Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ top แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


173 ผลลัพธ์ สำหรับ top  T AA1 P
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -top-, *top*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
laptop(n, jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา, See also: notebook
to be on the top of the worldเป็นสำนวนแปลได้สองแบบ คือ มีความสุขอย่างล้นหลาม มีความสุขที่สุด หรือประสบความสำเร็จอย่างสูง
cherry on topของพิเศษ, สิ่งพิเศษ เช่น All of a sudden, the awards come along and it's like a cherry on top of a great season.
tube top(n) เสื้อเกาะอก เช่น This seamless tube top is made with a delicately soft microfibre that gently caresses your body like a second skin.
halter top(n) เสื้อคล้องคอ เช่น This backless halter top features back ribbing and straps that tie at the neck for the best fit.
estoppel(n) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก เช่น That decision was based on the legal concept of estoppel.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
top(sl) สุดยอด, See also: เจ๋งเป้ง
top(n) จุดสูงสุด, See also: ตำแหน่งสูงสุด, Syn. peak, summit, head, tip, apex
top(n) ด้านบน, See also: พื้นผิวด้านบน
top(n) ฝา, See also: ที่ปิด
top(n) เสื้อ (โดยเฉพาะของสตรี)
top(n) ตำแหน่งหน้าที่หรือคนในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงสุด
top(n) ส่วนที่ดีที่สุด
top(n) ส่วนเริ่มต้น
top(n) ส่วนบนสุดของศีรษะ
top(n) หลังคารถ

Hope Dictionary
top(ทอพ) n. ส่วนบน, ยอด, บน, มุมบน, ข้างบน, ด้านบน, หลังคา, ฝา, ประทุน, หัว, ส่วนแรกสุด adj. บน, ยอด, สูงสุดยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, ชั้นนำ, หัวหน้า vi. ขึ้นเหนือ, เพิ่ม, ติดตาม, ควบคุมได้สมบูรณ์ adj. บน, ยอด, สูงสุดยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, ชั้นนำ, หัวหน้า on top ประสบความสำเร็จ, มีชัยชนะ
top bootn. รองเท้ายาวที่หุ้มข้อเท้าสูงขึ้นมา, รองเท้าท้อปบู๊ท
top hitn. เพลงละครหรือภาพยนตร์ยอดนิยม
top-dress(ทอพ'เดรส) vt. ใส่ปุ๋ยที่ผิวพื้นดิน
top-secret(ทอพ'ซีคริท) adj. ลับสุดยอด, ลับเฉพาะ, Syn. top secret
topaz(โท'แพซ) n. บุษราคัม, See also: topazine adj.
topee(โทพี', โท'พี) n. หมวกเหล็กขนาดเบาหรือหมวกกันแดดในอินเดีย
topflight(ทอพ'ไฟลทฺ) adj. ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง, มีความชำนาญ., Syn. first-rate
topfull(ทอพ'ฟูล) adj. เต็มที่, เต็มขอบ
topi(โทพี', โท'พี) n. หมวกเหล็กขนาดเบาหรือหมวกกันแดดในอินเดีย

