ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dexterous

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dexterous-, *dexterous*, dexterou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dexterous(adj) คล่องแคล่ว (โดยเฉพาะการใช้มือทำสิ่งต่างๆ), See also: ว่องไว, ชำนาญ, Syn. apt, adroit, neat, Ant. unadept, clumsy
dexterous(adj) เฉลียวฉลาด, See also: หลักแหลม, Syn. adroit, Ant. maladroit

English-Thai: Nontri Dictionary
dexterous(adj) ชำนาญ, คล่องแคล่ว, ถนัดมือขวา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนาญ[chamnān] (adj) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient  FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adj) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning  FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
เชี่ยว[chīo] (adj) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert  FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยวชาญ[chīochān] (adj) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced  FR: expérimenté ; spécialisé
คล่องแคล่ว[khlǿngkhlaēo] (adj) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ;astute ; agile  FR: habile ; adroit ; agile
ประเปรียว[praprīo] (v) EN: be agile ; be slim ; be active ; be energetic ; be slender ; be nimble ; be dexterous  FR: avoir la pêche (fam.) ; avoir la frite (fam.)
ประเปรียว[praprīo] (adj) EN: slender ; streamlined ; lithe ; nimble ; dexterous ; active ; energetic  FR: allègre ; enjoué
ถนัด[thanat] (v) EN: be expert in/at ; be skilled in/at ; be clever at ; excel in/at ; be strong in ; be adept at/ in ; be dexterous  FR: être doué pour ; être habile ; être un expert ; exceller
ถนัด[thanat] (adj) EN: skillful ; handy ; clever ; adroit ; dexterous  FR: habile ; adroit ; apte ; capable
ถนัดขวา[thanatkhwā] (adj) EN: right-handed ; dexterous  FR: droitier

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dexterous
dexterously

Japanese-English: EDICT Dictionary
手練の早業;手練の早技[しゅれんのはやわざ, shurennohayawaza] (exp) dexterous feat; speed and precision of a trained hand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dexterous \Dex"ter*ous\, a. [L. dexter. See {Dexter}.] [Written
   also {dextrous}.]
   1. Ready and expert in the use of the body and limbs;
    skillful and active with the hands; handy; ready; as, a
    dexterous hand; a dexterous workman.
    [1913 Webster]
 
   2. Skillful in contrivance; quick at inventing expedients;
    expert; as, a dexterous manager.
    [1913 Webster]
 
       Dexterous the craving, fawning crowd to quit.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Done with dexterity; skillful; artful; as, dexterous
    management. "Dexterous sleights of hand." --Trench.
 
   Syn: Adroit; active; expert; skillful; clever; able; ready;
     apt; handy; versed.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dexterous
   adj 1: skillful in physical movements; especially of the hands;
       "a deft waiter"; "deft fingers massaged her face";
       "dexterous of hand and inventive of mind" [syn: {deft},
       {dexterous}, {dextrous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top