Search result for

*tips*

(133 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tips, -tips-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tipsy[ADJ] เมา, See also: มึน, งง, มึนเมา, Syn. drunk
tipster[N] ผู้แจ้งข่าวลับ, See also: ผู้ใบ้หวย
tipstaff[N] ตำรวจศาล
tipsiness[N] ความเมาเล็กน้อย, See also: ความมึนเมาเล็กน้อย, Syn. drunkenness, inebriation, inebriety

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tipster(ทิพ'สเทอะ) n. ผู้แจ้งข่าวลับ,ผู้ใบ้หวย,ผู้ให้ข่าวกรองเกี่ยวกับการแข่งม้าหรือตลาดหุ้น
tipsy(ทิพ'ซี) adj. เมาเล็กน้อย,โซเซ,ไม่มั่นคง,ไม่ตรง,โกง. -tipsily adv., See also: tipsiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tipsy(adj) โซเซ,มึนเมา,ขี้เมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antipsychotic๑. ยารักษาโรคจิต [มีความหมายเหมือนกับ drug, neuroleptic และ tranquiliser, major; tranquilizer, major]๒. -รักษาโรคจิต [มีความหมายเหมือนกับ neuroleptic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antipsychotic agentsยาต้านโรคจิต [TU Subject Heading]
Antipsychoticระงับอาการทางจิต [การแพทย์]
Antipsychotic Agentsยาต้านโรคจิต [การแพทย์]
Antipsychotic Drugsยาต้านโรคจิต, ยาสำหรับรักษาโรคจิต [การแพทย์]
Antipsychotic Drugs, High-Potencyยามีฤทธิ์ต้านโรคจิตสูง [การแพทย์]
Antipsychotic Drugs, Maintenanceยาต้านโรคจิตแบบคงสภาพการรักษา [การแพทย์]
Antipsychotic Therapyการใช้ยาต้านโรคจิต [การแพทย์]
Antipsychoticsยาต้านโรคจิต, ยารักษาโรคจิต [การแพทย์]
Drill Tipsสว่านสำหรับเจาะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's already been there, so she can give you some tips.หนูคนนี้เค้าอยู่ที่นั่นมาก่อน อาจจะแนะนำอะไรดีๆ ได้ My Sassy Girl (2008)
Their wingtips are doing...ปลายปีกของมันขยับแบบนี้... The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I've a daughter who wants to be a singer and was wondering if you had any tips.แต่ลูกสาวผมอยากเป็นนักร้อง และเธอก็อยากรู้ว่าคุณจะมีงานบ้างไม๊ Taken (2008)
Honey, I earn through tips and Coffee drinkers do not match.คุณคะ ฉันอยู่ได้ด้วยเงินทิป คนที่มากินกาแฟไม่ชอบให้ทิป! Drag Me to Hell (2009)
The cops always appreciate anonymous tips.ตำรวจมักจะพอใจกับเรื่องพวกนี้ I Knew You Were a Pig (2009)
We get a percentage of the cash that we bring in at the door, and then we get to keep all of the tips we get for other services.เราได้รับส่วนแบ่งเป็นเงินสดเมื่อเราขายได้ เรามีวิธีขายให้กับลูกค้าหลายแบบ Double Blind (2009)
"IF HIS LIPS ARE SILENT, HE CHATTERS WITH HIS FINGERTIPS.การทรยศมีอยู่ในทุกคน Soul Mates (2009)
There were traces of prescription antipsychotics in his system.มีร่องรอยของยารักษาอาการทางจิต Demonology (2009)
Okay, I am not gonna take relationship tipsโอเค ฉันจะไม่ฟังคำแนะนำเรื่องความสัมพันธ์ Connect! Connect! (2009)
And where does she get her tips?อ่า . .มันเป็นความลับ Carrnal Knowledge (2009)
You really come all the way up here to give me hygiene tips, did ya?นายเดินทางไกลมาถึงที่นี่ เพราะเป็นยห่วงสุขอนามัยของฉันงั้นเหรอ Balm (2009)
Or is someone else's odor staining your fingertips.หรือเป็นกลิ่นของคนอื่น ที่ติดอยู่ปลายนิ้วมือของลูก The Culling (2009)
Jane Tipson, she was murdered.พวกมันมีค่ามาก The Cove (2009)
Really, thank you for everything, and remember my wood-chopping tips.and remember my wood-chopping tipsDid You Hear About the Morgans? (2009)
My fingertips are turning into raisins, and I feel like pancakes.นิ้วฉันเริ่มเหี่ยวน้ำแล้วอะ แล้วก็อยากกินแพนเค้ก Shake and Fingerpop (2009)
That's all the tips that I made tonight,ทิปที่ฉันได้คืนนี้ Scratches (2009)