Nontri Dictionary
top(adj) สูงสุด, ข้างบน, เหนือกว่า, ยอดเยี่ยม
top(adv) อยู่เหนือ, อยู่บนยอด, ต่อยอด, เด็ดยอด
top(n) ยอด, ลูกข่าง, หลังคา, ฝา, ประทุนรถ, กระหม่อม, หัว, หัวกะทิ
TOP top boot(n) รองเท้าหุ้มแข้ง
topaz(n) พลอยสีเหลือง, บุษราคัม
topcoat(n) เสื้อคลุม
topic(n) หัวข้อเรื่อง, ญัตติ, กฎเกณฑ์
topical(adj) เกี่ยวกับหัวข้อ, เฉพาะแห่ง, เฉพาะที่
topknot(n) ผมจุก, มวยผม
topmost(adj) สูงสุด, ยอดสุด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
top dead center (TDC)ศูนย์ตายบน (ทีดีซี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
top-down designการออกแบบจากบนลงล่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
top-shaped; turbinate-รูปลูกข่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
topaesthesia; topesthesia; topognosisการรับรู้ตำแหน่งสัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
topalgia; topoalgiaอาการปวดประจำที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
topesthesia; topaesthesia; topognosisการรับรู้ตำแหน่งสัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tophaceousแข็ง, กรอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tophusก้อนผลึกข้อต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tophus, dental; calculus, dental; odontolithหินน้ำลาย, หินปูน (ฟัน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
topiary workไม้แต่งทรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Top Slicingอุโมงค์เพดานเลื่อน, Example: เป็นการทำเหมืองใต้ดินที่มีชั้นแร่อยู่ในแนว ราบ ค่อนข้างแบน มีขนาดกว้าง ชั้นดินหินพังลงมาได้ง่าย โดยการใช้เครื่องขุดตักต่อเนื่อง แล้วใช้เครื่องค้ำยันไฮดรอลิคค้ำยันชั่วคราว แล้วขยับตามการเดินหน้าเหมือง ปล่อยให้ดินทรายแร่พังลงมาตามหลัง [สิ่งแวดล้อม]
top soilดินชั้นบน, ดินที่อยู่เหนือระดับดินชั้นกลาง เป็นชั้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยฮิวมัสให้ประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
top-downจากบนสู่ล่าง/จากหยาบไปละเอียด, Example: เทคนิคในการทำงานหรือแก้ปัญหา โดยการให้ความสนใจต่อภาพรวมกว้างๆ ก่อนที่จะลงลึกไปสู่รายละเอียด [คอมพิวเตอร์]
Topazโทแพซ, Example: แหล่ง - พบทั่ว ๆ ไปในแหล่งดีบุกที่เกิดจากสายเปกมาไทต์ สีขาวใส เคยพบจากเหมืองดีบุกที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบบ่อย ๆ ในหินไรเซ่น ที่หาดส้มแป้น จังหวัดระนอง นอกจากนี้ยังได้พบที่ตำบลคลองจัง และร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประโยชน์ - เป็นแร่รัตนชาติ พลอยโทแพซสีดอกจำปานั้นนิยมมาก เรียกว่า บุษราคัม [สิ่งแวดล้อม]
topazโทแพซ, แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบอะลูมิเนียมฟลูออโรซิลิเกต สูตรเคมีคือAl2SiO44(F.OH)2 ความแข็ง 8 มีสีเหลือง ชมพู น้ำเงิน เขียว หรือไม่มีสี สีที่นิยมใช้เป็นแร่รัตนชาติ คือ สีเหลือง เรียกว่า บุษราคัม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Topographic mapsแผนที่แสดงภูมิประเทศ [TU Subject Heading]
Topographical surveyingการรังวัดภูมิประเทศ [TU Subject Heading]
Topographyลักษณะภูมิประเทศ, Example: สภาพทั่ว ๆ ไป ของผิวโลก ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์ดัดแปลงขึ้น อันได้แก่ความสูงต่ำของผิวโลก ทางน้ำและแหล่งน้ำ ถนน เมือง เป็นต้น สิ่งที่อยู่บนผิวโลกแต่ละอย่าง เป็นต้นว่า ภูเขา หรือหุบเขา ก็เรียกว่า ลักษณะภูมิประเทศ [สิ่งแวดล้อม]
Topologyโทโพโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
topologyรูปแบบการเชื่อมต่อ, Example: ลักษณะการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันให้เป็นระบบเครือข่าย โดยดูว่าเป็นการเชื่อมต่อสถานีงานหลายเครื่องเข้าสู่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องเดียวกันเรียกว่า เป็นรูปแบบดาว (star network) ถ้าเชื่อมต่อสถานีงานและข่ายงานต่อๆกันไปเป็นวงกลม ก็เรียกว่ารูปแบบวงแหวน (ring network) หรือเชื่อมต่อโดยให้มีสายเคเบิลหลักหนึ่งเส้นเดินเป็นกระดูกสันหลัง แล้วนำสถานีงาน และเครื่องแม่ข่ายมาเกาะกับสายเคเบิลหลักนี้ก็เรียกว่าเป็นรูปแบบบัส (bus network) [คอมพิวเตอร์]

