ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dexterous

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dexterous-, *dexterous*, dexterou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dexterous(adj) คล่องแคล่ว (โดยเฉพาะการใช้มือทำสิ่งต่างๆ), See also: ว่องไว, ชำนาญ, Syn. apt, adroit, neat, Ant. unadept, clumsy
dexterous(adj) เฉลียวฉลาด, See also: หลักแหลม, Syn. adroit, Ant. maladroit

English-Thai: Nontri Dictionary
dexterous(adj) ชำนาญ, คล่องแคล่ว, ถนัดมือขวา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dexterous
dexterously

Japanese-English: EDICT Dictionary
手練の早業;手練の早技[しゅれんのはやわざ, shurennohayawaza] (exp) dexterous feat; speed and precision of a trained hand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dexterous \Dex"ter*ous\, a. [L. dexter. See {Dexter}.] [Written
   also {dextrous}.]
   1. Ready and expert in the use of the body and limbs;
    skillful and active with the hands; handy; ready; as, a
    dexterous hand; a dexterous workman.
    [1913 Webster]
 
   2. Skillful in contrivance; quick at inventing expedients;
    expert; as, a dexterous manager.
    [1913 Webster]
 
       Dexterous the craving, fawning crowd to quit.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Done with dexterity; skillful; artful; as, dexterous
    management. "Dexterous sleights of hand." --Trench.
 
   Syn: Adroit; active; expert; skillful; clever; able; ready;
     apt; handy; versed.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dexterous
   adj 1: skillful in physical movements; especially of the hands;
       "a deft waiter"; "deft fingers massaged her face";
       "dexterous of hand and inventive of mind" [syn: {deft},
       {dexterous}, {dextrous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top