I figured I could give you Some tips on our hair number.ฉันสอนเคล็ดลับ สะบัดผมให้ได้ Hairography (2009)
Cupid tips on one. Break.คิวปิดทิปส์ นับหนึ่ง สู้! Preggers (2009)
Juicy sweat suits with French tips and a bad dye job.ใส่ชุดวอร์มjuicy (juicy couture) ทำเล็บแบบฝรั่งเศสแล้วก็ย้อมผมห่วยๆ Pilot (2009)
I'd give you a few career tips.ชั้นว่าจะให้เคล็ดลับอาชีพนายนิดหน่อย Pilot (2009)
It was like nature herself was shooting out from your fingertips.มันเหมือนกับ เธอปล่อยพลังในตัวออกมาจากปลายนิ้ว Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Now, I understand that sometimes dancers use it to get bigger tips.ตอนนี้ฉันเข้าใจว่า บางครั้งพวกนักเต้น ใช้มันเพื่อได้เงินทิปมาก ๆ Dude, Where's My Groom? (2009)
I'm a little out of my element here-- any tips on how to conduct the search?ผมขอถามเพื่อเป็นหลัก ในการค้นหานิดหน่อย มีคำแนะนำพิเศษอะไร ที่พอจะช่วยได้บ้าง Bone Voyage (2009)
He was on an antipsychotic?เขากำลังอยู่ระหว่างการบำบัด? Haunted (2009)
Garcia, he's been off his antipsychotic for a month.เขาเลิกการบำบัดทางจิต ระยะเวลา 1 เดือน Haunted (2009)
- When i missed the antipsychotics-- - listen to me.That was not your fault.ตอนฉันทำพลาด เรื่องยกเลิกการบำบัด ฟังฉันนะ นั่นไม่ใช่ความผิดคุณ Haunted (2009)
It's a classic sign of long-term antipsychotic use, and i missed it.แต่มันไม่ใช่ มันเป็นสัญญาณเบื้องต้น ของผู้ป่วยโรคจิตในระยะยาวใช้มัน และผมพลาดมันไป Haunted (2009)
People are asking us for gardening tips.คนเขามาขอให้ช่วยเรื่องเคล็ดลับทำสวน Careful the Things You Say (2009)
Because i was a little tipsy or because i was talkingเพราะว่าฉันมันเป็นคนเมาหรือว่าที่ฉัน The Grandfather: Part II (2009)
That very well may be, but what it tells me is you're going out to look for fingertips, in case the Woodchucks missed them.นั่นก็ฟังดูดีนะ แต่สิ่งที่มันบอกฉัน ก็คือเธอกำลังจะออกไปหาส่วนปลายนิ้วนั่น เผื่อพวกวู้ดชัคไม่ทันเห็นมัน The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
It's my job to cut the tips off their beaks.มันเป็นหน้าที่ของฉันี่ต้องตัดปลายจงอยปากออก The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
We were a bit tipsy, and felt damn hungry.เรามึนๆ นิดหน่อย แล้วก็โคตรหิว The Case of Itaewon Homicide (2009)
Except they have two sets of teeth, ...hypodermic fingertips,ยกเวน เขามีพัน สอง ชุด ...มีเลบเหมือนเขมฉีดยา, Planet 51 (2009)
First the fingertips and then eventually the whole hand.นิ้วสั่น แล้วคุณจะมีอาการทุกอย่าง Shutter Island (2010)
Make your wing tips almost meet, if you can, without stalling.สะบัดปลายปีกให้จรดกันมากที่สุด อย่าหยุด Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Tips down.LOU: Tips down. Hot Tub Time Machine (2010)
Tips fucking down, right away.Tips fucking down, right away. Hot Tub Time Machine (2010)
Because, pursuant to the student code of conduct my hemline has never been higher than my fingertips.เพราะว่าตามกฎ ในการดำเนินการกับนักเรียน... ...กระโปรงหนูไม่เคย สั้นกว่าปลายนิ้วนะคะ Easy A (2010)
You give me my tips that the other girls get.คุณให้ทิปฉันเหมือนกับคนอื่นๆได้กัน The American (2010)
And she sure as heck ain't helping herself to my tips.แม้แต่เอาตัวเองให้รอดก็ไม่มีทาง ใจเย็น 9 Crimes (2010)
No one said anything about Jessica getting tips.ไม่มีใครบอกว่า เจสสิก้าจะได้ทิปนะ 9 Crimes (2010)
People love giving redheads tips.คนส่วนใหญ่ชอบให้ทิปกับสาวผมแดง 9 Crimes (2010)
Sam, if that little runt keeps stealing my tips, I'm gonna need a raise.ฉันต้องการขึ้นเงินเดือน โอ เข้าท่านี่ ขึ้นเงินเดือน Everything Is Broken (2010)
