Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ Zen แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


150 ผลลัพธ์ สำหรับ zen  Z EH1 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -zen-, *zen*
Possible hiragana form: ぜん

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
benzene(n) สารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนอย่างละหกอะตอม

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
Zen(n) นิกายเซนในพุทธศาสนา
zenith(n) จุดสุดยอด, See also: จุดสุดขีด, จุดสำคัญที่สุด, Syn. top, pinnacle, summit

Hope Dictionary
zen(เซน) n. พุทธศาสนานิกายเซน เน้นการรู้แจ้งโดยวิธีตรงและการนั่งวิปัสสนา., See also: Zenic adj. Zenist n.
zenith(ซี'นิธ) n. จุดสุดยอด, จุดสุดขีด, จุดสูงสุดตรงศีรษะบนท้องฟ้า, See also: zenithal adj.
azobenzene(แอส'โซเบนซีน) สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตสีย้อมและเป็นยาฆ่าแมลง
benzene(เบน'ซีน) n. น้ำมันติดไฟได้ง่ายชนิดหนึ่ง, Syn. benzol
brazen(เบร'เซิน) { brazened, brazening, brazens } adj. ทำด้วยทองเหลือง, หน้าด้าน, ไร้ความอาย vt. กระทำอย่างไร้ยางอาย, See also: brazenness n. ดูbrazen
brazen-faced(เบร'เซินเฟสทฺ) adj. หน้าด้าน, ไร้ยางอาย
citizen(ซิท'ทิเซิน) n. พลเมือง, ชาวเมือง, ประชากร, See also: citizenly adj.
citizenryn. ประชากรทั้งหลาย, พลเรือนทั้งหลาย
citizenship(ซิท'ทิเซินชิพ) n. ฐานะประชากร, สัญชาติ, คุณธรรมของประชากร
citizenty(ซิท'ทิเซินรี) n. ประชากรทั้งหลาย

Nontri Dictionary
zenith(n) ยอดสูงสุด, จุดสุดยอด, จุดสูงสุด
benzene(n) น้ำมันเบนซิน
brazen(adj) ทำด้วยทองเหลือง, หน้าด้าน, ทะลึ่ง
citizen(n) ประชากร, ชาวเมือง, พลเมือง, ประชาชน, คนในบังคับ
citizenship(n) การเป็นพลเมือง, สิทธิของประชากร, สัญชาติ
cozen(vt) โกง, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ล่อลวง, หลอกต้ม
cozenage(n) การโกง, การหลอกลวง, การต้มตุ๋น, การล่อลวง, การหลอกต้ม
denizen(n) พลเมือง, ผู้พักพิง, ผู้อยู่อาศัย,  ผู้พำนัก
dozen(n โหล, จำนวน) 12
frozen(vi pp ของ) freeze

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Zeno's paradoxesปฏิทรรศน์ของซีโน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
zenske pesmeลำนำเซนสเกียเพสเมีย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Zen Buddhismนิกายเซ็น [TU Subject Heading]
Zen literatureวรรณกรรมเซ็น [TU Subject Heading]
Zen poetryกวีนิพนธ์เซ็น [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
zengเป็นคำที่แสดงถึงอาการเซ็ง ไม่พอใจ, Syn. zeng hiahia

