ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประชิดกัน

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประชิดกัน-, *ประชิดกัน*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjacent[ADJ] ติดกัน, See also: ประชิดกัน, ประกบ, ข้างเคียง, ข้างๆ, Syn. adjoining, close, near

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjacency(อะเจ' เซินซี) n., (pl. -cies) ภาวะที่อยู่ชิดกัน, ภาวะประชิดกัน, การอยู่ติดต่อกัน, ของที่ติดต่อกัน., Syn. juxtaposition
adjoining(อะจอย' นิง) adj. ซึ่งอยู่ประชิดกัน
cheek by jowln. เคียงข้าง,ประชิดกัน,ติดกัน
contiguity(คอนทะกิว'อิที) n. การเชื่อมติดกัน,การประชิดกัน,การติดต่อ,สิ่งที่ต่อเนื่องกัน, Syn. contact
contiguous(คันทิก'กิวอัส) adj. ติดกัน,ประชิดกัน., See also: contiguousness n. ดูcontiguous, Syn. next -Conf. continuous

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top