Longdo Unapproved EN-TH
top(n) ลูกข่าง
top hatหมวกทรงสูง, หมวกทรงกระบอกสูง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, you mean those at the top of the stairs? คุณหมายถึงที่อยู่ตรงชั้นบนสุด ของบันไดใช่มั้ยคะ งั้นฉันจะลองไปดู Rebecca (1940)
- He said he yelled at the top of his voice. - เขาบอกว่าเขาตะโกนที่ด้านบนของเสียงของเขา 12 Angry Men (1957)
The kid yelled it at the top of his lungs. เด็กตะโกนใส่ไว้ที่ด้านบนของปอดของเขา 12 Angry Men (1957)
- This is just off the top of my head but... - นี่เป็นเพียงปิดด้านบนของหัวของฉัน แต่ ... 12 Angry Men (1957)
You keep shouting at the top of your lungs... คุณให้ตะโกนที่ด้านบนของปอดของคุณ ... 12 Angry Men (1957)
I've always been treated by the army as top drawer. เป็นลิ้นชักด้านบน How I Won the War (1967)
Top hats will not be worn. ไม่มีปลาและมันฝรั่งทอดใน เครื่องแบบ How I Won the War (1967)
Anyway, if I had this part in the picture, it puts me right back on top again. แต่ถ้าผมมีส่วนร่วมในรูปนี้มันทำให้ฉันกลับมาอยู่ด้านบนอีกครั้ง The Godfather (1972)
He's known as a top narcotics man. เขาเป็นที่รู้จักกันเป็นคนยาเสพติดด้านบน The Godfather (1972)
Top of Papa Is its proper habitat "ที่อยู่บนหัวคือหมวกใบสวยของเขา" The Little Prince (1974)
Norman, did you just put a bag of potatoes on top of that white bread? นอร์แมน คุณเอามันฝรั่ง วางบนขนมปังเหรอ Oh, God! (1977)
Yes, never put a bag of potatoes on top of a white bread. ได้ยินครับ อย่าวางถุงมันฝรั่งบนขนมปัง Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
topA birthday cake with twelve candles on top.
topA car passed by at top speed.
topA cellar was dug on top of the hill and slowly they moved the house from the road to the hill.
topAffirmative action and busing are debated topics.
topAfter six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.
topAfter ten minutes, they passed on to a new topic.
top"Ah, a raw egg for me!" "Is one enough?" "Yep, if I need more I'll top it up."
topA house is built on top of a solid foundation of cement.
topAll the way to the top.
topAlso, could you please contact me if you would like to present your opinion on any of the topics listed?
topA monster lay on a rock near the top of the mountain.
topAnd on top of it all, I was fired.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ยอดไม้(n) treetop, See also: top of a tree, Ant. รากไม้, Example: สมันชอบกินหญ้าโดยเฉพาะหญ้าอ่อน ผลไม้ ยอดไม้ และใบไม้หลายชนิด, Count Unit: ยอด, Thai Definition: ส่วนปลายสุดของต้นไม้
ทะลุเป้า(v) top, See also: break, surpass, Example: ยอดเทปทะลุเป้าอยู่ที่ล้านกว่าตลับในเวลาอันรวดเร็ว, Thai Definition: เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้
แม่บท(n) topic, See also: subject, Syn. หัวข้อใหญ่, Count Unit: บท
ผู้บริหารระดับสูง(n) chief executive, See also: top executive, Example: ผู้บริหารระดับสูงในบริษัทต่างๆ จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประชุมปรึกษางาน
หัวข้อเรื่อง(n) topic, See also: subject, Syn. หัวข้อ, หัวเรื่อง, ต้นเรื่อง, Example: การปราศรัยครั้งนี้เนื้อหาไม่ตรงกับหัวข้อเรื่องสักนิด, Count Unit: หัวข้อ, Thai Definition: ส่วนสำคัญของเรื่องที่แยกออกเป็นส่วนๆ
สุดยอด(adj) topmost, See also: highest, leading, foremost, supreme, paramount, uppermost, top, Syn. สูงสุด, Example: การเปลี่ยนแปลงของนายทหารระดับสุดยอดของกองทัพเรือดำเนินไปด้วยความคึกคั
หัวจุก(n) topknot, Syn. ผมจุก, Example: ปัจจุบันได้มีการนำแป้งขนมปังมาปั้นเป็นตุ๊กตาต่างๆ เช่น ตุ๊กตาชาววัง ตุ๊กตาเด็กหัวจุก และตุ๊กตาแม่อุ้มลูก เป็นต้น, Thai Definition: ลักษณะผมที่ขมวดไว้ตรงขม่อม
ด้านบน(n) top, See also: apex, Syn. ข้างบน, ส่วนบน, Example: ที่นั่งของบัตรราคานี้อยู่ทางด้านบนของโรงละคร, Count Unit: ที่, แห่ง, Thai Definition: ส่วนต้นหรือส่วนหัว, ในที่ซึ่งอยู่สูงหรือเหนือกว่า
โคนขา(n) top of the thigh, See also: ham, Syn. ต้นขา, Example: เขาถูกฟันที่โคนขาหน้าข้างขวาเป็นแผลใหญ่, Count Unit: ข้าง, ขา, Thai Definition: ส่วนข้างต้นของเรียวขาเหนือหัวเข่าขึ้นไป
ยอดเขา(n) peak, See also: top of a mountain, Syn. ยอดดอย, Example: ที่บริเวณยอดเขาจะเห็นเมฆหมอกลอยตัวตัดอยู่ เป็นภาพที่งามประทับใจนักท่องเที่ยวมาก, Thai Definition: ส่วนสูงสุดหรือส่วนเหนือสุดของภูเขาหรือดอย