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was the Zen master. ฮัลโหล? ครับผม, ผมคือนักสืบสเติร์น Fight Club (1999)
It's Zen style that's it lately. นี่เป็นสไตล์เซน รุ่นล่าสุดเลยใช่มั๊ย Love So Divine (2004)
You're the fucking Zen master. คุณเป็นผู้รอบรู้นี่ คิดเอาเองสิ That Night, a Forest Grew (2007)
This is my private area, my place of Zen and peace. นี่มันที่ส่วนตัวผม ที่แห่งความสงบ และสันตินะ Transformers (2007)
you hear the joke about the zen master who ordered a hot dog? เคยได้ยินเรื่องตลก ของศาสดาแห่ง เซน ไหม ที่เขา จะสั่ง ฮ๊อทดอก Next (2007)
My mother told me, "Never go to a party empty-handed" so I went to the Zen Eatery and got a selection of cookies. ใช่ แม่ฉันสอนมาว่า"อย่าไปงานคนอื่นมือเปล่า" ฉันก็เลยไปที่ร้านอาหารเซ็น แล้วก็ซื้อคุ้กกี้มานิดหน่อย ไม่ล่ะ ขอบคุณ Music and Lyrics (2007)
The Zen dude is correctamondo. ไอ้หนุ่มเซ็นพูดถูก Snow Buddies (2008)
Buddha. As in the Zen master? บุ๊ดดา เหมือนศาสดา ของเซ็นน่ะเหรอ Snow Buddies (2008)
Namaste, Zen sled master. นมัสเต ท่านศาสดาแห่งล้อเลื่อน Snow Buddies (2008)
Zen koans and bible quotes. ปรัชญาแบบเซ็น ข้อความในไบเบิล Samson & Delilah (2008)
That's a pretty zen attitude. นั่นมันดูจะเป็นความคิดเห็นที่ง่ายไปหน่อยนะ Self Made Man (2008)
No, it means you're either a Zen Master... or you're carrying something very special. ไม่ นั่นหมายถึงว่าท่านทั้งสองเป็นปรมาจารย์ หรือว่าท่านกำลังปกป้องบางสิ่งที่สำคัญอยู่ The Forbidden Kingdom (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zenHe sat in Zen meditation.
zenHis fame was at its zenith at that time.
zenThey say Zen cultivates our mind.
zenWhat? A little soup and celery is all I get? I'm not a Zen monk. I can't survive on an austerity diet like this.
zenZen's latest mission is to save the Earth from ecological destruction at the hands of a plant-destroying madman.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เซน(n) Zen, See also: a form of Buddhism which originated in China and was developed in Japan, stating that one, Syn. นิกายเซน, Example: นิกายเซน มีแหล่งกำเนิดในเอเชียใต้, Thai Definition: นิกายหนึ่งในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน แพร่หลายในจีนและญี่ปุ่น เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุความรู้แจ้งอย่างฉับพลัน โดยการทำสมาธิและใช้ปัญญาขบคิดปริศนาธรรม

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาหารแช่แข็ง[āhān chāe khaeng] (x) EN: frozen food  FR: nourriture surgelée [ f ] ; repas surgelé [ m ]
อาณาประชาราษฎร์[ānāprachārāt] (n) EN: citizens ; people ; subjects  FR: citoyen [ m ] ; sujet [ m ]
เบนซิน[bensin] (n) EN: benzene ; benzine  FR: benzène [ m ] ; benzine [ f ]
แช่เย็น[chaēyen] (adj) EN: chilled ; frozen
ชาว[chāo] (n) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people  FR: habitant [ m ] ; citoyen [ m ] ; résident [ m ] ; nationaux [ mpl ] ; peuple [ m ]
ชาวโลก[chāo lōk] (n) EN: citizen of the world ; people of the earth  FR: citoyen du monde [ m ] ; citoyenne du monde [ f ] ; terrien [ m ] ; terrienne [ f ]
เอกชน[ēkkachon] (n) EN: individual ; private citizen ; person  FR: individu [ m ] ; privé [ m ] ; particulier [ m ]
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (adv) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly  FR: ouvertement ; manifestement
ไก่แช่แข็ง[kai chaēkhaeng] (n, exp) EN: frozen chicken  FR: poulet surgelé [ m ]
ครึ่งโหล[khreung lō] (n, exp) EN: half a dozen  FR: demi-douzaine [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
ZEN Z EH1 N
ZENT Z EH1 N T
ZENO Z EY1 N OW0
ZENZ Z EH1 N Z
ZENG Z EH1 NG
ZENS Z EH1 N Z
ZENK Z EH1 NG K
ZENA Z IY1 N AH0
ZENAS Z IY1 N AH0 Z
ZENIA Z EY1 N IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary
Zen (n) zˈɛn (z e1 n)
zenith (n) zˈɛnɪθ (z e1 n i th)
zeniths (n) zˈɛnɪθs (z e1 n i th s)
zenithal (j) zˈɛnɪθəl (z e1 n i th @ l)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
怎么[zěn me, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙, / ] how?; what?; why?, #203 [Add to Longdo]
增加[zēng jiā, ㄗㄥ ㄐㄧㄚ, ] to raise; to increase, #315 [Add to Longdo]
增长[zēng zhǎng, ㄗㄥ ㄓㄤˇ, / ] grow; increase, #318 [Add to Longdo]
[zēng, ㄗㄥ, ] surname Zeng; great-grand (father), #450 [Add to Longdo]
怎样[zěn yàng, ㄗㄣˇ ㄧㄤˋ, / ] how; why, #1,279 [Add to Longdo]
增强[zēng qiáng, ㄗㄥ ㄑㄧㄤˊ, / ] to increase; to strengthen, #1,352 [Add to Longdo]
[zēng, ㄗㄥ, ] to increase; to expand; to add, #1,415 [Add to Longdo]
怎么办[zěn me bàn, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄅㄢˋ, / ] what's to be done, #2,359 [Add to Longdo]
怎么样[zěn me yàng, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, / ] how?; how about?; how was it?; how are things?, #2,537 [Add to Longdo]
[zěn, ㄗㄣˇ, ] how, #2,714 [Add to Longdo]