Once the equation tipsการแลกเปลี่ยนที่ทำได้ครั้งเดียว Incursion: Part 1 (2010)
All right, take it easy. Fingertips... slowly.เอาล่ะ ใจเย็นๆ แค่ปลายนิ้ว อย่างช้า... Questions and Antlers (2010)
Wait. Wait. Forgot my tips!เดี๋ยวๆ ฉันลืมเก็บทิป You Gotta Get a Gimmick (2010)
I keep telling him to keep the tips and buy himself a toothbrush.บอกให้เก็บทิป เอาไปซื้อแปรงสีฟันก็ไม่เชื่อ The Glamorous Life (2010)
We’re getting tips as far as Duluth.แล้วเราจะได้แบะแสต่างๆ ด้วย Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
Pick up some lifestyle tips.เลือกวิธีการใช้ชีวิตของพวกเขา Hell-O (2010)
We are two very, very sexy bachelors with the world at our fingertips.เรา 2 คน เป็นหนุ่มโสดสุดเซ็กซี่ ทั้งโลกอยู่แค่ปลายนิ้ว Chuck Versus the Three Words (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tipsIt seems I've got a little tipsy. Sorry to have talked rubbish...
tipsNow that I think of it, I've been asked to look at a haiku he'd written by the tipsy bloke sitting next to me on the train.
tipsHe blew on his fingertips.
tipsThis article contains tips for those who are eager to increase their vocabulary.
tipsHe has the subject at his fingertips.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมา[V] be drunk, See also: be intoxicated with drinks, be tipsy, be plastered, be drunken, be legless, be inebriated, Syn. มึนเมา, Example: ผมเมาจนจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อคืนนี้, Thai definition: มีอาการฟั่นเฟือนเพราะฤทธิ์เหล้าฤทธิ์ยา
มึนเมา[V] be drugged, See also: get drunk, be tipsy, be slightly intoxicated, Syn. เมา, Ant. สร่างเมา, Example: พอดื่มเหล้าเข้าไปแก้วเดียวเขาก็รู้สึกมึนเมา, Thai definition: มีอาการเริ่มเมา
มึนเมา[ADJ] be drugged, See also: drunk, tipsy, intoxicated, Example: เขาให้สัตยาธิษฐานว่าจะไม่เสพของมึนเมาต่อไป
แประ[ADV] drunkenly, See also: tipsily, Example: เขาดื่มเหล้าเสียเมาแประก่อนกลับบ้านทุกวัน, Thai definition: เมาเต็มที่
ความเมา[N] drunkenness, See also: intoxication, tipsiness, Syn. ความเมามาย, ความมึนเมา, Example: ความเมาทำให้เขาขาดสติ
ความเมามาย[N] drunkenness, See also: intoxication, tipsiness, Syn. ความเมา, ความมึนเมา, Example: พวกเขาหลับไปเพราะความเมามาย
เมาดิบ[V] pretend to be drunk, See also: pretend to be tipsy, Syn. แกล้งเมา, Thai definition: ทำอาการเหมือนคนเมาเหล้า, Notes: (ปาก)
เมาเหล้า[V] drunk, See also: be intoxicated, be tipsy, Syn. เมาแอ๋, เมามาย, เมาสุรา, Example: พ่อเมาเหล้ากลับบ้านทุกวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมา [v.] (mao = māo) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated   FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
เมา [adj.] (mao = māo) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy   FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมาเหล้า[adj.] (mao lao) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy   FR: ivre ; soûl = saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
มึนเมา[v.] (meunmao) EN: be drugged ; get drunk ; be tipsy ; be slightly intoxicated   
มึนเมา[adj.] (meunmao) EN: drugged ; drunk ; tipsy ; intoxicated   FR: éméché ; pompette (fam.) ; un peu ivre

CMU English Pronouncing Dictionary
TIPS    T IH1 P S
TIPSY    T IH1 P S IY0
TIPSTER    T IH1 P S T ER0
TIPSWORD    T IH1 P S AO2 R D
FINGERTIPS    F IH1 NG G ER0 T IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tips    (v) (t i1 p s)
tipsy    (j) (t i1 p s ii)
tipster    (n) (t i1 p s t @ r)