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ไอโซโทป[aisōthōp] (n) EN: isotope  FR: isotope [ m ]
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง[andap neung] (n, exp) EN: top spot ; first  FR: première position [ f ] ; première place [ f ] ; premier rang [ m ]
บัตรเติมเงิน[bat toēm ngoen] (n, exp) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card  FR: carte prépayée [ f ] ; carte rechargeable [ f ]
บินตรงไปยัง ...[bin trong pai yang ...] (v, exp) EN: fly nonstop to ...  FR: voler sans escale à destination de ...
บน[bon] (prep) EN: on ; upper ; above ; on top of  FR: sur ; dessus ; au-dessus ; supérieur
บุษย์น้ำทอง[butnāmthøng] (n) EN: topaz
บุษราคัม[butsarākham] (n) EN: topaz  FR: topaze [ m ]
ชะงัก[cha-gnak] (v) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt
ช่าง[chang] (v) EN: leave alone ; stop minding  FR: oublier ; laisser tomber
ชะงัก[cha-ngak] (v) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off  FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé

CMU Pronouncing Dictionary
TOP T AA1 P
TOP T AO1 P
TOPS T AA1 P S
TOPP T AA1 P
TOPE T OW1 P
TOPIC T AA1 P IH0 K
TOPIX T OW1 P IH2 K S
TOPIX T AA1 P IH2 K S
TOPEL T OW1 P AH0 L
TOPOR T AA1 P ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary
top (v) tˈɒp (t o1 p)
tope (v) tˈoup (t ou1 p)
topi (n) tˈoupiː (t ou1 p ii)
tops (v) tˈɒps (t o1 p s)
topaz (n) tˈoupæz (t ou1 p a z)
toped (v) tˈoupt (t ou1 p t)
toper (n) tˈoupər (t ou1 p @ r)
topes (v) tˈoups (t ou1 p s)
topic (n) tˈɒpɪk (t o1 p i k)
topis (n) tˈoupɪz (t ou1 p i z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[tí, ㄊㄧˊ, / ] topic; problem for discussion; exam question; subject; to inscribe; to mention; surname Ti, #1,782 [Add to Longdo]
一流[yī liú, ㄧ ㄌㄧㄡˊ, ] top quality; front ranking, #4,883 [Add to Longdo]
头顶[tóu dǐng, ㄊㄡˊ ㄉㄧㄥˇ, / ] top of the head, #8,248 [Add to Longdo]
议题[yì tí, ㄧˋ ㄊㄧˊ, / ] topic of discussion; topic; subject; issue (under discussion), #9,377 [Add to Longdo]
[diān, ㄉㄧㄢ, / ] top (of the head); apex; to fall forwards; inverted; to jolt, #9,924 [Add to Longdo]
地形[dì xíng, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, ] topography; terrain; landform, #10,144 [Add to Longdo]
上位[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, ] top seat; person occupying leading position, #17,699 [Add to Longdo]
顶层[dǐng céng, ㄉㄧㄥˇ ㄘㄥˊ, / ] top floor; the top of a building, #24,452 [Add to Longdo]
追肥[zhuī féi, ㄓㄨㄟ ㄈㄟˊ, ] top soil dressing; additional fertilizer, #25,631 [Add to Longdo]
绝密[jué mì, ㄐㄩㄝˊ ㄇㄧˋ, / ] top secret, #30,914 [Add to Longdo]

