ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

topside

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -topside-, *topside*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
topside[N] ด้านบนสุดเหนือดาดฟ้าเรือ, Syn. deck

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These demons haven't been topside in half a millennium!ปีศาจพวกนี้ไม่เคยโผล่ขึ้นมากว่า 500 ปีแล้ว The Magnificent Seven (2007)
Topside thinks the Japs are going to attack up by the Matanikau, hoping that they can run their armor up the coast road right into the airfield.พวกกองบัญชาการคาดว่าพวกยุ่น.. จะบุกขึ้นมาถึง.. มันตานิการ์ Basilone (2010)
Topside right now!ขึ้นไปรวมพล เร็ว! Guadalcanal/Leckie (2010)
Evybody topside for a pre-landing briefing.ทุกคนไปรวมพลเพื่อฟังการสรุปข้อมูล ก่อนยกพลขึ้นบก.. ! Guadalcanal/Leckie (2010)
There's no point. Everything topside is locked down.ไม่มีทางเลือก ข้างบนถูกล็อคไว้หมดแล้ว TS-19 (2010)
Topside there are 15 of the most hardcoreข้างบนนั้นยังมีทหาร 15 นาย ที่แข็งแกร่งที่สุด Chuck Versus the Couch Lock (2010)
Get topside now! Move, move, move!ไปด้านบน ไป ไป ไป Transformers: Dark of the Moon (2011)
He's also the reason I'm topside and not roasting on a spit in Purgatory.เขายังเป็นคนที่ทำให้ ฉันขึ้นมาอยู่บนนี้ได้ และฉันไม่ต้องถูกย่างเสียบไม้ ในแดนชำระบาป Southern Comfort (2012)
I'm not gonna get saddled with some topside flatfoot.ที่จะมาถ่วงการเดินทางของผมด้วย Pilot, Part 2 (2013)
You haven't spent enough time topside to have explored the outer boroughs.You haven't spent enough time topside to have explored the outer boroughs. Son of Man (2014)
You've been topside for less than 24 hours.เธออยู่บนนั้นไม่ถึง24 ชั่วโมงเลย Trompe L'Oeil (2016)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  topside
      n 1: (usually plural) weather deck; the part of a ship's hull
           that is above the waterline

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top