tipstaff    (n) (t i1 p s t aa f)
tipsters    (n) (t i1 p s t @ z)
tipstaffs    (n) (t i1 p s t aa f s)
fingertips    (n) (f i1 ng g @ t i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fingerarbeit {f}fingertips [Add to Longdo]
Fingerspitze {f} | Fingerspitzen {pl}fingertip | fingertips [Add to Longdo]
Schwips {m}tipsiness [Add to Longdo]
Tipp {m}; Tip {m} [alt]; Hinweis {m} | Tipps {pl}; Tips {pl} [alt]; Hinweise {pl} | der richtige Tipp (Tip [alt])tip | tips | the straight tip [Add to Longdo]
Zungenspitze {f} | Zungenspitzen {pl}tip of the tongue | tips of the tongue [Add to Longdo]
angeheitert; beschwipst {adj} [ugs.]tipsy; jolly [Add to Longdo]
angeheitert {adv}tipsily [Add to Longdo]
aufdringlich ankündigen; sich gute Tipps (Tips [alt]) verschaffento tout [Add to Longdo]
eingefuchst sein [ugs.]to have it all at one's fingertips [coll.] [Add to Longdo]
immer zur Handalways at your fingertips [Add to Longdo]
kippen | kippend | gekippt | kippt | kippteto tip over | tipping over; tipping | tipped over | tips over | tipped [Add to Longdo]
wackelig {adv}tipsily [Add to Longdo]
antipsychotisch {adj} [med.]antipsychotic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほろ酔い;微酔い[ほろよい, horoyoi] (n,adj-no) slight intoxication; being tipsy [Add to Longdo]
ティップス[, teippusu] (n) {comp} TIPS [Add to Longdo]
火先[ひさき;ほさき, hisaki ; hosaki] (n) flames; forefront of fire; flame tips [Add to Longdo]
剣の山[つるぎのやま, tsuruginoyama] (n) mountain (in hell) covered in swords, which are buried so their tips point upward [Add to Longdo]
抗精神病薬[こうせいしんびょうやく, kouseishinbyouyaku] (n) antipsychotic drug [Add to Longdo]
鹿追[しかおい, shikaoi] (n) hinged bamboo water cup or trough, which makes a percussive sound periodically as it tips over [Add to Longdo]
酒の気[さけのけ, sakenoke] (exp,n) looking tipsy; seeming drunk [Add to Longdo]
酒気[しゅき, shuki] (n) liquor smell; tipsiness [Add to Longdo]
諸注意[しょちゅうい, shochuui] (n) tips; pointers [Add to Longdo]
酔いが回る[よいがまわる, yoigamawaru] (exp,v5r) to get drunk; to become tipsy [Add to Longdo]
酔歩蹣跚[すいほまんさん, suihomansan] (n) tipsy lurch; reeling (staggering) gait [Add to Longdo]
生酔い[なまよい, namayoi] (n) tipsy [Add to Longdo]
足先[あしさき, ashisaki] (n) part of the feet from the ankles to the tips of the toes [Add to Longdo]
盗人上戸[ぬすびとじょうご;ぬすっとじょうご, nusubitojougo ; nusuttojougo] (n) (1) person who likes alcohol and sweets equally well; (2) person who can drink much alcohol without becoming tipsy [Add to Longdo]
内巻き;内巻[うちまき, uchimaki] (n) curling inwards (esp. the tips of one's hair) [Add to Longdo]
毛先[けさき, kesaki] (n) tips of one's hair; hair ends [Add to Longdo]
涙箸[なみだばし, namidabashi] (n) dripping liquid (soup, sauce, etc.) from the tips of one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怒发冲冠[nù fā chōng guān, ㄋㄨˋ ㄈㄚ ㄔㄨㄥ ㄍㄨㄢ, / ] hair stands up in anger and tips off one's hat (成语 saw); seething in anger; rising hackles [Add to Longdo]
指尖[zhǐ jiān, ㄓˇ ㄐㄧㄢ, ] fingertips [Add to Longdo]
运用自如[yùn yòng zì rú, ㄩㄣˋ ㄩㄥˋ ㄗˋ ㄖㄨˊ, / ] to operate easily (成语 saw); to use freely; to have fluent command of; to have sth at one's fingertips [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ティップス[ていっぷす, teippusu] TIPS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TIPS
     Truevision Image Paint Software (TI)
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Tips [tips] (n) , pl.
   tips
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top