ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dexterously

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dexterously-, *dexterously*, dexterous
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dexterously (a) dˈɛkstrəsliː (d e1 k s t r @ s l ii)
dexterous (j) dˈɛkstrəs (d e1 k s t r @ s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dexterous(adj) คล่องแคล่ว (โดยเฉพาะการใช้มือทำสิ่งต่างๆ), See also: ว่องไว, ชำนาญ, Syn. apt, adroit, neat, Ant. unadept, clumsy
dexterous(adj) เฉลียวฉลาด, See also: หลักแหลม, Syn. adroit, Ant. maladroit

English-Thai: Nontri Dictionary
dexterous(adj) ชำนาญ, คล่องแคล่ว, ถนัดมือขวา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They are fast, dexterous, they were made to throw ties and do complex procedures.วันนี้ มันควรจะได้อยู่ในหัวใจ เพื่อช่วยชีวิตคน Tainted Obligation (2009)
Dexterous.Dexterous. The Big One (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตกฉาน(v) be proficient in, See also: sharpen, be expert at/in, be dexterous, be masterful, Syn. เชี่ยวชาญ, เข้าใจแจ่มแจ้ง, ชำนาญ, ชำนิชำนาญ, Example: เราจะต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นยำชำนาญ ทั้งในวิชาความรู้และวิธีสอน เพื่อสามารถสั่งสอนได้อย่างกระจ่าง
ถนัด(v) be expert in/at, See also: be skilled in/at, be clever at, excel in/at, be strong in, be adept at/ in, be dexterous, Syn. สันทัด, ชำนาญ, Example: ผมเองก็ไม่ค่อยถนัดการคิดจำนวนร้อยละ
ประเปรียว(v) be agile, See also: be slim, be active, be energetic, be slender, be nimble, be dexterous, Syn. ปราดเปรียว, แคล่วคล่อง, ว่องไว, เปรียว, Example: สุนัขตัวนี้ดูคล่องแคล่วประเปรียวจริงๆ, Thai Definition: มีลักษณะคล่องแคล่วว่องไว
ช่ำชอง(v) be experienced, See also: be expert in, be proficient, be skilled, be dexterous, Syn. ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, เจนจัด, เก่ง, Example: เขาช่ำชองในการศึกมามากมาย
ช่ำชอง(adv) skillfully, See also: proficiently, dexterously, adroitly, deftly, Syn. ชำนิชำนาญ, ชำนาญ, ถนัด, เชี่ยวชาญ, Example: นักการเมืองคนนี้พูดภาษาอังกฤษช่ำชองมาก
ชำนาญ(adv) skillfully, See also: proficiently, dexterously, adroitly, deftly, Syn. ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว, จัดเจน, Example: เขาปักหลักอยู่นานเข้าจนชำนาญพื้นที่
ชำนิ(v) be experienced, See also: be expert in, be proficient, be skilled, be dexterous, Syn. เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว, ชำนาญ, ชำนิชำนาญ, ช่ำชอง
ชำนิชำนาญ(v) be expert in, See also: be expert in, be proficient, be skilled, be dexterous, Syn. ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, สันทัด, จัดเจน, ช่ำชอง, Example: เขาชำนิชำนาญในเรื่องกฎบัตรกฎหมาย
กะล่อยกะหลิบ(adv) actively, See also: expeditiously, quickly, dexterously, deftly, Example: งานนี้ทำได้กะล่อยกะหลิบดีทีเดียว, Thai Definition: คล่องแคล่วว่องไวในการใช้มืออย่างแนบเนียนน่าดู
กะหล่อยกะหลิบ(adv) actively, See also: expeditiously, quickly, dexterously, deftly, Syn. กะล่อยกะหลิบ, Example: เขาทำงานได้กะหล่อยกะหลิบดี, Count Unit: ช้า, Thai Definition: คล่องแคล่วในการใช้มืออย่างว่องไวน่าดู
คล่องเเคล่ว(adj) agile, See also: active, dexterous, deft, nimble, spry

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนาญ[chamnān] (adj) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient  FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adj) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning  FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
เชี่ยว[chīo] (adj) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert  FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยวชาญ[chīochān] (adj) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced  FR: expérimenté ; spécialisé
คล่องแคล่ว[khlǿngkhlaēo] (adj) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ;astute ; agile  FR: habile ; adroit ; agile
ประเปรียว[praprīo] (v) EN: be agile ; be slim ; be active ; be energetic ; be slender ; be nimble ; be dexterous  FR: avoir la pêche (fam.) ; avoir la frite (fam.)
ประเปรียว[praprīo] (adj) EN: slender ; streamlined ; lithe ; nimble ; dexterous ; active ; energetic  FR: allègre ; enjoué
ถนัด[thanat] (v) EN: be expert in/at ; be skilled in/at ; be clever at ; excel in/at ; be strong in ; be adept at/ in ; be dexterous  FR: être doué pour ; être habile ; être un expert ; exceller
ถนัด[thanat] (adj) EN: skillful ; handy ; clever ; adroit ; dexterous  FR: habile ; adroit ; apte ; capable
ถนัดขวา[thanatkhwā] (adj) EN: right-handed ; dexterous  FR: droitier
ถนัดมือขวา[thanat meū khwā] (adj) EN: right-handed ; dexterous  FR: droitier
ไหวพริบ[waiphrip] (adj) EN: sharp ; alert ; dexterous ; clever ; smart ; tactful  FR: sagace ; fin ; habile ; astucieux ; plein de tact

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewandtheit { f }dexterousness [Add to Longdo]
gewandtdexterous [Add to Longdo]
gewandt { adv }dexterously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
手練の早業;手練の早技[しゅれんのはやわざ, shurennohayawaza] (exp) dexterous feat; speed and precision of a trained hand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dexterously \Dex"ter*ous*ly\, adv.
   In a dexterous manner; skillfully.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dexterously
   adv 1: with dexterity; in a dexterous manner; "dextrously he
       untied the knots" [syn: {dexterously}, {dextrously},
       {deftly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top