Longdo Approved JP-TH
凸版[とっぱん, toppan] (n) การพิมพ์โดยการกดด้วยตัวนูน

DING DE-EN Dictionary
Abreißbewehrung { f }top reinforcement [Add to Longdo]
Aufsatz { m }; Aufbau { m }top part; upper part; top piece [Add to Longdo]
Bestzustand { m }; Bestform { f }top condition [Add to Longdo]
Boss { m }top dog [ coll. ] [Add to Longdo]
Dachgeschoss { n } | im Dachgeschoss | im Dachgeschoss wohnentop floor; loft; attic; attic storey | in the attic | to live under the roof [Add to Longdo]
Deckanstrich { m }top coating [Add to Longdo]
Deckenplatte { f }top panel; structural slab [Add to Longdo]
Deckschicht { f }; Oberschicht { f }top layer; topping; top stratum [Add to Longdo]
Deckschicht { f }top coat [Add to Longdo]
Deckstrich { m }top coat [Add to Longdo]
Direktion { f }; oberste Leitungtop management [Add to Longdo]
Eröffnungsmenü { n }; Startmenü { n } [ comp. ]top menu [Add to Longdo]
Formularanfang { m }top of form [Add to Longdo]
Gurtplatte { f } (für Kranträger) [ techn. ]top flange plate [Add to Longdo]
Höchstform { f }top form [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
faire de l'auto-stopโบกรถให้หยุด

EDICT JP-EN Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒, 中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒, 中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
TOPIX[トピックス, topikkusu] (n) (See 東証株価指数) Tokyo Stock Price Index; TOPIX [Add to Longdo]
あおば[aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv, n) finally; in the end; on top of all that [Add to Longdo]
いなくなる[inakunaru] (exp) (from いる and なる) (See 居る・いる・1, 成る・1) to disappear; to stop being; to leave [Add to Longdo]
いりがしら[irigashira] (n) (See いりやね) kanji "enter" radical at top (radical 11) [Add to Longdo]
いりやね[iriyane] (n) (See いりがしら) kanji "enter" radical at top (radical 11) [Add to Longdo]
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち, 餡, 青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
アウトプットポート[あうとぷっとぽーと, autoputtopo-to] output port [Add to Longdo]
インクジェットプリンタ[いんくじえっとぷりんた, inkujiettopurinta] ink jet printer [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
インパクトプリンタ[いんぱくとぷりんた, inpakutopurinta] impact printer [Add to Longdo]
インプットポート[いんぷっとぽーと, inputtopo-to] input port [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
コンピュートピア[こんぴゅーとぴあ, konpyu-topia] computopia (from [Add to Longdo]
コンピュートポルス[こんぴゅーとぽるす, konpyu-toporusu] computopolis [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
凸版[とっぱん, toppan] Relief [Add to Longdo]
凸版印刷[とっぱんいんさつ, toppan'insatsu] Reliefdruck [Add to Longdo]
地誌[ちし, chishi] Topographie [Add to Longdo]
突破[とっぱ, toppa] durchbrechen, ueberwinden [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2724 seconds, cache age: 9.621 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม