Search result for

ด้านบน

(31 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ด้านบน-, *ด้านบน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้านบน[N] top, See also: apex, Syn. ข้างบน, ส่วนบน, Example: ที่นั่งของบัตรราคานี้อยู่ทางด้านบนของโรงละคร, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: ส่วนต้นหรือส่วนหัว, ในที่ซึ่งอยู่สูงหรือเหนือกว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ventralด้านบน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Heads it's gallstones, tails it's divisum.ด้านบน, โรคนิ่วก็, ด้านล่างเป็น divisum Birthmarks (2008)
If we attack from above, they will have the advantage.ถ้าเราโจมตีจากด้านบน พวกมันก็จะยิ่งได้เปรียบ Downfall of a Droid (2008)
Spectators look down into ring whereas wrestlers' perspective is from down upคนดูมองเห็นเวทีจากด้านบน ในขณะที่นักมวยต้องแหงนคอหาคนดู Portrait of a Beauty (2008)
Press F10 and go to the second menu from the top.กด F10 และไปที่เมนูที่สองด้านบน Heartbreak Library (2008)
See those bad guys on the floor above?เห็นพวกผู้ร้ายด้านบนมั้ย The Dark Knight (2008)
Trouble on the floor above.มีปัญหาด้านบน The Dark Knight (2008)
Hang on. There you go. Second from the top.เดี๋ยวก่อน คนที่สองจากด้านบน Body of Lies (2008)
We all know that they lack upper incisors.พวกเราก็รู้นี่ว่าพวกวัว มันไม่มีฟันหน้าด้านบน I Love You, Beth Cooper (2009)
Minimum distance at all times. Apaches are covering us from overhead.ตามติดกันตลอดเวลา อาปาเช่จะคุ้มกันจากด้านบน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
We'll find Duke...คอยป่วนพวกมันระหว่างพวกนายเจาะเข้าฐาน จากด้านบนเราจะหา ดุ๊ก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Well if we can't go through the fence, then that leaves under or over.ตอนนี้เราไม่สามารถผ่านรั้วนั้นไปได้ ไม่ว่าจะด้านบนหรือด้านล่าง Prison Break: The Final Break (2009)
A few minutes ago he was upstairs, praying at the altar of Crazy.สองสามนาทีก่อนเขาอยู่ด้านบน ภาวนากับแท่นบูชาบ้าๆ Emotional Rescue (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านบน[n.] (dān bon) EN: top ; apex ; above   FR: sommet [m] ; face supérieure [f] ; dessus [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
axil(n) (ชีวะ)มุมด้านบนที่กิ่งไม้ทำมุมกับลำต้น, axilla

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on top of[IDM] ด้านบนของบางสิ่ง
superstructure[N] ด้านบนของดาดฟ้าเรือ
top[N] ด้านบน, See also: พื้นผิวด้านบน
topside[N] ด้านบนสุดเหนือดาดฟ้าเรือ, Syn. deck
topsoil[N] ด้านบนของพื้น
upper[ADJ] ส่วนบน, See also: ด้านบน, Syn. top, above, Ant. under
upside[N] ด้านบน, Syn. upper side
upstairs[ADV] ไปยังข้างบน, See also: ด้านบน, ชั้นบน, Syn. upper story, Ant. downstairs
upstairs[ADJ] ข้างบน, See also: ด้านบน, ชั้นบน, อยู่ในอากาศชั้นสูงกว่า, Ant. downstairs

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foreside(ฟอร์'ไซดฺ) n. ด้านหน้า,ส่วนหน้า,ด้านบน
horizontal scroll barแถบเลื่อนภาพแนวตั้งหมายถึง แถบสี่เหลี่ยมยาวที่อยู่ริมขวาสุดของแต่ละวินโดว์ ใช้สำหรับเลื่อนดูข้อความบนจอภาพขึ้นลงหรือแนวตั้งที่ปลายสุดของแถบเลื่อนขึ้นลงนี้ ทั้งด้านบนและล่างจะมีเครื่องหมายลูกศร ถ้ากดเมาส์ที่ลูกศรด้านบน ก็จะทำให้ข้อความบนจอภาพเลื่อนลง ถ้ากดที่ลูกศรด้านล่าง ภาพบนจอก็จะเลื่อนขึ้น ดู vertical scroll bar เปรียบเทียบ
toolbarแถบเครื่องมือหมายถึง แถบที่อยู่ด้านบนของวินโดว์ ในระบบวินโดว์ 95 ขึ้นไป บนแถบนี้จะมีปุ่มคำสั่งต่าง ๆ ถ้านำตัวชี้ไปวางใกล้ ๆ ก็จะมีคำอธิบายว่า แต่ละปุ่มมีไว้ใช้ทำอะไร แต่ถ้ากดเมาส์ลงบนปุ่มเหล่านี้ คอมพิวเตอร์ก็จะทำงานให้ตามคำสั่งเหมือนใช้คำสั่งที่เมนู
top(ทอพ) n. ส่วนบน,ยอด,บน,มุมบน,ข้างบน,ด้านบน,หลังคา,ฝา,ประทุน,หัว,ส่วนแรกสุด adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า vi. ขึ้นเหนือ,เพิ่ม,ติดตาม,ควบคุมได้สมบูรณ์ adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า on top ประสบความสำเร็จ,มีชัยชนะ
transom(แทรน'ซอม) n. แผ่นไม้ขวาง,คานขวาง,กรอบวงกบด้านบน,กระดานขวางท้ายเรือ,กระทงท้ายเรือ,บัวหน้าต่างหรือประตู, See also: transomed adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
upside(n) ด้านบน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top