Longdo Approved JP-TH
全部[ぜんぶ, zenbu] (n) ทั้งหมด, Syn. 全て
前半[ぜんぱん, zenpan] ครึ่งแรก
全体[ぜんたい, zentai] (n) ทั้งหมด

Longdo Unapproved JP-TH
全員[ぜんいん, zen'in] (n) ทุกคน, สมาชิกทุกคน, สมาชิกทั้งหมด

Saikam JP-TH-EN Dictionary
全社[ぜんしゃ, zensha] TH: ทั้งบริษัท  EN: whole company
前者[ぜんしゃ, zensha] TH: อย่างแรก, ตัวแรก(ของที่พูดถึงก่อน)  EN: the former
全部[ぜんぶ, zenbu] TH: ทั้งหมด  EN: all
全国[ぜんこく, zenkoku] TH: ทั่วประเทศ  EN: country-wide
全国[ぜんこく, zenkoku] TH: ทั้งประเทศ  EN: whole country
全国[ぜんこく, zenkoku] TH: ระดับชาติ  EN: national
前方[ぜんぽう, zenpou] TH: ด้านหน้าของผู้พูด  EN: forward
前方[ぜんぽう, zenpou] TH: ข้างหน้า  EN: frontward
前期[ぜんき, zenki] TH: ภาคแรก
前回[ぜんかい, zenkai] TH: ครั้งก่อน

Longdo Approved DE-TH
Zentrum(n) |das, pl. Zentren| จุดศูนย์กลาง, ใจกลางเมือง
Prozent(n) |das| ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์
Vorsitzende(n) |der/die, pl. Vorsitzende| ประธาน (ทั้งชายและหญิง)
ganzen(adj) See also: ganz
setzenตั้ง |setzte, gesetzt|
setzenนั่ง |setzte, gesetzt| เช่น Setzen Sie sich นั่งลงสิครับ
putzen(vt) |putzte, hat geputzt| ปัดฝุ่น
putzen(vt) |putzte, hat geputzt| ทำความสะอาด ขัดถู
sitzen(vi) |saß, hat gesessen| นั่งอยู่ อยู่ในอาการนั่ง
sich setzen(vt) |setzte sich, hat sich gesetzt| นั่งลง, กำลังนั่งลง เช่น Er setzte sich zu uns im Restaurant. เขานั่งลงกับพวกเราในร้านอาหาร

