*ruse* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


273 ผลลัพธ์ สำหรับ *ruse*
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: ruse, -ruse-
Possible hiragana form: るせ

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Unapproved EN - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
underuse(vt) To use to a lesser degree than is normal or desirable

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
ruse(n) อุบาย, See also: เล่ห์เหลี่ยม, เล่ห์กล, กลอุบาย, Syn. stratagem, trick
peruse(vt) อ่าน, Syn. look through, look over
overuse(n) การใช้มากเกินไป
overuse(vt) ใช้มากเกินไป
abstruse(adj) ยากที่จะเข้าใจ, Syn. deep, recondite

Hope Dictionary
abstruse(แอ็บสทรูส') adj. ยากที่จะเข้าใจ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น -abstrusity, abstruseness n., Syn. obscure, complicated
ceruse(เซอ'รูส) n. ผงตะกั่วขาว ใช้ในการทำสี
cruse(ครูซ) n. หม้อดินเผาหรือขวดใส่ของเหลว
peruse(พะรูซ') vt. อ่าน, อ่านตรวจ, พินิจพิจารณา, มองอย่างละเอียด, สำรวจ, อย่างละเอียด., See also: peruser n., Syn. read
ruse(รูซ) n. อุบาย, เล่ห์, เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม, กลอุบาย, Syn. trick, stratagem

Nontri Dictionary
cruse(n) หม้อ, หม้อดินเผา, ไห
peruse(vt) อ่าน, พินิจพิจารณา, ตรวจ
ruse(n) เล่ห์เหลี่ยม, เล่ห์กระเท่ห์, กลอุบาย

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
druseผลึกรูปดาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
druseดรูส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
viraemia; viremia; virusaemia; virusemiaภาวะเลือดมีไวรัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
viremia; viraemia; virusaemia; virusemiaภาวะเลือดมีไวรัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
virusaemia; viraemia; viremia; virusemiaภาวะเลือดมีไวรัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
virusemia; viraemia; viremia; virusaemiaภาวะเลือดมีไวรัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Chorusesเพลงประสานเสียง [TU Subject Heading]
Choruses, Sacredเพลงประสานเสียงทางศาสนา [TU Subject Heading]
Choruses, Secularเพลงประสานเสียงทางโลก [TU Subject Heading]
Computer virusesไวรัสคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Dengue virusesไวรัสเด็งกี [TU Subject Heading]
Encephalitis virusesไวรัสสมองอักเสบ [TU Subject Heading]
Hepatitis virusesไวรัสตับอักเสบ [TU Subject Heading]
Oncogenic virusesไวรัสก่อเนื้องอก [TU Subject Heading]
Polyhedrosis virusesไวรัสโพลีฮีโดรซีส [TU Subject Heading]
Virusesไวรัส [TU Subject Heading]
Afteruseการใช้พื้นที่หลังฝังกลบ, Example: การใช้ประโยชน์จากพื้นที่เมื่อฝังกลบขยะเต็ม แล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Adenovirusesอดีโนไวรัส, เชื้ออดีโนไวรัส [การแพทย์]
Approach, Bruser Lateralวิธีผ่าตัดเข้าสู่ข้อเข่าทางด้านขวา [การแพทย์]
Arbovirusesอาร์โบไวรัส, ไวรัสที่มีแมลงเป็นพาหะ, กลุ่มอาร์โบไวรัส [การแพทย์]
Arhropod-Borne Virusesอาร์โธรปอด-บอร์นไวรัส [การแพทย์]
Arthropod-Borne Virusesอาร์โธรปอด-บอร์นไวรัส, ไวรัสที่มีแมลงเป็นพาหะ [การแพทย์]
Coxsackie B Virusesคอกแซคกีบีไวรัส [การแพทย์]
Coxsackievirusesค๊อกแซกี้ไวรัส;ค็อกแซกกี, ไวรัส;ค็อกซ์แซคกีไวรัส;คอกแซกกีไวรัส [การแพทย์]
Cytomegalovirusesซัยโตเมกะโลไวรัส, ไซโตเมกาโลไวรัส, ซัยโตเมกาโลไวรัส [การแพทย์]
Defective Virusesไวรัสที่บกพร่อง [การแพทย์]
DNA Virusesดีเอนเอไวรัส [การแพทย์]
Echovirusesอีโคไวรัส, เอกโคไวรัส, เชื้อ [การแพทย์]
Encephalitis Virusesสมองอักเสบ, ไวรัส [การแพทย์]
International Committee on Taxonomy of Virusesคณะกรรมการสากลฝ่ายไวรัสอนุกรมวิธาน [การแพทย์]
Mouse Leukemia Virusesลิวคีเมียไวรัสของหนู; ลิวคีเมียหนู, ไวรัส [การแพทย์]
Mouse Tumor Virusesเนื้องอกหนู, ไวรัส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Scary. Gruselig. Pooh's Heffalump Halloween Movie (2005)
Of course I can. Let me peruse it. แน่นอนฉันทำได้ ให้ฉันอ่านมัน Yellow Submarine (1968)
You are far from Forestier's abstruseness. เธอไปไกลจากความลึกซึ้ง ของโฟเรสตี้ร์ Wild Reeds (1994)
Yeah, I got the extended disco version with three choruses of: อ้อ ใช่ๆ แล้วฉันยังได้ฟังเวอร์ชั่นดิสโก้บวกคำว่า The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Or maybe this is all an elaborate ruse to make us think in that direction. หรือบางทีใครบางคนต้องการให้เราคิดแบบนั้น Ghost in the Shell (1995)
US$ 260, 000. Good evening, Mr. Ruselsky. 260, 000 เหรียญครับ สายัณห์สวัสดิ์ครับ คุณ รูเซลสกี้ The Red Violin (1998)
- Excuse me, Mr. Ruselsky. -ขอโทษครับ คุณ รูเซลสกี้ ใช่ไหมครับ The Red Violin (1998)
US$ 260, 000. Good evening, Mr. Ruselsky. 260, 000 เหรียญครับ สายัณห์สวัสดิ์ครับ คุณ รูเซลสกี้ The Red Violin (1998)
Who will start us off? US$ 260, 000. Good evening, Mr. Ruselsky. ใครจะเริ่มก่อนครับ 260, 000 เหรียญ สายัณห์สวัสดิ์ครับ คุณ รูเซลสกี้ The Red Violin (1998)
US$ 260, 000. Good evening, Mr. Ruselsky. 260, 000 เหรียญ สายัณห์สวัสดิ์ครับ คุณ รูเซลสกี้ The Red Violin (1998)
US$ 260, 000. Good evening, Mr. Ruselsky. 260, 000 เหรียญครับ สายัณห์สวัสดิ์ครับ คุณ รูเซลสกี้ The Red Violin (1998)
US$ 320, 000. Suzanne, I see you. 340, I have you. 380, Mr. Ruselsky. 320, 000 เหรียญ ผมเห็นแล้วครับ ซูซาน 320, 000 เหรียญครับ 380, 000 จากคุณ รูเซลสกี้ The Red Violin (1998)
US$ 260, 000! Good evening, Mr. Ruselsky. 260, 000 เหรียญครับ สายัณห์สวัสดิ์ครับ คุณ รูเซลสกี้ The Red Violin (1998)
One million dollars, Mr. Ruselsky! 1 ล้านเหรียญ คุณ รูเซลสกี้ครับ The Red Violin (1998)
US$ 2 million, Mr. Ruselsky! 2 ล้านเหรียญ คุณ รูเซลสกี้ครับ The Red Violin (1998)
And... sold to Mr. Ruselsky! และได้แก่ คุณ รูเซลสกี้ The Red Violin (1998)
Your cells react to bacteria and viruses differently than mine. ร่างกายคณมีปฏิกิริยาต่อเชื้อโรค ต่างจากผม Unbreakable (2000)
It's brilliant, really. A perfect ruse. แจ๋วมาก เป็นอุบายที่เยี่ยมมาก Mona Lisa Smile (2003)
The viruses we transmit are deadly. ไวรัส Underworld (2003)
That there is no job and that the office that he's at has been rented and the picture on my desk of my family is a phoney and it's all just a big elaborate ruse to glean competitive information from him. จริง ๆ แล้วไม่มีตำแหน่งงาน และสำนักงานที่ใช้สัมภาษณ์ก็เช่ามา รูปครอบครัวบนโต๊ะทำงานผมก็เป็นของปลอม The Corporation (2003)
Why are you keeping up this... ruse? ทำไมคุณต้องโกหกเขาล่ะ Around the World in 80 Days (2004)
One can almost deduce this entire bet was merely a ruse to facilitate his escape. เราเอาเปรียบเขาในการเดิมพันคราวนี้ได้ โดยจับกุมเขาฐานหลบหนีคดี Around the World in 80 Days (2004)
- Walruses are known for their... - ส่วนแมวน้ำมีชื่อด้าน.. เอ่อ.. 50 First Dates (2004)
And the real cool thing about walruses is they're very mysterious. และสิ่งที่สุดยอดจริง ๆ ชองแมวน้ำคือความความลึกลับของมัน 50 First Dates (2004)
Henry, the boys tell me you're setting sail for Alaska to study walruses. มีคนเล่าให้ฟังว่านายจะไปไปอลาสก้าเพื่อศึกษา พฤติกรรมของแมวน้ำงั้น 50 First Dates (2004)
- Mr. Rusesabagina, thank you. - Good to see you, sir. คุณ รูเซซาบากินา ขอบคุณ ยินดีที่ได้พบครับผม Hotel Rwanda (2004)
I am Paul Rusesabagina, the house manager. ผม พอล รูสซาบาจิน่า ผู้จัดการโรงแรมครับ Hotel Rwanda (2004)
Yes, sir, Paul Rusesabagina, the house manager. ครับ ผม พอล รูสซาบาจินา ผู้จัดการโรงแรม ครับ Hotel Rwanda (2004)
Rusesabagina. เรซูวาบาจิน่า Hotel Rwanda (2004)
Paul Rusesabagina. พอล เรซูวาบาจิน่า Hotel Rwanda (2004)
You are a good man, Paul Rusesabagina. คุณเป็นคนดีมาก พอล รูสซาบาจิน่า Hotel Rwanda (2004)
Rusesabagina, Belgium. เบลเยี่ยม Hotel Rwanda (2004)
I have learned that the traitor Rusesabagina's cockroaches are on a truck. ได้ยินมาว่าแมลงสาบ ของ รูสซาบาจิน่า พวกมันอยู่บนรถ Hotel Rwanda (2004)
Remind you they're people, not viruses. เพื่อเตือนสติคุณว่า พวกเขาเป็นคน ไม่ใช่ไวรัส Pilot (2004)
Constant traveling, and I was never going to be Rusedski or Agassi. ต้องเดินทางไม่ได้หยุด ผมไม่อยากเป็นอย่างรูแซดกี้กับอกัสซี่ Match Point (2005)
If you overuse your energy when you're poisoned, your blood gets all twisted. ถ้าเธอใช้พลังมากเกินไป ในตอนที่เธอถูกพิษ เลือดของเธอกำลังไหลออกมาจนหมด Shadowless Sword (2005)
Robert, your ruse is pathetic. โรเบิร์ต คุณหลอกผมไม่ได้หรอก The Da Vinci Code (2006)
- You like viruses? ชอบไวรัสใช่มั๊ย? The Host (2006)
The chances are you carry one of 100 viruses I can do nothing about. โอกาสที่คุณจะติดไวรัสชนิดอื่นอะไรสักอย่าง ใน 100 ชนิดที่ผมจะช่วยอะไรไม่ได้เลย Chapter Two 'Lizards' (2007)
There are only A handful of viruses That can cross Between dogs and humans. There are only a handful of viruses that can cross Between dogs and humans. 97 Seconds (2007)
It injects a radioisotope for tracking viruses in Africa. ผมตามไปทางนี้แล้ว เชื่อผม มันเป็นทางตัน Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
You can't die. You have to destroy these viruses. คุณตายไม่ได้ คุณต้องทำลายไวรัสพวกนี้ Resident Evil: Degeneration (2008)
Ηe stole the T-and G-viruses then escaped right before the Raccoon City disaster. เขาขโมยมาทั้ง T และ G ไวรัส หลังจากนั้นก็หลบหนีออกมาก่อนที่จะเกิดการระบาดของไวรัสในแรคคูนซิตี้ Resident Evil: Degeneration (2008)
Hey, hey, this is gonna sound crazy, but-but viruses are spread airborne, right? นี่อาจจะฟังดูบ้าแต่ว่า ไวรัสจะแพร่กระจายทางอากาศ ใช่มั้ย? Chuck Versus the Ex (2008)
It's all part of the ruse. มันคือส่วนนึงในแผน The Legend (2008)
A song with all its parts, the verses, the choruses, the middle eights. เพลงที่มีท่อนครบแล้ว ท่อนร้อง ท่อนคอรัส ท่อนแยกกลางเพลง It Might Get Loud (2008)
BUT YOU'RE INDULGING THIS KILLER BY PERPETUATING THE RUSE HE'S CREATED. มันอาจส่งเสริมเขา ให้ฆ่าอีก The Angel Maker (2008)
Larry Ruseckas, Esquire, will be calling the shots. ลารี่ รูเซคกัส ผู้ดูแลเป็นหมอฝึกหัด\\\ จะถูกตามให้มาดู The Itch (2008)
Fetuses have been transplanted before. Whole uteruses too. ตัวอ่อนถูกปลูกถ่ายก่อนมดลูกทั้งหมด Dying Changes Everything (2008)
Some people have a natural immunity to specific viruses. บางคนมีภูมิคุ้มกัน ต่อไวรัสบางชนิด Day of the Dead (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruseThroat and nose membranes hurt by dry air allow cold viruses to enter more easily. It is important to carry out sensible counter plans against the cold with heaters and against the dryness with humidifiers.
ruseCancer may be related to viruses of some kind.
ruseViruses will exist as long as man.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ลึกซึ้ง(adj) profound, See also: deep, abstruse, recondite, wise, Example: ความเข้าใจภาษาของมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเกินกว่าคอมพิวเตอร์ในยุคสมัยปัจจุบันจะทำได้, Thai Definition: ลึกยิ่งนัก, ยากที่จะหยั่งถึง
ลูกไม้(n) trick, See also: trickery, finesse, stratagem, wile, ruse, artifice, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, กลเม็ด, กลอุบาย, อุบาย, Example: เขามีลูกไม้แพรวพราวในการทำธุรกิจ เขาจึงชนะคู่แข่งเสมอมา, Thai Definition: เล่ห์เหลี่ยม หรืออุบายที่ใช้หลอกลวงผู้อื่น
เลศนัย(n) hidden motive, See also: ruse, artifice, stratagem, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, Example: แววตาของเขามักมีเลศนัยเสมอ ไม่น่าไว้ใจเลย, Thai Definition: สิ่งที่ซ่อนเร้น
เล่ห์กระเท่(n) trick, See also: artifice, stratagem, ruse, subterfuge, ploy, Syn. เล่ห์, เล่ห์กล, กลอุบาย, อุบาย, Example: คนบางคนชอบใช้เล่ห์กระเท่เอาชนะผู้อื่นแทนที่จะใช้ความสามารถของตัวเอง, Thai Definition: กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิดหรือเข้าใจผิด
กลมารยา(n) trick, See also: artifice, stratagem, deception, wile, ruse, Syn. มารยา, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เธอใช้กลมารยาทุกอย่างเพื่อยั่วยวนเขา, Thai Definition: เล่ห์เหลี่ยมมารยา
พินิจพิเคราะห์(v) examine, See also: peruse, scrutinize, study, investigate, explore, Syn. พิจารณา, วิเคราะห์, พินิจพิจารณา, Example: คณะกรรมการต้องพินิจพิเคราะห์สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดอย่างละเอียดถี่ถ้วน, Thai Definition: พิจารณาใคร่ครวญดูอย่างละเอียด
แง่งอน(n) artifice, See also: stratagem, trick, ruse, Syn. ชั้นเชิง, มารยา, เกี่ยงงอน, ข้อแม้, Example: เขาลงนามในสัญญาโดยปราศจากแง่งอน, Thai Definition: อาการที่แสร้งทำชั้นเชิงเพื่อให้ผู้อื่นเอาใจหรือให้เป็นที่พอใจตน
เล่ห์กระเท่ห์(n) trick, See also: cunning, ruse, artifice, wiles, Syn. กลอุบาย, กลมารยา, เล่ห์กล, Example: เขามีเล่ห์กระเท่ห์มากมาย คนเป็นแฟนเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแน่
เล่ห์กล(n) trick, See also: stratagem, ruse, artifice, wiles, Syn. กล, อุบาย, กลอุบาย, Example: เขาใช้เล่ห์กลในการหากินบนความทุกข์ยากของคนอื่น, Thai Definition: กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิด เข้าใจผิด
เล่ห์เหลี่ยม(n) stratagem, See also: cunning, craftiness, ruse, trick, Syn. ชั้นเชิง, อุบาย, กลเม็ด, เล่ห์กล, Example: สมศรีเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม วางใจเธอได้, Thai Definition: วิธีการอันแยบยล
กลวิธี(n) strategy, See also: stratagem, maneuver, tactics, artifice, ruse, trick, Syn. กลยุทธ์, วิธีพลิกแพลง, กลเม็ด, เล่ห์เหลี่ยม, กลอุบาย, ทีเด็ด, Example: ร้านค้าใช้กลวิธีทุกรูปแบบเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งให้ได้, Count Unit: แบบ, อย่าง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ฉลาด[chalāt] (adj) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd  FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
เจ้าเล่ห์[jaolē] (adj) EN: tricky ; cunning ; sly ; wily  FR: malin ; rusé
ขี้โกง[khīkōng] (adj) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing  FR: tricheur ; fraudeur ; malhonnête ; rusé
กล[kon] (n) EN: trick ; tricky ; ruse ; finesse ; stratagem ; artifice ; astuce ; wiles  FR: ruse [ f ] ; stratagème [ m ] ; astuce [ f ] ; truc [ m ]
เล่ห์กระเท่[lēkrathē] (n) EN: trick ; artifice ; stratagem ; ruse ; subterfuge ; ploy  FR: ruse [ f ] ; astuce [ f ] ; subterfuge [ m ] ; artifice [ m ] ; stratagème [ m ]
เล่ห์เหลี่ยม[lēlīem] (n) EN: stratagem ; cunning ; artifice ; craftiness ; ruse ; trick  FR: stratagème [ m ] ; artifice [ m ] ; truc [ m ] ; ruse [ f ]
ลึก[leuk] (adj) EN: deep ; profound ; bottomless ; abstruse  FR: profond
ลึกซึ้ง[leukseung] (adj) EN: profound ; deep ; penetrating ; abstruse ; recondite ; wise  FR: approfondi ; profond ; impressionnant
ลูกเล่น[lūk lēn] (n) FR: astuce [ f ] ; ruse [ f ] ; truc [ m ] ; subterfuge [ m ]
แง่งอน[ngaē-ngøn] (n) EN: artifice ; stratagem ; trick ; ruse  FR: ruse [ f ] ; astuce [ f ] ; artifice [ m ] ; stratagème [ m ]
พิจารณา[phijāranā] (v) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse  FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger
อุบาย[ubāi] (n) EN: trick ; stratagem ; ploy ; ruse ; finesse ; artfulness ; dodge  FR: artifice [ m ] ; ruse [ f ] ; stratagème [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
ruse
bruse
cruse
druse
kruse
rused
ruses
cruser
frusen
peruse
brusett
brusett
overuse
perused
peruses
ruseler
viruses
viruses
abstruse
brusette
choruses
overused
overuses
tauruses
underuse
walruses
krusemark
underused
retroviruses

Oxford Advanced Learners Dictionary
ruse
cruse
ruses
cruses
peruse
perused
peruses
viruses
abstruse
chorused
choruses
citruses
uteruses
walruses
Lazaruses
humeruses
papyruses
abstrusely
thesauruses
abstruseness

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[jì, ㄐㄧˋ, / ] to calculate; to compute; to count; reckon; ruse; to plan; surname Ji #2,124 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, / ] peruse; review; to read #12,506 [Add to Longdo]
深邃[shēn suì, ㄕㄣ ㄙㄨㄟˋ,  ] deep (valley or night); abstruse; hidden in depth #17,275 [Add to Longdo]
深奥[shēn ào, ㄕㄣ ㄠˋ,   /  ] profound; abstruse; recondite; profoundly #25,904 [Add to Longdo]
玄妙[xuán miào, ㄒㄩㄢˊ ㄇㄧㄠˋ,  ] mysterious; profound; abstruse #35,256 [Add to Longdo]
防毒[fáng dú, ㄈㄤˊ ㄉㄨˊ,  ] defense against poison; defense against poison gas; anti-narcotics measures; defense against computer viruses #41,020 [Add to Longdo]
精读[jīng dú, ㄐㄧㄥ ㄉㄨˊ,   /  ] intensive reading; peruse; perusal #46,260 [Add to Longdo]
玄奥[xuán ào, ㄒㄩㄢˊ ㄠˋ,   /  ] abstruse; profound mystery; the mysteries of the universe #61,942 [Add to Longdo]
艰深[jiān shēn, ㄐㄧㄢ ㄕㄣ,   /  ] abstruse; complicated #76,135 [Add to Longdo]
玄秘[xuán mì, ㄒㄩㄢˊ ㄇㄧˋ,  ] mystery; mysterious; occult; abstruse doctrine (e.g. religious) #122,719 [Add to Longdo]
艰深晦涩[jiān shēn huì sè, ㄐㄧㄢ ㄕㄣ ㄏㄨㄟˋ ㄙㄜˋ,     /    ] abstruse and unphathomable (成语 saw) #258,646 [Add to Longdo]
玄远[xuán yuǎn, ㄒㄩㄢˊ ㄩㄢˇ,   /  ] profound; abstruse mystery #326,174 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, ] abstruse; profound #362,632 [Add to Longdo]
布尼亚病毒[bù ní yà bìng dú, ㄅㄨˋ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ,      /     ] the bunyaviridae family of viruses [Add to Longdo]
汉他病毒[hàn tā bìng dú, ㄏㄢˋ ㄊㄚ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ,     /    ] Hantavirus (a family deadly rodent-borne viruses) responsible for hemorrhagic fever with renal syndrome or cardiopulmonary syndrome [Add to Longdo]
汉坦病毒[hàn tǎn bìng dú, ㄏㄢˋ ㄊㄢˇ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ,     /    ] Hantavirus (a family deadly rodent-borne viruses) responsible for hemorrhagic fever with renal syndrome or cardiopulmonary syndrome [Add to Longdo]
病毒学[bìng dú xué, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄒㄩㄝˊ,    /   ] virology (study of viruses) [Add to Longdo]
病毒学家[bìng dú xué jiā, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ,     /    ] virologist (person who studies viruses) [Add to Longdo]
[yǎo, ㄧㄠˇ, ] sunken eyes; deep; abstruse [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
im Chor singen; im Chor sprechen | im Chor singend | singt im Chor | sang im Chorto chorus | chorusing | choruses | chorused [Add to Longdo]
Druse { m } | Drusen { pl }geode | geodes [Add to Longdo]
Gruseligkeit { f }creepiness [Add to Longdo]
Kniff { m }; List { f }; Finte { f } | Kniffe { pl }; Listen { pl }; Finten { pl }ruse | ruses [Add to Longdo]
kleine Tasse; kleine Flaschecruse [Add to Longdo]
Verworrenheit { f }abstruseness [Add to Longdo]
Virus { m, n } | Viren { pl }virus | viruses [Add to Longdo]
Zitrusgewächs { n } [ bot. ] | Zitrusgewächse { pl }citrus | citruses [Add to Longdo]
abstrus; schwer verständlich; verworren { adj }abstruse [Add to Longdo]
dunkelabstruse [Add to Longdo]
durchgehen | durchgehendto peruse | perusing [Add to Longdo]
durchgehtperuses [Add to Longdo]
durchgesehenperused [Add to Longdo]
durchgingperused [Add to Longdo]
gruselig; unheimlich { adj } | gruseliger | am gruseligstencreepy | creepier | creepiest [Add to Longdo]
gruselig; unheimlich; übernatürlich; eigenartig { adj } | gruseliger; unheimlicher; übernatürlicher; eigenartiger | am gruseligsten; am unheimlichsten; am übernatürlichsten; am eigenartigstenweird <weired> | weirder | weirdest [Add to Longdo]
gruselig { adv }creepily [Add to Longdo]
prüfen | prüfend | prüftto peruse | perusing | peruses [Add to Longdo]
überbeanspruchen | überbeanspruchend | überbeansprucht | überbeansprucht | überbeanspruchteto overuse | overusing | overused | overuses | overused [Add to Longdo]
verworren { adv }abstrusely [Add to Longdo]
Peruseeschwalbe { f } [ ornith. ]Chilean Tern [Add to Longdo]
Walross { m } [ zool. ] | Walrosse { pl }walrus | walruses [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
バルセロナ[baruserona] (n) Barcelona; (P) #4,456 [Add to Longdo]
メルセデス[merusedesu] (n) Mercedes (car) #7,684 [Add to Longdo]
罠(P);羂[わな, wana] (n) (1) snare; trap (for catching wild game, etc.); (2) trap (i.e. ruse, subterfuge, etc.); (P) #7,689 [Add to Longdo]
狂言[きょうげん, kyougen] (n) (1) (See 本狂言, 間狂言) kyogen; farce presented between noh plays or during the interlude of a noh play; (2) kabuki play; kabuki performance; (3) make-believe; ruse; trick; (P) #18,044 [Add to Longdo]
いもづる接続;芋蔓接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] (n) { comp } daisy chain connection [Add to Longdo]
おしろい焼け;おしろい焼;白粉焼[おしろいやけ, oshiroiyake] (n) damage to skin by ceruse [Add to Longdo]
アクリルセメント[akurirusemento] (n) acrylic cement [Add to Longdo]
アセチルセルロース[asechiruseruro-su] (n) (obsc) (See 酢酸セルロース) acetylcellulose [Add to Longdo]
アナルセックス[anarusekkusu] (n, vs) anal intercourse; anal sex [Add to Longdo]
アニマルセラピー;アニマル・セラピー[animaruserapi-; animaru . serapi-] (n) animal therapy [Add to Longdo]
ウイルスを排除する[ウイルスをはいじょする, uirusu wohaijosuru] (exp, vs-i) (1) to fight off a virus; (2) { comp } to screen out computer viruses [Add to Longdo]
オーラルセックス[o-rarusekkusu] (n) oral sex [Add to Longdo]
オキュペーショナルセラピー[okyupe-shonaruserapi-] (n) occupational therapy [Add to Longdo]
オラクルセブン[orakurusebun] (n) { comp } Oracle 7 [Add to Longdo]
カルセオラリア[karuseoraria] (n) calceolaria (lat [Add to Longdo]
クリティカルセクション[kuriteikarusekushon] (n) { comp } critical section [Add to Longdo]
ケーブルセレクト[ke-buruserekuto] (n) { comp } cable select [Add to Longdo]
コールセットアップ[ko-rusettoappu] (n) { comp } call setup [Add to Longdo]
コールセンター[ko-rusenta-] (n) { comp } call center [Add to Longdo]
コルセット[korusetto] (n) corset [Add to Longdo]
コントロールセンター[kontoro-rusenta-] (n) control center; control centre [Add to Longdo]
サンプルセリングシステム[sanpuruseringushisutemu] (n) sample selling system [Add to Longdo]
シールセット[shi-rusetto] (n) seal set; set of stickers [Add to Longdo]
シングルセッション[shingurusesshon] (n) { comp } single-session [Add to Longdo]
ソーシャルセキュリティー[so-sharusekyuritei-] (n) social security [Add to Longdo]
ソイルセメント[soirusemento] (n) soil cement [Add to Longdo]
ツールセット[tsu-rusetto] (n) { comp } tool set [Add to Longdo]
テーブルセンター[te-burusenta-] (n) centrepiece of a table (wasei [Add to Longdo]
トラベルセット[toraberusetto] (n) travel set [Add to Longdo]
ナショナルセキュリティー[nashonarusekyuritei-] (n) national security [Add to Longdo]
ナショナルセンター[nashonarusenta-] (n) National Center of Trade Unions [Add to Longdo]
ナチュラルセレクション[nachuraruserekushon] (n) natural selection [Add to Longdo]
バーサーカー;バーサーカ;ベルセルカー[ba-sa-ka-; ba-sa-ka ; beruseruka-] (n) berserker [Add to Longdo]
パーソナルセリング[pa-sonaruseringu] (n) personal selling [Add to Longdo]
パラポックスウイルス属[パラポックスウイルスぞく, parapokkusuuirusu zoku] (n) Parapoxvirus (genus of large oval shaped DNA based viruses in the family Poxviridae) [Add to Longdo]
パンティーコルセット;パンティー・コルセット[pantei-korusetto ; pantei-. korusetto] (n) (See パンティーガードル) panty girdle; panty corset [Add to Longdo]
ファイナルセット[fainarusetto] (n) final set; (P) [Add to Longdo]
ファイルセット[fairusetto] (n) { comp } file set [Add to Longdo]
ファルセット[farusetto] (n) falsetto (ita [Add to Longdo]
フェールセーフ[fe-ruse-fu] (n) failsafe [Add to Longdo]
フェールセーフ動作[フェールセーフどうさ, fe-ruse-fu dousa] (n) { comp } failsafe operation [Add to Longdo]
フェイルセーフ[feiruse-fu] (n) fail-safe [Add to Longdo]
フルセット[furusetto] (n) full set [Add to Longdo]
ブルセラ[burusera] (n) (sl) (from ブルマー and セーラー服) used women's clothing such as bloomers and high-school sailor-suit uniforms (esp. as a source of sexual arousal); (P) [Add to Longdo]
ブルセラショップ[buruserashoppu] (n) (See ブルセラ) used women's clothing store (catering to male clientele who purchase panties, high-school uniforms, etc. for sexual arousal) [Add to Longdo]
ブルセラ病[ブルセラびょう, burusera byou] (n) brucellosis [Add to Longdo]
ベルセルク;バーサーク[beruseruku ; ba-sa-ku] (n) berserk [Add to Longdo]
ペルセウス座[ペルセウスざ, peruseusu za] (n) (constellation) Perseus [Add to Longdo]
ペルセウス座流星群[ペルセウスざりゅうせいぐん, peruseusu zaryuuseigun] (n) Perseids [Add to Longdo]
ホールセール[ho-ruse-ru] (n) wholesale [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
コールセットアップ[こーるせっとあっぷ, ko-rusettoappu] call setup [Add to Longdo]
ツールセット[つーるせっと, tsu-rusetto] tool set [Add to Longdo]
ファイルセット[ふぁいるせっと, fairusetto] file set [Add to Longdo]
フェールセーフ動作[フェールセーフどうさ, fe-ruse-fu dousa] failsafe operation [Add to Longdo]
フェイルセーフ[ふぇいるせーふ, feiruse-fu] fail-safe [Add to Longdo]
ラベルセット[らべるせっと, raberusetto] label set [Add to Longdo]
レフェラルセンタ[れふぇらるせんた, referarusenta] referral centre [Add to Longdo]
レベルセット[れべるせっと, reberusetto] level set [Add to Longdo]
スーパーユーザ[すーぱーゆーざ, su-pa-yu-za] superuser [Add to Longdo]
オラクルセブン[おらくるせぶん, orakurusebun] Oracle 7 [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0409 seconds, cache age: 48.863 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม