ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prozent

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prozent-, *prozent*
German-Thai: Longdo Dictionary
Prozent(n) |das| ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prozent {n}; Prozentzahl {f}percentage [Add to Longdo]
Prozent {n} | Prozente {pl}percent; per cent | percents [Add to Longdo]
Prozent {n}; Perzentil {n}percentile [Add to Longdo]
Prozentzeichen {n}percent sign; percentage sign [Add to Longdo]
Prozentrechnen {n}percentages [Add to Longdo]
Prozentsatz {m}percentage [Add to Longdo]
prozentual; prozentuell [Ös.] {adj} | prozentualer Anteilpercentage | percentage [Add to Longdo]
prozentual; prozentuell [Ös.] {adv}percentage; as a percentage; in percentages [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Prozent /proːtsɛnt/ 
   per cent; percent; percentage

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top