DING DE-EN Dictionary
zentrale Abwasserbeseitigung { f }central sewage treatment [Add to Longdo]
zentrale Abwasserbeseitigung { f }central sewerage provisions [Add to Longdo]
Zenit { m }; Höhepunkt { m } | im Zenitzenith | at the zenith [Add to Longdo]
Zenitdistanz { f }zenith distance [Add to Longdo]
Zensor { m }; Zensorin { f }censor [Add to Longdo]
Zensur { f } | Zensur der Presse | der Zensur unterliegen | Zensur abschaffen | der Zensur zum Opfer fallencensorship | press censorship; censorship of the press | to be subject to censorship | to abolish censorship | to fall victim to the censors [Add to Longdo]
Zensur { f }; Schulnote { f }; Note { f } | hervorragend (Zensur 1+) | sehr gut (Zensur 1) | gut (Zensur 2) | befriedigend (Zensur 3) | genügend (Zensur 4) | mangelhaft (Zensur 5) | ungenügend (Zensur 6)mark; grade [ Am. ] | excellent | very good | good | satisfactory | adequate | fail; inadequate | fail; inadequate [Add to Longdo]
Zentaur { m }centaur [Add to Longdo]
Zentigramm { n } | Zentigramme { pl }centigram | centigrams [Add to Longdo]
Zentimeter { n }centimeter [ Am. ]; centimetre [ Br. ] [Add to Longdo]
Zentner { m } | britischer Zentner (ca. 50, 8 kg) | amerikanischer Zentner (ca. 45, 36 kg)metric hundredweight | (long) hundredweight [ Br. ] | (short) hundredweight [ Am. ] [Add to Longdo]
Zentnerlast { f }heavy burden [Add to Longdo]
Zentrale { f }; Hauptstelle { f }central office [Add to Longdo]
Zentraleinheit { f }central processing unit [Add to Longdo]
Zentralbank { f }Central Bank [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to, adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to, adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
いけしゃあしゃ[ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly [Add to Longdo]
いけしゃあしゃあ[ikeshaashaa] (adv, adv-to) brazenly [Add to Longdo]
うっ血性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
おめおめ[omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
おわら風の盆[おわらかぜのぼん, owarakazenobon] (n) Owara-Kaze-no-Bon Festival (Toyama) [Add to Longdo]
お膳[おぜん, ozen] (n) (uk) four-legged tray for festive food [Add to Longdo]
お祖父さん(P);御祖父さん;お爺さん;御爺さん[おじいさん, ojiisan] (n) (1) (usu. お祖父さん) (See 祖父さん) grandfather; (2) (usu. お爺さん) male senior-citizen; (P) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
データの完全性[データのかんぜんせい, de-ta nokanzensei] data integrity [Add to Longdo]
データの保全性[データのほぜんせい, de-ta nohozensei] data integrity [Add to Longdo]
データ完全性[データかんぜんせい, de-ta kanzensei] data integrity [Add to Longdo]
データ処理システムの安全保護[データしょりシステムのあんぜんほご, de-ta shori shisutemu noanzenhogo] data processing system security, computer system security [Add to Longdo]
トラヒック全体[トラヒックぜんたい, torahikku zentai] total traffic [Add to Longdo]
ネットワーク全体[ネットワークぜんたい, nettowa-ku zentai] entire network [Add to Longdo]
プレゼンテーションコンテキスト[ぷれぜんてーしょんこんてきすと, purezente-shonkontekisuto] presentation context [Add to Longdo]
プレゼンテーションコンテキスト識別[プレゼンテーションコンテキストしきべつ, purezente-shonkontekisuto shikibetsu] presentation context identification [Add to Longdo]
プレゼンテーションコンテキスト識別子[プレゼンテーションコンテキストしきべつし, purezente-shonkontekisuto shikibetsushi] presentation context identifier [Add to Longdo]
プレゼンテーションデータ値[プレゼンテーションデータち, purezente-shonde-ta chi] presentation data value [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
中央[ちゅうおう, chuuou] Zentrum [Add to Longdo]
中央部[ちゅうおうぶ, chuuoubu] Zentrum, Mitte [Add to Longdo]
中心[ちゅうしん, chuushin] Zentrum, Mittelpunkt [Add to Longdo]
中枢[ちゅうすう, chuusuu] Zentrum [Add to Longdo]
全体[ぜんたい, zentai] Gesamtheit, vollstaendig, allgemein [Add to Longdo]
全力[ぜんりょく, zenryoku] die_ganze_Kraft, alle_Kraefte [Add to Longdo]
全国[ぜんこく, zenkoku] das_ganze_Land [Add to Longdo]
全快[ぜんかい, zenkai] voellige_Genesung [Add to Longdo]
全然[ぜんぜん, zenzen] ueberhaupt_nicht, vollkommen [Add to Longdo]
全焼[ぜんしょう, zenshou] voellig_abbrennen [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1368 seconds, cache age: 16.214 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม