜˋ,   /  ] joy #27,850 [Add to Longdo]
[kǎi, ㄎㄞˇ, / ] joyful; kind #32,414 [Add to Longdo]
悲欢离合[bēi huān lí hé, ㄅㄟ ㄏㄨㄢ ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ,     /    ] joys and sorrows; partings and reunions; the vicissitudes of life #34,483 [Add to Longdo]
得意洋洋[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ,    ] joyfully satisfied; to be immensely proud of oneself; proudly; an air of complacency #35,129 [Add to Longdo]
先睹为快[xiān dǔ wèi kuài, ㄒㄧㄢ ㄉㄨˇ ㄨㄟˋ ㄎㄨㄞˋ,     /    ] joy of first experience (成语 saw); the pleasure of reading sth for the first time #41,541 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Freude { f } (über)joy (at) [Add to Longdo]
Joystick { m } [ comp. ]joystick [Add to Longdo]
Schwarzfahrt { f }joy ride [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
joyeux anniversaire(n) สุขสันต์วันเกิด

EDICT JP-EN Dictionary
楽しみ(P);愉しみ[たのしみ, tanoshimi] (adj-na, n) (1) (See 御楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby; (2) (See 楽しみにする) anticipation; looking forward to; (P) #562 [Add to Longdo]
女優[じょゆう, joyuu] (n, adj-no) actress; (P) #801 [Add to Longdo]
余り(P);餘り(oK)[あまり(P);あんまり(P), amari (P); anmari (P)] (adj-na, adv, adj-no, n, n-suf) (1) (uk) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (adv, adj-no) (3) surplus; excess; fullness; too much; (adv) (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over; (P) #5,591 [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) pleasure; delight; enjoyment #6,189 [Add to Longdo]
幸福[こうふく, koufuku] (adj-na, n) (mainly literary) happiness; blessedness; joy; well-being; (P) #6,516 [Add to Longdo]
楽しむ(P);楽む(io)[たのしむ, tanoshimu] (v5m) to enjoy (oneself); (P) #8,282 [Add to Longdo]
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P) #9,024 [Add to Longdo]
楽しい(P);愉しい;娯しい(iK)[たのしい, tanoshii] (adj-i) enjoyable; fun; (P) #9,943 [Add to Longdo]
レバー[reba-] (n) (1) lever; joystick; (2) { food } (See 肝臓) liver; (P) #12,344 [Add to Longdo]
楽しめる[たのしめる, tanoshimeru] (v1) to be able to enjoy #12,448 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ジョイスティック[じょいすていっく, joisuteikku] joy stick [Add to Longdo]
操作棒[そうさぼう, sousabou] joy stick [Add to Longdo]
排除要素[はいじょようそ, haijoyouso] exclusions [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
女優[じょゆう, joyuu] Schauspielerin [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0559 seconds, cache age: 6.996 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม