ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peruse

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peruse-, *peruse*
Possible hiragana form: ぺるせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peruse(vt) อ่าน, Syn. look through, look over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peruse(พะรูซ') vt. อ่าน, อ่านตรวจ, พินิจพิจารณา, มองอย่างละเอียด, สำรวจ, อย่างละเอียด., See also: peruser n., Syn. read

English-Thai: Nontri Dictionary
peruse(vt) อ่าน, พินิจพิจารณา, ตรวจ

WordNet (3.0)
peruse(v) examine or consider with attention and in detail

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Peruse

v. t. [ imp. & p. p. Perused p. pr. & vb. n. Perusing. ] [ Pref. per- + use. ] 1. To observe; to examine with care. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Myself I then perused, and limb by limb
Surveyed. Milton. [ 1913 Webster ]

2. To read through; to read carefully. Shak. [ 1913 Webster ]

Peruser

n. One who peruses. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course I can. Let me peruse it.แน่นอนฉันทำได้ ให้ฉันอ่านมัน Yellow Submarine (1968)
Your OZ account has not been authenticated, so you cannot peruse your cellular phone.คุณจึงไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ค่ะ Summer Wars (2009)
Your photos will be returned after they're developed and perused for the investigation.ภาพของเธอจะได้กลับไป หลังจากพวกเขาได้ล้างและตรวจสำหรับการสืบสวนแล้ว The Predator in the Pool (2010)
Just take my list. Peruse it at your leisure.แค่เอาลิสต์หนู ไปบรรจงดูตามสบาย Friends, Lies, and Videotape (2011)
You're welcome to peruse my issues anytime.คุณสามารถมาสำรวจหนังสือของผมได้ตลอดดดด Heroes and Villains (2011)
Feel free to peruse the closet.ส่วนเสื้อผ้าก็อยู่ในตู้ Tekken: Blood Vengeance (2011)
Isn't perusing all that dreck on the plane enough?ตามเรื่องห่วยๆบนเครื่องบินยังไม่พออีกหรือ? Head Case (2011)
According to the airline records, which I just received and happened to peruse while in the restroom, both of your victims declared the guns they used to shoot each other when they checked in for their flight from Zurich.จากบันทึกของสายการบิน ที่ฉันได้รับและได้อ่าน ตอนที่ฉันเข้าห้องน้ำ Love Sick (2012)
I could maybe tack it up here on the fridge for you to peruse at your leisure.หนูอาจจะเอามันมาติดไว้ที่ตู้เย็น ไว้ให้พ่อแม่อ่านในเวลาว่าง Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
My assistant, Miss Watson, was perusing it last night when she very astutely noticed that Saldua had a rather strong allergy to rice.ผู้ช่วยฉัน คุณวัตสัน อ่านเอกสารนี้เมื่อคืน เธอสังเกตุเห็นว่า ซอลดัลมีอาการแพ้ข้าว ที่ค่อนข้างรุนแรง Pilot (2012)
There are hundreds of boxes just like these awaiting your perusal.มันมีอีกหลายร้อยกล่อง ที่เหมือนอย่างนี้ รอคอยให้คุณสำรวจ Gyre, Part 1 (2012)
Just perusing, thank you.แค่จับดูเฉยๆ ขอบคุณ Blood Moon (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
peruse
perused
peruses

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peruse
perused
peruses

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuè, ㄩㄝˋ, / ] peruse; review; to read #12,506 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Peruseeschwalbe { f } [ ornith. ]Chilean Tern [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペルセウス座[ペルセウスざ, peruseusu za] (n) (constellation) Perseus [Add to Longdo]
ペルセウス座流星群[ペルセウスざりゅうせいぐん, peruseusu zaryuuseigun] (n) Perseids [Add to Longdo]
繙く;紐解く[ひもとく, himotoku] (v5k, vi, vt) (1) to peruse (a book); (2) to untie a scroll [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スーパーユーザ[すーぱーゆーざ, su-pa-yu-za] superuser [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top